Archiwum

Rok 2011

Archiwum

Rok 2012

Archiwum

Rok 2013

Archiwum

Rok 2014

Archiwum

Rok 2015

Archiwum

Rok 2016

Archiwum

Rok 2017

Archiwum

Rok 2018

Artykuły w archiwum

KONSULTACJE KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska rozpoczęła otwarte konsultacje dotyczące zawartości nowego przewodnika w zakresie możliwości i sposobów uwzględniania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych. Celem…

Problemy antykorupcji

W dniu 29 listopada 2018 r. w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych konferencja pt. „Problematyka antykorupcji i konfliktu interesów w zamówieniach publicznych”. Obrady…

CBA sprawdza przetargi informatyczne MSWiA

Centralne Biuro Antykorupcyjne sprawdza kolejne przetargi i zamówienia przeprowadzane przez Centrum Projektów Informatycznych (CPI), począwszy od jego powstania w 2008 roku. Kontrola była zapowiadana…

O wyższości negocjowania

Negocjacje nigdy nie cieszyły się popularnością w Polsce. Niemniej kiedyś zamawiający rozmawiali z wykonawcami. Formalnie, a częściej nieformalnie, przy okazji różnych spotkań, targów czy konferencji.…

Moim zdaniem: O przymusie kryteriów pozacenowych

Moim zdaniem O przymusie kryteriów pozacenowych Przy pomocy kryteriów oceny ofert zamawiający komunikuje wykonawcom swoje preferencje. Zadaniem wykonawców jest złożenie oferty mającej największe…

Polski rynek zamówień publicznych w 2017 r.

Od początku roku do dnia 31 sierpnia 2017 w Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowano ogółem 177.908 ogłoszeń, w tym: ogłoszeń o zamówieniu – 79.714 co stanowi 44,81% opublikowanych…

PRZYGOTOWANIA DO SPISU POWSZECHNEGO

PRZYGOTOWANIA DO SPISU POWSZECHNEGO Główny Urząd Statystyczny rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące zakresu informacji, które zbierane będą w przyszłym spisie powszechnym. Kolejna…