Archiwum

Rok 2011

Archiwum

Rok 2012

Archiwum

Rok 2013

Archiwum

Rok 2014

Archiwum

Rok 2015

Archiwum

Rok 2016

Archiwum

Rok 2017

Archiwum

Rok 2018

Archiwum

Rok 2019

Artykuły w archiwum

OFICJALNE WYNIKI WYBORÓW

W nocy z 17/18 listopada PKW podała oficjalne wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W pierwszej turze wybraliśmy 1584 włodarzy; do drugiej tury dojdzie w 890 miastach i…

Kryterium racjonalności

Od wielu lat, przy rozmaitych okazjach bądź bez okazji, powraca problem kryteriów oceny ofert. Najczęściej, zupełnie słusznie, dotyczy to kryterium cenowego. Niedawno stało się tak za sprawą…

Projekt kolejnej nowelizacji

Jak czytamy w uzasadnieniu Projektu „w nowelizacji ustawy - Prawo zamówień publicznych proponuje się wprowadzenie dwóch grup przepisów. Pierwsza grupa to przepisy, których bezpośrednim celem jest…

Rażąco niska cena w orzecznictwie

O cenie rażąco niskiej można mówić wówczas, gdy oczywiste jest, że przy zachowaniu reguł rynkowych wykonanie umowy przez wykonawcę byłoby dla niego nieopłacalne. Rażąco niska cena jest to cena…

Zamówienia informatyczne

{jcomments off}SZKOŁA DORADCYRok szkoleniowy 2011/2012 Program obejmuje 6 godzin wykładowych oraz 1 godzinę warsztatów (ćwiczeń). Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących w instytucjach…

Przetarg na parkometry dla Kielc

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach (Świętokrzyskie) ogłosił przetarg na kupno 60 parkometrów i system ich monitorowania. Miasto planuje wydać na ten cel 1,5 mln zł. Głównym kryterium w przetargu jest…

Przetarg na nowy tabor dla Kolei Mazowieckich

Koleje Mazowieckie chcą kupić 22 nowe piętrowe wagony i dwie nowe lokomotywy. Przewoźnik ogłosił przetarg, oferty można składać do 29 sierpnia. Przystępujący do przetargu muszą wnieść wadium w…