Archiwum

Rok 2011

Archiwum

Rok 2012

Archiwum

Rok 2013

Archiwum

Rok 2014

Archiwum

Rok 2015

Archiwum

Rok 2016

Archiwum

Rok 2017

Archiwum

Rok 2018

Artykuły w archiwum

Granice niezależności Krajowej Izby Odwoławczej

Ubiegły rok w polskich przetargach publicznych upłynął w cieniu konfliktu prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z Krajową Izbą Odwoławczą. Sprawa dotyczyła stopnia samodzielności Izby. Trwający od…

Doradca skończył piętnaście lat

Dokładnie piętnaście lat temu, w maju 1997 roku, do rąk Czytelników trafił pierwszy numer miesięcznika Zamówienia Publiczne Doradca. Od tego momentu wiernie towarzyszył polskiemu systemowi zamówień…

Rozwiązanie umowy z wykonawcą S8

Po wykorzystaniu wszelkich dostępnych narzędzi mobilizujących wykonawcę, GDDKIA podjęła decyzję o odstąpieniu od umowy z konsorcjum realizującym drogę ekspresową S8 pomiędzy węzłami Marki i Kobyłka.…

NFOŚiGW dofinansuje oświetlenie uliczne

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz uzyskanie oszczędności energii elektrycznej poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną systemów oświetlenia…

Przetarg na nowy tabor dla Kolei Mazowieckich

Koleje Mazowieckie chcą kupić 22 nowe piętrowe wagony i dwie nowe lokomotywy. Przewoźnik ogłosił przetarg, oferty można składać do 29 sierpnia. Przystępujący do przetargu muszą wnieść wadium w…

Za dużo mieszkań o niskim standardzie

Aż 5 mln Polaków, czyli co dziesiąty spośród nas, mieszka w mieszkaniu o bardzo niskim standardzie: nie ma w nim instalacji wodnej ani WC lub jest ono nadmiernie zaludnione (tzn. na jeden pokój…

PRZEDSIĘBIORCY O NOWELIZACJI

PRZEDSIĘBIORCY O NOWELIZACJI Zdaniem przedstawiciela Konfederacji Lewiatan podpisana w dniu 11 lipca br. przez Prezydenta nowelizacja Pzp ureguluje szereg istotnych aspektów dla sektora zamówień…