niedziela, 26 listopad 2017 09:00

JAK SKUTECZNIE UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W dniu 7 listopada 2017 r. w Warszawie, z udziałem Prezes UZP Małgorzaty Stręciwilk, odbyła się zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych konferencja pt. „Jak skutecznie udzielić zamówienia publicznego”. Konferencja była ostatnią w cyklu trzech przewidzianych na ten rok w ramach projektu „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji”. Wzięło w niej udział ok. 250 przedstawicieli administracji centralnej i samorządowej oraz instytucji kontroli. Przedmiotem obrad były następujące problemy: „Czynności związane z wyborem oferty najkorzystniejszej”, „Badanie rażąco niskiej ceny”, „Ocena podmiotowa wykonawcy”, „Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy”, „Aukcja elektroniczna – doświadczenia praktyczne” oraz „Unieważnienie postępowania o zamówienie publiczne”. Tematyka konferencji i wygłoszone prelekcje wzbudziły duże zainteresowanie wśród uczestników. Chętnie korzystali oni z możliwości zadawania pytań, uzyskując rzetelne odpowiedzi i wyjaśnienia oraz uczestnicząc w konstruktywnej dyskusji. Dzięki wartościowym prelekcjom, opartym na praktycznych doświadczeniach płynących z prowadzonych postępowań oraz owocnej dyskusji, konferencja stanowiła cenną pomoc dla zamawiających w skutecznym udzielaniu zamówień publicznych.

źródło: www.uzp.gov.pl

Wyświetlony 152 razy
Redakcja

Miesięcznik Zamówienia Publiczne Doradca redaguje zespół wybitnych ekspertów w zakresie zamówień publicznych, posiadających wysokie kwalifikacje oraz bogate doświadczenie praktyczne, zajmujących się tą problematyką od pierwszych chwil tworzenia polskiego systemu zamówień publicznych. Pismo współpracuje z grupą ponad 60 autorów.