niedziela, 26 listopad 2017 09:00

Nie ujawnienie prawomocnego skazania członka władz spółki

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Ubiegamy się o udzielenie zamówienia publicznego jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Do oferty załączyliśmy oświadczenie w formie JEDZ, w którym wskazaliśmy, że zarówno członkowie rady nadzorczej, zarządu jak i prokurenci, nie byli karani za żadne z przestępstw wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13 ustawy. Niestety, już po wezwaniu nas do przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 ustawy okazało się, jeden z członków rady nadzorczej był karany za przestępstwo skarbowe, o czym wcześniej nie informował. Skazany członek rady nadzorczej niezwłocznie zrezygnował z pełnionej funkcji. Czy na obecnym etapie możemy jeszcze uniknąć wykluczenia nas z postępowania?

 

Przesłanka wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 14 w zw. z pkt. 13 ppkt. 3 ustawy nie ma charakteru bezwzględnego. Zamawiający...

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

Wyświetlony 104 razy
Redakcja

Miesięcznik Zamówienia Publiczne Doradca redaguje zespół wybitnych ekspertów w zakresie zamówień publicznych, posiadających wysokie kwalifikacje oraz bogate doświadczenie praktyczne, zajmujących się tą problematyką od pierwszych chwil tworzenia polskiego systemu zamówień publicznych. Pismo współpracuje z grupą ponad 60 autorów.