niedziela, 26 listopad 2017 09:00

Wybór oferty najkorzystniejszej. Bilans punktowy ocenianych ofert

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

            Przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia, po wnikliwej analizie przedmiotu zamówienia oraz uwarunkowań rynkowych, uznano za celowe i uzasadnione przyjęcie dwóch kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej:

  • CENA
  • Kryterium „K”
            Uznano, iż należy skorzystać z możliwości, na jaką wskazuje zarówno rynek jak i warunki realizacji przedmiotu zamówienia - pozyskania ewentualnej dodatkowej korzyści, jaką może przynieść zróżnicowanie ofert również w zakresie kryterium pozacenowego. Pozostało tylko przypisać wskazanym kryterium stosowne wagi. Po krótkiej dyskusji, w...

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

Wyświetlony 159 razy
dr Janusz Dolecki

Prowadzi działalność w zakresie problematyki zamówień publicznych.

Autor licznych publikacji.

Wykładowca na studiach podyplomowych.

Były Wiceprezes UZP.