piątek, 30 marzec 2018 19:40

Procedura konkursowa

Napisała
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Konkurs jest szczególną procedurą w systemie zamówień publicznych. Nie jest zamówieniem publicznych, chociaż może poprzedzić jego udzielenie. Przepisy o konkursie określono w rozdziale 3 art. 110 - 127 Prawa zamówień publicznych. Nie stosuje się ich przy konkursach, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty równowartości 30 tys. euro.

Definicja

            Konkurs jest przyrzeczeniem publicznym, w którym przez publiczne ogłoszenie zamawiający przyrzeka nagrodę za wykonanie i prze­niesienie prawa do wybranej przez sąd konkursowy pracy konkursowej, w szczególności z zakresu planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, architektoniczno-budowlanego oraz przetwarzania danych.

            Nabycie tego prawa może poprzedzać przyznanie nagrody pieniężnej lub rzeczowej albo przyznanie nagrody i zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z jednym lub kilkoma autorami zwycięskich prac konkursowych.

            Po zakończeniu  konkursu, po dokonaniu oceny złożonych prac konkursowych, zamawiający może przyznać nagrodę:

  • pieniężną lub rzeczową i za nią nabyć prawa do nagrodzonej pracy konkursowej,
  • zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia co najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych,
  • zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej.

            Zapraszając do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo w trybie z wolnej ręki należy wskazać, że przedmiotem udzielonego zamówienia może być wyłącznie szczegółowe opracowanie pracy konkursowej wybranej uprzednio w konkursie, będącej przejawem działalności twórczej. Przedmiotem następczego postępowania o udzielenie zamówienia nie może być opracowanie...

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

Wyświetlony 114 razy Ostatnio zmieniany piątek, 30 marzec 2018 19:41
Ewa Wiktorowska

Inżynier budownictwa.
Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.
Ekspert ds. zamówień publicznych Ministerstwa Gospodarki.
Członek KIG.