sobota, 28 kwiecień 2018 13:44

NOWE CELE RECYKLINGU

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Parlament Europejski poparł nowe, bardziej ambitne cele dla recyklingu, zawarte w przepisach na temat utylizowania odpadów oraz gospodarki o obiegu zamkniętym.
Zgodnie z nimi do 2025 roku co najmniej 55 proc. odpadów komunalnych (pochodzących z gospodarstw domowych i przedsiębiorstw) powinno zostać poddanych recyklingowi. Do 2030 r. cel ten ma wzrosnąć do 60 proc., a do 2035 r. do 65 proc. Z kolei do 2025 r., 65 proc. materiałów opakowaniowych będzie musiało zostać poddanych recyklingowi, a do 2030 r. 70 proc.  Odrębne cele wyznaczone zostały dla konkretnych materiałów opakowaniowych, takich jak papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metal i drewno. Projekt przepisów nakłada ograniczenia na udział wysypisk śmieci w usuwaniu odpadów komunalnych do maksymalnie 10 proc., do 2035 r., w Polsce, w 2016 wynosił on 37 proc.   Do 2025 r., tekstylia oraz niebezpieczne odpady z gospodarstw domowych będą zbierane osobno. Do 2024 śmieci ulegające biodegradacji również będą zbierane osobno lub poddawane recyklingowi na miejscu, poprzez kompostowanie. Przyjęte przez Parlament przepisy muszą zostać formalnie przyjęte przez Radę, przed ich publikacją w Dzienniku Urzędowym UE.  
 
źródło: Samorząd.pap.pl
Wyświetlony 32 razy
Redakcja

Miesięcznik Zamówienia Publiczne Doradca redaguje zespół wybitnych ekspertów w zakresie zamówień publicznych, posiadających wysokie kwalifikacje oraz bogate doświadczenie praktyczne, zajmujących się tą problematyką od pierwszych chwil tworzenia polskiego systemu zamówień publicznych. Pismo współpracuje z grupą ponad 60 autorów.