sobota, 28 kwiecień 2018 13:44

RAPORT W SPRAWIE KAR UMOWNYCH

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Urząd Zamówień Publicznych na swoim portalu udostępnił „Raport dotyczący stosowania kar umownych w zamówieniach publicznych”. Jest on efektem analizy przeprowadzonej przez Urząd we wskazanym wyżej obszarze na podstawie umów zawartych w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 października 2017 r. Zdaniem Urzędu jest to materiał ważny z punktu widzenia realizacji kontraktów publicznych nie tylko z uwagi na przedmiot badania, ale również ze względu na fakt, iż te istotne aspekty dotyczące realizacji umów w sprawach zamówień publicznych nie były dotychczas poddawane analizie systemowej - raport jest efektem pierwszego tego typu badania. Wnioski płynące z Raportu mają przyczynić się do kształtowania wzajemnych praw i obowiązków stron umów w sprawach zamówień publicznych w sposób równomierny, prowadzący do uzyskania najlepszych rezultatów przy realizacji publicznych kontraktów.

źródło: www.uzp.gov.pl

Wyświetlony 48 razy
Redakcja

Miesięcznik Zamówienia Publiczne Doradca redaguje zespół wybitnych ekspertów w zakresie zamówień publicznych, posiadających wysokie kwalifikacje oraz bogate doświadczenie praktyczne, zajmujących się tą problematyką od pierwszych chwil tworzenia polskiego systemu zamówień publicznych. Pismo współpracuje z grupą ponad 60 autorów.