przeglądanie Kategoria

Rok 2013

Cena rażąco niska

Jednym z bardzo ważnych problemów występujących w procedurach udzielania zamówień publicznych są oferty, które w ocenie…

Luzowanie przepisów

W lipcu br. do laski marszałkowskiej trafił projekt nowelizacji Prawa zamówień publicznych, podpisany przez grupę posłów z klubu…

Jak długo jeszcze

Czytelnikom zdziwionym moim pojawieniem się na łamach Doradcy po blisko siedmiomiesięcznej nieobecności należy się na wstępie…