przeglądanie Kategoria

Rok 2016

ROCZNE SPRAWOZDANIA

Urząd Zamówień Publicznych przypomina o obowiązku przekazywania przez zamawiających do Prezesa UZP rocznych sprawozdań o…

WZÓR REGULAMINU

Działając na podstawie art. 154 pkt 10 Prawa zamówień publicznych, Prezes UZP przygotował wzór regulaminu udzielania zamówień…