przeglądanie Kategoria

Rok 2018

Problemy antykorupcji

W dniu 29 listopada 2018 r. w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych konferencja pt. „Problematyka…

Nowelizacja Pzp

W dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie nowelizacja Prawa zamówień publicznych dokonana art. 120 ustawy z dnia 4 października…