Temat numeru: dziesięciolecie Krajowej Izby Odwoławczej

Interpretacje / Wyjaśnienia:

Na Marginesie

 • Delikatny problem relacji wzajemnych
  Obchody ważnej i godnej specjalnego uczczenia dziesiątej rocznicy powołania Krajowej Izby Odwoławczej mamy już za sobą, choć echa życzeń oraz, bez wątpienia należnych członkom Izby gratulacji, jeszcze zupełnie nie przebrzmiały. I bardzo dobrze, bowiem cokolwiek by nie powiedzieć, zasługi dla systemu zamówień publicznych, a szczególnie dla rynku, zarówno KIO, jak i jej członków, są nie do przecenienia. Podkreślając rolę i znaczenie Izby, pogląd taki wyraziła także Prezes Rady Ministrów w…

Rynek zamówień publicznych

Aktualności

 • ZWIĘKSZENIE POZIOMU RECYKLINGU
  Wiceminister środowiska Sławomir Mazurek ocenia, że zmiany legislacyjne przyczynią się do zwiększenia poziomu recyklingu, będą wspierać samorządy w realizacji zadań…
 • SEMINARIUM UZP
  W dniu 14 listopada 2017 r. odbyło się w Warszawie seminarium zorganizowane przez Urząd Zamówień Publicznych pt. „Doświadczenia wynikające z…
 • REKORDOWE BUDŻETY MIAST
  Zgodnie z ustawą o finansach publicznych 15 listopada upłynął termin na przygotowanie przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast projektów budżetów…
 • KONSULTACJE PROJEKTU WYTYCZNYCH
  Komisja Europejska zamieściła na swojej stronie internetowej informację na temat otwarcia konsultacji dot. projektu Wytycznych w sprawie zamówień publicznych na…
 • NADWYŻKA BUDŻETOWA W SAMORZADACH
  Jednostki samorządu terytorialnego (JST) po trzech kwartałach 2017 r. osiągnęły nadwyżkę w wysokości 14,74 mld zł, przy planowanym deficycie 16,72…
 • JAK SKUTECZNIE UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA
  W dniu 7 listopada 2017 r. w Warszawie, z udziałem Prezes UZP Małgorzaty Stręciwilk, odbyła się zorganizowana przez Urząd Zamówień…
 • KONGRES 590
    W dniach 16 i 17 listopada w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego - G2A Arena w Jasionce koło Rzeszowa odbył…

Grudzień 2017

Legalis.JPG

Zamówienia Publiczne Doradca
Zamówienia publiczne na usługi nadzoru autorskiego wzbudzają sporo emocji. Analizując stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zaprezentowane w Informatorze UZP z sierpnia 2011 r. należałoby przyjąć, że udzielenie zamówienia z wolnej ręki na te usługi jest, w gruncie rzeczy, niemożliwe. Powyższe stanowisko Prezes wywodzi z faktu, iż zamawiający powinien zawsze przewidywać potrzebę nadzoru autorskiego już na etapie prowadzenia postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej i zamieścić ją w SIWZ. Niewykonanie tego obowiązku stanowi o powstaniu zdarzenia, za które ponosi odpowiedzialność zamawiający. Nadto Prezes uznał, iż skoro przepisy prawa budowlanego zezwalają na powierzenie nadzoru autorskiego innej osobie niż autor, tym samym należy przeprowadzić przetarg nieograniczony na tego typu usługę. W przeciwnym wypadku, przy zastosowaniu trybu z wolnej ręki, zostają naruszone art. 7 i art. 10, tj. zasada konkurencyjności i prymatu trybu udzielania zamówień publicznych w przetargu nieograniczonym oraz ograniczonym.