Temat numeru: dziesięciolecie Krajowej Izby Odwoławczej

Interpretacje / Wyjaśnienia:

Na Marginesie

 • Delikatny problem relacji wzajemnych
  Obchody ważnej i godnej specjalnego uczczenia dziesiątej rocznicy powołania Krajowej Izby Odwoławczej mamy już za sobą, choć echa życzeń oraz, bez wątpienia należnych członkom Izby gratulacji, jeszcze zupełnie nie przebrzmiały. I bardzo dobrze, bowiem cokolwiek by nie powiedzieć, zasługi dla systemu zamówień publicznych, a szczególnie dla rynku, zarówno KIO, jak i jej członków, są nie do przecenienia. Podkreślając rolę i znaczenie Izby, pogląd taki wyraziła także Prezes Rady Ministrów w…

Rynek zamówień publicznych

Aktualności

 • ZWIĘKSZENIE POZIOMU RECYKLINGU
  Wiceminister środowiska Sławomir Mazurek ocenia, że zmiany legislacyjne przyczynią się do zwiększenia poziomu recyklingu, będą wspierać samorządy w realizacji zadań…
 • SEMINARIUM UZP
  W dniu 14 listopada 2017 r. odbyło się w Warszawie seminarium zorganizowane przez Urząd Zamówień Publicznych pt. „Doświadczenia wynikające z…
 • REKORDOWE BUDŻETY MIAST
  Zgodnie z ustawą o finansach publicznych 15 listopada upłynął termin na przygotowanie przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast projektów budżetów…
 • KONSULTACJE PROJEKTU WYTYCZNYCH
  Komisja Europejska zamieściła na swojej stronie internetowej informację na temat otwarcia konsultacji dot. projektu Wytycznych w sprawie zamówień publicznych na…
 • NADWYŻKA BUDŻETOWA W SAMORZADACH
  Jednostki samorządu terytorialnego (JST) po trzech kwartałach 2017 r. osiągnęły nadwyżkę w wysokości 14,74 mld zł, przy planowanym deficycie 16,72…
 • JAK SKUTECZNIE UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA
  W dniu 7 listopada 2017 r. w Warszawie, z udziałem Prezes UZP Małgorzaty Stręciwilk, odbyła się zorganizowana przez Urząd Zamówień…
 • KONGRES 590
    W dniach 16 i 17 listopada w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego - G2A Arena w Jasionce koło Rzeszowa odbył…

Grudzień 2017

Legalis.JPG

Zamówienia Publiczne Doradca

Od początku roku do końca listopada 2017 w Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowano ogółem 257.364 ogłoszenia, w tym: ogłoszeń o zamówieniu – 113.606 co stanowi 44,14% opublikowanych ogłoszeń, ogłoszeń o konkursie – 100 (0,04%), ogłoszeń o udzieleniu zamówienia – 102.589 (39,86%), ogłoszeń o wyniku konkursu – 72 (0,03%).

Łączna liczba opublikowanych ogłoszeń w 2017 roku jest większa o 14% w stosunku do liczby ogłoszeń opublikowanych w analogicznym okresie roku 2016 (225.669 szt. opublikowanych ogłoszeń).

Diagram ze str. 1 „Liczba opublikowanych ogłoszeń w BZP w latach 2015 – 2017”.

W listopadzie 2017 roku opublikowano 27.337 ogłoszeń, o ponad 5.000 (około 24%) więcej, niż w listopadzie roku ubiegłego.  

Liczba ogłoszeń o zamówieniach i konkursach opublikowanych do grudnia roku 2017...

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis