Temat numeru: Konkurs

Interpretacje / Wyjaśnienia:

Prawnik podpowiada

Na Marginesie

 • Konkurs na prace twórcze
  Mało kto już dzisiaj pamięta, że obecny konkurs nazywał się niegdyś konkursem na twórcze prace projektowe i w pierwszych latach systemu zamówień publicznych budził wiele emocji. Występowały one przede wszystkim w środowisku architektów, ale nie tylko; wiele wątpliwości oraz uwag zgłaszały także środowiska inżynierów budowlanych zajmujących się projektowaniem. Dotyczyły one kwestii podstawowej, mianowicie tego, które prace projektowe mają cechy utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a…

Spotkanie Rady Programowej

 • Spotkanie Rady Programowej
  Z okazji wydania dwieście pięćdziesiątego numeru miesięcznika „Zamówienia Publiczne Doradca” w dniu 16 marca br. w siedzibie Wydawnictwa PUBLICUS odbyło się spotkanie Rady Programowej Doradcy,…

Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej

Rynek zamówień publicznych

Aktualności

 • POSIEDZENIE RADY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  W dniu 13 marca odbyło się kolejne posiedzenie Rady Zamówień Publicznych. Poza omówieniem bieżących problemów związanych z funkcjonowaniem systemu zamówień…
 • UDOSTĘPNIENIE WZORCOWYCH DOKUMENTÓW
  Urząd Zamówień Publicznych informuje, że w zakładce „Repozytorium wiedzy” – „Wzorcowe dokumenty” –- „Wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych…
 • V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA
  W dniu 5 marca 2018 r. w Warszawie odbyła się V Ogólnopolska Konferencja „Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych 2018 –…
 • DOSTĘPNOŚĆ PLUS
  Ponad 23 miliardy złotych trafi w latach 2018 - 2025 na likwidację barier w przestrzeni publicznej, tak, aby była ona…
 • LEWE PROGRAMY KOMPUTEROWE
  Funkcjonariusze Delegatury CBA w Białymstoku zatrzymali trzech biznesmenów zajmujących się sprzedażą sprzętu i oprogramowania komputerowego. Wprowadzali w błąd zamawiające sprzęt…
 • WIZYTA REPREZENTANTÓW EUROPEJSKICH WŁADZ LOKALNYCH I REGIONALNYCH
  W połowie marca miała miejsce dwudniowa wizyta studyjna „rola samorządu w kształtowaniu gospodarki o obiegu zamkniętym”, w której udział wzięli…
 • PRZETARG NA MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU
  Siedem firm i konsorcjów zainteresowanych jest budową stanu surowego Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, które ma m.in. zajmować się tematyką…
 • WYBRANO WYKONAWCĘ KOLEJNEGO ODCINKA S7
  W dniu 6 marca 2018 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę na wykonanie projektu i budowę drogi ekspresowej S7 granica województwa świętokrzyskiego…

Marzec 2018

okładka

 

Legalis.JPG

 

Beck

Zamówienia Publiczne Doradca
Marcin Meducki

Marcin Meducki

Radca prawny.

Specjalista w zakresie problematyki zamówień publicznych.

Partner w kancelarii prawnej w Warszawie.

piątek, 30 marzec 2018 20:05

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia to jedna z kluczowych czynności związanych z udzieleniem zamówienia publicznego. Stanowi obowiązkowy element każdej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a jego wykonanie jest początkowym etapem wszczęcia każdej procedury udzielenia zamówienia publicznego. Opis przedmiotu zamówienia powinien być maksymalnie obiektywny, dopuszczający najszerszą możliwą konkurencję, niedyskryminacyjny, dokładny, zrozumiały, nie może narzucać konkretnego produktu czy wykonawcy, jednym słowem - musi być idealny.

Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia to z jednej strony uprawnienie zamawiającego, a z drugiej obowiązek. Realizacja uprawnienia pozwala na wskazanie potrzeby zamawiającego co do przedmiotu i zakresu udzielanego zamówienia, natomiast realizacja obowiązku zmusza do określenia przedmiotu zamówienia w sposób nienaruszający interesu wykonawców. Pogodzenie w praktyce obydwu wymogów jest niezwykle trudne.

Jak opisać przedmiot zamówienia

Zgodnie z art. 29 Prawa zamówień publicznych przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Oznacza to, że każdy z wykonawców po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia powinien posiadać pełną wiedzę co do merytorycznych, ilościowych oraz finansowych aspektów zakresu zamówienia, pozwalającą na złożenie kompletnej oferty. Wszelkie uchybienia lub niejasności w zakresie opisu przedmiotu zamówienia staną się przedmiotem pytań lub odwołań wykonawców.

Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Wszelkie próby manipulacji opisem przedmiotu zamówienia, których efektem może być ograniczanie konkurencji, są niedozwolone. Istotnym elementem jest okoliczność, że w tym przypadku wystarczy sama możliwość potencjalnego zagrożenia naruszenia konkurencji, a nie jego udowodniony fakt. Efektem takiego postępowania mogą być zarówno działania odwoławcze wykonawców, jak i negatywne wyniki kontroli, skutkujące np. ograniczeniem finansowego wsparcia...

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

czwartek, 28 grudzień 2017 10:37

ABC zamówień publicznych: Komisja przetargowa

Przeprowadzanie każdego postępowania o udzielenie zamówienia wymaga dysponowania zespołem ludzi posiadających odpowiednie predyspozycje oraz umiejętności, a także znajomość przepisów, dotyczących zamówień publicznych. Spośród nich kierownik zamawiającego powołuje komisję przetargową.

Marcin Meducki

            Prawo zamówień publicznych nie określa szczegółowych wymogów co do zasad tworzenia czy też trybu pracy komisji przetargowej, oddając te kwestie do decyzji kierownika zamawiającego. Jest jednak dobrą praktyką określenie tych zasad w regulacji wewnętrznej – regulaminie bądź zarządzeniu. 

            Kierownik zamawiającego może w nim określić nie tylko skład komisji...

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

niedziela, 26 listopad 2017 09:00

Zasady udzielania zamówień

Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga znajomości zarówno jej szczegółowych przepisów, jak i zasad udzielania zamówień, informujących o ogólnych regułach, jakimi należy się kierować przy stosowaniu zawartych w ustawie norm prawnych.

Marcin Meducki

            Wyodrębnienie w ustawie zasad jako osobnego katalogu przepisów i nadanie im szczególnego znaczenia określa ich wagę dla całości systemu zamówień publicznych.

            Znaczenie zasad sprowadza się do nadania im rangi reguł interpretacyjnych w odniesieniu do poszczególnych czynności uczestników postępowania o udzielanie...

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

środa, 21 grudzień 2011 13:11

Marcin Meducki

Radca prawny.

Specjalista w zakresie problematyki zamówień publicznych.

Partner w kancelarii prawnej w Warszawie.