Temat numeru: dziesięciolecie Krajowej Izby Odwoławczej

Interpretacje / Wyjaśnienia:

Na Marginesie

 • Delikatny problem relacji wzajemnych
  Obchody ważnej i godnej specjalnego uczczenia dziesiątej rocznicy powołania Krajowej Izby Odwoławczej mamy już za sobą, choć echa życzeń oraz, bez wątpienia należnych członkom Izby gratulacji, jeszcze zupełnie nie przebrzmiały. I bardzo dobrze, bowiem cokolwiek by nie powiedzieć, zasługi dla systemu zamówień publicznych, a szczególnie dla rynku, zarówno KIO, jak i jej członków, są nie do przecenienia. Podkreślając rolę i znaczenie Izby, pogląd taki wyraziła także Prezes Rady Ministrów w…

Rynek zamówień publicznych

Aktualności

 • ZWIĘKSZENIE POZIOMU RECYKLINGU
  Wiceminister środowiska Sławomir Mazurek ocenia, że zmiany legislacyjne przyczynią się do zwiększenia poziomu recyklingu, będą wspierać samorządy w realizacji zadań…
 • SEMINARIUM UZP
  W dniu 14 listopada 2017 r. odbyło się w Warszawie seminarium zorganizowane przez Urząd Zamówień Publicznych pt. „Doświadczenia wynikające z…
 • REKORDOWE BUDŻETY MIAST
  Zgodnie z ustawą o finansach publicznych 15 listopada upłynął termin na przygotowanie przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast projektów budżetów…
 • KONSULTACJE PROJEKTU WYTYCZNYCH
  Komisja Europejska zamieściła na swojej stronie internetowej informację na temat otwarcia konsultacji dot. projektu Wytycznych w sprawie zamówień publicznych na…
 • NADWYŻKA BUDŻETOWA W SAMORZADACH
  Jednostki samorządu terytorialnego (JST) po trzech kwartałach 2017 r. osiągnęły nadwyżkę w wysokości 14,74 mld zł, przy planowanym deficycie 16,72…
 • JAK SKUTECZNIE UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA
  W dniu 7 listopada 2017 r. w Warszawie, z udziałem Prezes UZP Małgorzaty Stręciwilk, odbyła się zorganizowana przez Urząd Zamówień…
 • KONGRES 590
    W dniach 16 i 17 listopada w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego - G2A Arena w Jasionce koło Rzeszowa odbył…

Grudzień 2017

Legalis.JPG

Zamówienia Publiczne Doradca
Marcin Meducki

Marcin Meducki

Radca prawny.

Specjalista w zakresie problematyki zamówień publicznych.

Partner w kancelarii prawnej w Warszawie.

czwartek, 28 grudzień 2017 10:37

ABC zamówień publicznych: Komisja przetargowa

Przeprowadzanie każdego postępowania o udzielenie zamówienia wymaga dysponowania zespołem ludzi posiadających odpowiednie predyspozycje oraz umiejętności, a także znajomość przepisów, dotyczących zamówień publicznych. Spośród nich kierownik zamawiającego powołuje komisję przetargową.

Marcin Meducki

            Prawo zamówień publicznych nie określa szczegółowych wymogów co do zasad tworzenia czy też trybu pracy komisji przetargowej, oddając te kwestie do decyzji kierownika zamawiającego. Jest jednak dobrą praktyką określenie tych zasad w regulacji wewnętrznej – regulaminie bądź zarządzeniu. 

            Kierownik zamawiającego może w nim określić nie tylko skład komisji...

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

niedziela, 26 listopad 2017 09:00

Zasady udzielania zamówień

Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga znajomości zarówno jej szczegółowych przepisów, jak i zasad udzielania zamówień, informujących o ogólnych regułach, jakimi należy się kierować przy stosowaniu zawartych w ustawie norm prawnych.

Marcin Meducki

            Wyodrębnienie w ustawie zasad jako osobnego katalogu przepisów i nadanie im szczególnego znaczenia określa ich wagę dla całości systemu zamówień publicznych.

            Znaczenie zasad sprowadza się do nadania im rangi reguł interpretacyjnych w odniesieniu do poszczególnych czynności uczestników postępowania o udzielanie...

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

środa, 21 grudzień 2011 13:11

Marcin Meducki

Radca prawny.

Specjalista w zakresie problematyki zamówień publicznych.

Partner w kancelarii prawnej w Warszawie.