Andrzej Banaś

Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą
ks. Jan Twardowski, „Śpieszmy się”

ANDRZEJ BANAŚ


W dniu 22 stycznia na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie pożegnaliśmy Andrzeja. Przegrał ostatnią, dramatyczną walkę z chorobą. Jeszcze w grudniu ubiegłego roku nic nie wskazywało, że tak to się skończy, że nastąpi tak bardzo szybko. Nikt z nas, rozmawiających z Nim wówczas, nawet na moment nie dopuszczał takiej myśli. Niestety, rzeczywistość okazała się inna.

Był człowiekiem nietuzinkowym, o rozlicznych zainteresowaniach i życiowych pasjach. Żył w dwóch światach; przez wiele lat urzędnik administracji państwowej i samorządowej, przebywający w twardym świecie przepisów i procedur, jednocześnie ogromnie wrażliwy na piękno i wszystkie jego przejawy. Erudyta, stały bywalec krakowskich piwnic jazzowych i salonów literackich, poeta i felietonista, autor dowcipnych limeryków, na wydanie których nie dał się namówić, a równocześnie miłośnik kultury fizycznej i sportu, znakomity narciarz, tenisista i pływak. Także, a może przede wszystkim, człowiek wielkiego serca i wielkiej wrażliwości, przyjaciel ludzi i zwierząt, w głębi serca wierzący, że w ostatecznym rozrachunku zawsze zwycięży dobro, szlachetność i prawość. Należał do odchodzącego pokolenia niepoprawnych romantyków, postrzegających świat i ludzi poprzez uczucia i emocje, a nie przez kolejne wskaźniki bądź algorytmy.

Z systemem zamówień publicznych związany od zawsze, był jednym z pierwszych jego współtwórców i kreatorów. Jako pełnomocnik ówczesnego wojewody krakowskiego od czerwca 1994 r. rozpoczął wdrażanie dopiero co uchwalonej ustawy o zamówieniach publicznych na terenie województwa. W tym samym czasie, w grupie kilkunastu osób, podjął pracę trenerską, szkoląc i przygotowując kadry dla powstającego systemu zamówień publicznych. Jako trener, wpisany na listę prowadzona przez Prezesa UZP, kontynuował tę działalność przez kolejne lata. Z okazji dziesięciolecia systemu odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Był jednym z ojców-założycieli miesięcznika „Zamówienia Publiczne Doradca”, należał do nielicznego grona osób, pracujących nad koncepcją pisma oraz treścią jego pierwszych numerów. Przez wiele lat członek Kolegium Redakcyjnego, następnie, do ostatniej chwili, członek Rady Programowej naszego miesięcznika. Na łamach Doradcy opublikował ponad 160 artykułów i felietonów, od wielu lat prowadził lubianą i cenioną przez czytelników rubrykę „Obserwacje”.

Dogłębnie znał i jak mało kto rozumiał zamówienia publiczne, „czuł je” i potrafił znakomicie poruszać się po zamówieniowym świecie; doradzać, przestrzegać przed błędami, wskazywać właściwe rozwiązania. Oddany pracy, którą wykonywał do samego końca. Taki był i taki pozostanie w naszej pamięci.

Dziękujemy Ci Andrzeju za to, że byłeś z nami. Żegnaj.

 

Temat numeru: Wadium

Interpretacje / Wyjaśnienia:

Na Marginesie

 • Szansa na nowe otwarcie
  Szansa na nowe otwarcie  Jaki był rok 2017? Jaki będzie 2018? Są to pytania, które w końcówce roku mijającego i na początku nowego pojawiały się najczęściej. Towarzyszące im odpowiedzi, zarówno w odniesieniu do roku minionego jak i bieżącego były i są, delikatnie mówiąc, mocno zróżnicowane. W większości mają jednak wspólny mianownik, wyprowadzany ze starej jak świat zasady – „punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia”. Dzięki temu zapewne zdarzają się i…

Rynek zamówień publicznych

Aktualności

 • NOWY WICEPREZES UZP
  Na wniosek Prezes UZP Małgorzaty Stręciwilk pismem z dnia 8 stycznia 2018 r.  Premier, Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki,…
 • ROCZNE SPRAWOZDANIA O UDZIELONYCH ZAMÓWIENIACH
  Urząd Zamówień Publicznych przypomina o obowiązku przekazywania przez zamawiających do Prezesa UZP rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach. Zgodnie z art.…
 • PPP W GMINIE SŁUPSK
  Gmina wiejska Słupsk ogłosiła przetarg na partnera prywatnego, który wybuduje (na swój koszt) i będzie utrzymywał drogi lokalne dojazdowe i…
 • DOBRE PRAKTYKI
  Urząd Zamówień Publicznych udostępnił na swoim portalu internetowym publikację pt. „Dobre praktyki w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych”. Jest to zbiór…
 • NOWE TRAMWAJE DLA KRAKOWA
  Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie podpisało z konsorcjum firm Solaris Bus & Coach i Stadler Polska umowę realizacyjną na dostawę…
 • WNIOSKI DO PROGRAMU OSA
  Rusza nabór wniosków do programu Otwarte Strefy Aktywności (OSA). Samorządy mają czas na złożenie wniosków inwestycyjnych do 15 lutego 2018…
 • UCHWAŁY W SPRAWIE WPF
  Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) powinna być podjęta wcześniej niż uchwała budżetowa - wyjaśnia RIO w Gdańsku. W…
 • NOWE ZASADY SPRAWOZDAWCZOŚCI
  Urząd Zamówień Publicznych poinformował, że w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów w dniu 29 marca 2017 r. nowych „Zaleceń…

Styczeń 2018

2018 01

Legalis.JPG

Zamówienia Publiczne Doradca
Redakcja

Redakcja

Miesięcznik Zamówienia Publiczne Doradca redaguje zespół wybitnych ekspertów w zakresie zamówień publicznych, posiadających wysokie kwalifikacje oraz bogate doświadczenie praktyczne, zajmujących się tą problematyką od pierwszych chwil tworzenia polskiego systemu zamówień publicznych. Pismo współpracuje z grupą ponad 60 autorów.

środa, 31 styczeń 2018 12:30

NOWE ZASADY SPRAWOZDAWCZOŚCI

Urząd Zamówień Publicznych poinformował, że w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów w dniu 29 marca 2017 r. nowych „Zaleceń w sprawie uwzględniania przez administrację rządową aspektów społecznych w zamówieniach publicznych” zmianie uległy zasady sprawozdawczości z realizacji obowiązków nałożonych ww. zaleceniami na jednostki administracji rządowej. Zalecenia Rady Ministrów rozszerzyły obowiązek sprawozdawczy na wszystkich kierowników jednostek administracji rządowej, dokonując przy tym zmiany sposobu przekazywania przez te jednostki informacji o udzielonych zamówieniach uwzględniających aspekty społeczne. Realizacja sprawozdawczości na nowych zasadach dokonywana jest w ramach rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach, o którym mowa w art. 98 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018). Zniesiono tym samym dotychczasowy obowiązek przekazywania Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych osobnej informacji o stosowaniu klauzul społecznych.

źródło: www.uzp.gov.pl

środa, 31 styczeń 2018 12:30

UCHWAŁY W SPRAWIE WPF

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) powinna być podjęta wcześniej niż uchwała budżetowa - wyjaśnia RIO w Gdańsku. W wyjaśnieniach udzielonych jednej z pomorskich gmin RIO przypomniała, że uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powinna być podjęta wcześniej, niż uchwała budżetowa. Jak zaznaczyła Izba, świadczą o tym m.in. treść normatywna ww. art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych, gdzie ustawodawca użył sformułowania - „nie później niż uchwałę budżetową". „Oznacza to, że w pierwszej kolejności organ stanowiący winien podjąć uchwalę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, a w dalszej kolejności uchwałę budżetową" - zaznaczyła RIO. Jednocześnie Izba zauważyła, że uchwała w sprawie WPF (obejmująca m.in. poszczególne przedsięwzięcia) ma charakter pierwotny w stosunku do uchwały budżetowej, w tym znaczeniu, że ta druga uchwała winna posiadać treść zbieżną z uchwałą pierwotną, co nie wyklucza również zmian treści obu tych uchwał na jednej sesji budżetowej w określonym zakresie przedmiotowym. W konsekwencji, zdaniem RIO, nie ma przeszkód prawnych, aby obie wspomniane uchwały były procedowane w trakcie jednej sesji budżetowej.

źródło: samorząd.pap.pl

środa, 31 styczeń 2018 12:29

WNIOSKI DO PROGRAMU OSA

Rusza nabór wniosków do programu Otwarte Strefy Aktywności (OSA). Samorządy mają czas na złożenie wniosków inwestycyjnych do 15 lutego 2018 r.. Jak informuje Ministerstwo Sportu i Turystyki, w ramach programu mogą być dofinansowane zadania inwestycyjne dotyczące budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w dwóch wariantach realizacyjnych. Pierwszy dotyczy: siłowni plenerowych, stref relaksu oraz zagospodarowania zieleni. Natomiast drugi - wariant rozszerzony – zawiera oprócz powyższych trzech także place zabaw o charakterze sprawnościowym (minimum trzy urządzenia) z ogrodzeniem. Formularz wniosku generowany jest przez system elektroniczny AMODIT, dostępny pod adresem: https://wnioski.msit.gov.pl/. Otwarte Strefy Aktywności (OSA) to program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (place zabaw połączone z siłowniami plenerowymi) o charakterze wielopokoleniowym. Resort sportu chce, aby do końca 2019 r. w ramach programu powstało ok. 3000 obiektów. W puli programu na lata 2018-2019 jest 100 mln zł. Program OSA dedykowany jest samorządom, które, w zależności od zamożności będą mogły otrzymać do 70 proc. dofinansowania z ministerstwa. Standardowe będzie wynosić 50 proc. Obiekty w ramach programu będą powstawać w dwóch wersjach - podstawowej, gdzie stworzenie takiej strefy będzie kosztować ok. 50 tys. oraz rozszerzonej - ok. 100 tys.

źródło: samorząd.pap.pl

środa, 31 styczeń 2018 12:28

NOWE TRAMWAJE DLA KRAKOWA

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie podpisało z konsorcjum firm Solaris Bus & Coach i Stadler Polska umowę realizacyjną na dostawę 35 nowych tramwajów „Tramino Kraków”. Podpisana równocześnie umowa ramowa umożliwia zwiększenie tego zamówienia do 50 pojazdów. Pierwsze z zamówionych tramwajów powinny trafić do Krakowa na początku 2020 roku. Cały kontrakt zgodnie z umową ma zostać zrealizowany w trzecim kwartale 2020 roku. Za 35 nowych pojazdów krakowski przewoźnik zapłaci ponad 314 mln zł, przy czym dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 wyniesie prawie 125 mln zł. Jak zapowiada prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, realizacja kontraktu pozwoli kontynuować proces wycofania z ruchu wagonów tramwajowych z wysoką podłogą. Część nowych tramwajów wyposażona będzie w innowacyjny system, który pozwoli na jazdę z opuszczonym pantografem, bez korzystania z sieci trakcyjnej na odcinku ok. 3 km Nowe, niskopodłogowe tramwaje będą mieć długość 33,4 metra. Szersze niż dotychczas drzwi (1,4 m.) mają umożliwić szybszą wymianę pasażerów na przystankach. Pojazdy zostaną wyposażone w klimatyzację, monitoring, oświetlenie ledowe wnętrza oraz nowoczesny system informacji pasażerskiej. W każdym z nich zostanie zamontowana specjalna platforma, która ułatwi wsiadanie i wysiadanie osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach. W środku znajdą się automaty biletowe i porty USB umożliwiające ładowanie urządzeń mobilnych.

źródło: www.portalsamorzadowy.pl

środa, 31 styczeń 2018 12:27

DOBRE PRAKTYKI

Urząd Zamówień Publicznych udostępnił na swoim portalu internetowym publikację pt. „Dobre praktyki w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych”. Jest to zbiór dziewiętnastu przypadków dobrych praktyk w zakresie zamówień uwzględniających aspekty środowiskowe oraz aspekty społeczne. Zbiór prezentuje różne motywacje leżące u podstaw uwzględniania aspektów społecznych i środowiskowych w zamówieniach publicznych oraz różne sposoby przemyślanego i często długofalowego wdrażania zrównoważonych zamówień. Część dokumentacji prezentowanych przypadków oparta jest o stan prawny obowiązujący przed wejściem w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. nowelizującej Pzp, natomiast część odnosi się do stanu prawnego po tej nowelizacji. W związku z tym Urząd zwraca uwagę, iż prezentowanych zapisów dokumentacji nie należy traktować jako gotowych wzorców do zastosowania. Celem publikacji nie jest zaprezentowanie gotowych rozwiązań do automatycznego powielenia, ale przedstawienie szerszych relacji pokazujących pewne modele całościowego myślenia o zrównoważonych zamówieniach publicznych. Za pośrednictwem tej publikacji UZP wspiera i promuje szerokie i szczegółowe myślenie o uwzględnianiu celów społecznych i środowiskowych w procedurach przetargowych, jak również zindywidualizowane stosowanie narzędzi prawnych i pozaprawnych dla rzeczywistego osiągania takich celów.

źródło: www.uzp.gov.pl

środa, 31 styczeń 2018 12:26

PPP W GMINIE SŁUPSK

Gmina wiejska Słupsk ogłosiła przetarg na partnera prywatnego, który wybuduje (na swój koszt) i będzie utrzymywał drogi lokalne dojazdowe i wewnętrzne na dwóch osiedlach w miejscowości Bydlina i na jednym osiedlu we wsi Krępa. Łączna długość tych dróg to 13,3 km. Szacunkowa wartość inwestycji to 29 mln zł. na trzech osiedlach.

Prywatny partner miałby też odpowiadać za całoroczne utrzymanie wszystkich dróg na tych osiedlach (mają one razem 22,6 km długości) – nie tylko tych, które wybuduje na podstawie umowy z gminą. „Przewidywany zakres zadań obejmuje utrzymanie całoroczne (letnie i zimowe) dróg wraz z infrastrukturą pasa drogowego, m.in. chodnikami, wiatami przystankowymi, oznakowaniem drogowym, kanalizacją burzową. Do zadań partnera prywatnego będzie należało także przeprowadzanie niezbędnych remontów” – informuje zamawiający. Gmina będzie przyjmować oferty od potencjalnych partnerów do 12 lutego. Umowa ma być maksymalnie na 15 lat, ale zamawiający dopuszcza zarówno krótszy okres, jak i jego ewentualne wydłużenie – w trakcie negocjowania warunków z oferentami. Po zakończeniu okresu umowy wybudowane przez partnera prywatnego drogi przejdą na własność gminy.

Urząd Zamówień Publicznych przypomina o obowiązku przekazywania przez zamawiających do Prezesa UZP rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach. Zgodnie z art. 98 Prawa zamówień publicznych roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w roku 2017 należy przekazać w terminie do dnia 1 marca 2018 r. Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych udostępniono formularz Rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach. Formularz ten zamawiający wypełniają samodzielnie korzystając z jego interaktywnej formuły. Przygotowanie i przekazanie Rocznego sprawozdania do Urzędu Zamówień Publicznych możliwe jest wyłącznie w formie elektronicznej. Inne formy przesyłania sprawozdania nie są akceptowane. Aby wypełnić formularz Rocznego sprawozdania należy posiadać login i hasło do Biuletynu Zamówień Publicznych. Wszystkie dotychczas przyznane loginy i hasła zachowują swoją ważność.

źródło: www.uzp.gov.pl

środa, 31 styczeń 2018 12:24

NOWY WICEPREZES UZP

Na wniosek Prezes UZP Małgorzaty Stręciwilk pismem z dnia 8 stycznia 2018 r.  Premier, Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki, powołał z dniem 15 stycznia 2018 r. na stanowisko Wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych Barbarę Loba. Nowa wiceprezes Urzędu jest prawnikiem, w przeszłości sprawowała funkcję arbitra z listy prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

źródło: www.uzp.gov.pl

Na stronie internetowej SN opublikowany został komunikat o uchwałach Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2017 r. sygn. akt: III CZP 56/17 i III CZP 58/17, dotyczących problematyki wykładni art. 180 ust. 2 pkt 6 oraz art. 198f ust. 2 zd. 4 Prawa zamówień publicznych.

Uchwały te Sąd Najwyższy podjął w odpowiedzi na zapytania prawne, wystosowane przez Sąd Okręgowy w Gdańsku, w związku z rozpoznawanymi przez ten Sąd skargami Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej o odrzuceniu odwołania.

Poniżej publikujemy treść tego Komunikatu.

​W dniu 17 listopada br. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia...

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

czwartek, 28 grudzień 2017 10:40

Witryna: Komentarz dawno oczekiwany

Pod koniec września ukazało się oczekiwane od dawna, czternaste już wydanie komentarza do Prawa zamówień publicznych autorstwa Jerzego Pieróga. Dzięki temu wypełniona została poważna luka istniejąca na rynku wydawniczym, wyraźnie odczuwalna i sygnalizowana przez wielu ekspertów oraz specjalistów, zajmujących się zamówieniami publicznymi.

 

            Do posiłkowania się Komentarzem Jerzego Pieróga, zwłaszcza przy wątpliwościach, dotyczących niektórych przepisów Prawa zamówień publicznych, przyzwyczaiłem się od lat i wiem, iż nie jestem w tym odosobniony. Jest to uzasadnione, bowiem Komentarze Jerzego Pieróga powszechnie uważane są za najlepsze opracowania, komentujące, po kolejnych zmianach, najpierw ustawę, a potem Prawo zamówień publicznych. Niezmiennie...

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

startPoprzedni artykuł12345678910Następny artykułkoniec
Strona 1 z 94