Temat numeru: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Interpretacje / Wyjaśnienia:

Moim zdaniem

Prawnik podpowiada

Dwudziestolecie Ogólnopolskiego Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych

Na Marginesie

 • Elektronizacja po polsku
  Od wielu miesięcy we wszystkich środowiskach zamówieniowych tematem numer jeden jest elektronizacja zamówień publicznych. Oczywiście wiąże się to z najważniejszymi obecnie dla zamówieniowego świata terminami: 18 kwietnia, od którego przy zamówieniach powyżej progów unijnych do składania formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia używać należy środków komunikacji elektronicznej oraz 18 października, od którego przy zamówieniach o tej wartości cała komunikacja pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą ma się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.…

Rynek zamówień publicznych

 • Zamówienia publiczne w pierwszym kwartale 2018 roku
  W pierwszym kwartale 2018 r. opublikowano 87.562 ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych, w tym w Biuletynie Zamówień Publicznych 69.626, natomiast w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (TED)…

Rozmowa Doradcy

 • Nowa koncepcja - Miniportal e-zamówień
  Z Hubertem Nowakiem, Wiceprezesem Urzędu Zamówień Publicznych rozmawia Piotr Zatyka     W dniu 12 kwietnia 2018 r. na portalu UZP ukazał się wspólny komunikat…

Aktualności

 • KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ELEKTRONIZACJI ZAMÓWIEŃ
  W dniu 12 kwietnia na stronach internetowych Urzędu Zamówień Publicznych oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii ukazał się komunikat dotyczący aktualnej…
 • DWADZIEŚCIA LAT OSKAZP
  W dniu 20 kwietnia w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie odbyła się uroczysta konferencja z okazji jubileuszu XX-lecia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów…
 • IV EUROPEJSKI KONGRES SAMORZĄDÓW
  W dniach 26 – 27 kwietnia w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie, pod hasłem „Samorząd strategią dla przyszłości”, odbył się…
 • WSCHODNIE FORUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  W dniu 16 kwietnia 2018 r. w Lublinie obyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa WSCHODNIE FORUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH pt. „Procedura Zamówień…
 • NOWE CELE RECYKLINGU
  Parlament Europejski poparł nowe, bardziej ambitne cele dla recyklingu, zawarte w przepisach na temat utylizowania odpadów oraz gospodarki o obiegu…
 • RAPORT W SPRAWIE KAR UMOWNYCH
  Urząd Zamówień Publicznych na swoim portalu udostępnił „Raport dotyczący stosowania kar umownych w zamówieniach publicznych”. Jest on efektem analizy przeprowadzonej…
 • PRZYGOTOWANIA DO BUDOWY OBWODNICY WARSZAWY
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowuje się do budowy wielkiego ringu wokół Warszawy. Obecna obwodnica w ciągu tras S2…

Kwieceń 2018

okladka4 copy

 

Legalis.JPG

 

Beck

Zamówienia Publiczne Doradca
Redakcja

Redakcja

Miesięcznik Zamówienia Publiczne Doradca redaguje zespół wybitnych ekspertów w zakresie zamówień publicznych, posiadających wysokie kwalifikacje oraz bogate doświadczenie praktyczne, zajmujących się tą problematyką od pierwszych chwil tworzenia polskiego systemu zamówień publicznych. Pismo współpracuje z grupą ponad 60 autorów.

sobota, 28 kwiecień 2018 13:45

PRZYGOTOWANIA DO BUDOWY OBWODNICY WARSZAWY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowuje się do budowy wielkiego ringu wokół Warszawy. Obecna obwodnica w ciągu tras S2 i S8  już teraz w szczytach natężenia ruchu jest bardzo mocno obciążona. Generalny Pomiar Ruchu przeprowadzony w 2015 roku zanotował na moście Grota Roweckiego w ciągu S8 ponad 140 tys. pojazdów. To wartość średniego dobowego rocznego ruchu a  notowane są wzrosty ruchu nawet do 200 tys. pojazdów. Tłoczno robi się także na zachodnim wylocie z Warszawy i zachodnio-południowej obwodnicy w ciągu drogi S2. Dlatego GDDKiA rozpoczęła prace analityczne dotyczące budowy Dużej Obwodnicy Warszawy. W pierwszej kolejności przeprowadzona zostanie analiza wskazująca na optymalne oddalenie wariantów przyszłej obwodnicy  od granic administracyjnych miasta oraz miejsca ich możliwych powiązań z istniejącą i planowaną siecią dróg. Uwzględnione zostanie również skomunikowanie z planowanym Centralnym Portem Komunikacyjnym. Niezależnie od powyższego, aktualnie GDDKiA opracowuje Studium Korytarzowe dla drogi ekspresowej S10 Toruń - Płock - S7 (Nowy Dwór Mazowiecki) - S8 (Wołomin). W założeniu jeden z fragmentów drogi S10 ma stanowić północną obwodnicę Stolicy, stając się elementem Dużej Obwodnicy Warszawy.
 
www.gddkia.gov.pl
sobota, 28 kwiecień 2018 13:44

RAPORT W SPRAWIE KAR UMOWNYCH

Urząd Zamówień Publicznych na swoim portalu udostępnił „Raport dotyczący stosowania kar umownych w zamówieniach publicznych”. Jest on efektem analizy przeprowadzonej przez Urząd we wskazanym wyżej obszarze na podstawie umów zawartych w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 października 2017 r. Zdaniem Urzędu jest to materiał ważny z punktu widzenia realizacji kontraktów publicznych nie tylko z uwagi na przedmiot badania, ale również ze względu na fakt, iż te istotne aspekty dotyczące realizacji umów w sprawach zamówień publicznych nie były dotychczas poddawane analizie systemowej - raport jest efektem pierwszego tego typu badania. Wnioski płynące z Raportu mają przyczynić się do kształtowania wzajemnych praw i obowiązków stron umów w sprawach zamówień publicznych w sposób równomierny, prowadzący do uzyskania najlepszych rezultatów przy realizacji publicznych kontraktów.

źródło: www.uzp.gov.pl

sobota, 28 kwiecień 2018 13:44

NOWE CELE RECYKLINGU

Parlament Europejski poparł nowe, bardziej ambitne cele dla recyklingu, zawarte w przepisach na temat utylizowania odpadów oraz gospodarki o obiegu zamkniętym.
Zgodnie z nimi do 2025 roku co najmniej 55 proc. odpadów komunalnych (pochodzących z gospodarstw domowych i przedsiębiorstw) powinno zostać poddanych recyklingowi. Do 2030 r. cel ten ma wzrosnąć do 60 proc., a do 2035 r. do 65 proc. Z kolei do 2025 r., 65 proc. materiałów opakowaniowych będzie musiało zostać poddanych recyklingowi, a do 2030 r. 70 proc.  Odrębne cele wyznaczone zostały dla konkretnych materiałów opakowaniowych, takich jak papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metal i drewno. Projekt przepisów nakłada ograniczenia na udział wysypisk śmieci w usuwaniu odpadów komunalnych do maksymalnie 10 proc., do 2035 r., w Polsce, w 2016 wynosił on 37 proc.   Do 2025 r., tekstylia oraz niebezpieczne odpady z gospodarstw domowych będą zbierane osobno. Do 2024 śmieci ulegające biodegradacji również będą zbierane osobno lub poddawane recyklingowi na miejscu, poprzez kompostowanie. Przyjęte przez Parlament przepisy muszą zostać formalnie przyjęte przez Radę, przed ich publikacją w Dzienniku Urzędowym UE.  
 
źródło: Samorząd.pap.pl
sobota, 28 kwiecień 2018 13:43

WSCHODNIE FORUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W dniu 16 kwietnia 2018 r. w Lublinie obyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa WSCHODNIE FORUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH pt. „Procedura Zamówień Publicznych”, zorganizowana przez Katedrę Postępowania Administracyjnego i Koło Naukowe Prawa Zamówień Publicznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W obradach uczestniczyła Prezes UZP Małgorzata Stręciwilk, która podczas wystąpienia skierowanego do uczestników konferencji przedstawiła „inicjatywy i wyzwania, przed którymi stoi system zamówień publicznych w najbliższym czasie”. Między innymi poinformowała o pracach nad koncepcją nowego prawa zamówień publicznych, prowadzonych wspólnie przez Urząd Zamówień Publicznych i Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz „przybliżyła zagadnienia związane z elektronizacją zamówień publicznych”.

źródło: www.uzp.gov.pl

sobota, 28 kwiecień 2018 13:42

IV EUROPEJSKI KONGRES SAMORZĄDÓW

W dniach 26 – 27 kwietnia w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie, pod hasłem „Samorząd strategią dla przyszłości”, odbył się IV Europejski Kongres Samorządów. Organizatorem kongresu była Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, organizator Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju, a gospodarzem - miasto Kraków. Na obrady kongresu do stolicy Małopolski zjechało ponad 2 tys. gości, wśród nich przedstawiciele administracji publicznej, samorządów, świata biznesu i organizacji pozarządowych. W trakcie blisko 70 wydarzeń kongresowych oraz „ścieżek tematycznych” omawiano zagadnienia ze sfery finansów, gospodarki oraz innowacji, a także problematykę związaną ze społeczeństwem i środowiskiem, samorządem gospodarczym oraz kierunkami rozwoju turystyki. W ramach „ścieżek tematycznych” odbyły się sesje panelowe, warsztaty i spotkania z ekspertami. Zdaniem organizatorów Europejski Kongres Samorządów stworzył „płaszczyznę do owocnej dyskusji na temat przyszłości samorządów i do rozpoczęcia współpracy na różnych polach”.
 
źródło: Samorząd.pap.pl
sobota, 28 kwiecień 2018 13:41

DWADZIEŚCIA LAT OSKAZP

W dniu 20 kwietnia w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie odbyła się uroczysta konferencja z okazji jubileuszu XX-lecia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Obrady przebiegały pod hasłem „W oczekiwaniu na zmiany w systemie zamówień publicznych – od przeszłości do przyszłości”. Gościem honorowym konferencji była Prezes UZP Małgorzata Stręciwilk. Dyskusja przebiegała w trzech panelach tematycznych: „Przeszłość”, „Przyszłość” i „Elektronizacja”.   Konferencję zakończył jubileuszowy koktajl.

informacja własna
sobota, 28 kwiecień 2018 13:40

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ELEKTRONIZACJI ZAMÓWIEŃ

W dniu 12 kwietnia na stronach internetowych Urzędu Zamówień Publicznych oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii ukazał się komunikat dotyczący aktualnej sytuacji związanej z elektronizacją zamówień publicznych. Czytamy w nim między innymi, iż „kluczowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na wybór wykonawcy do budowy Platformy e-Zamówienia zostało sfinalizowane. W dniu 6 kwietnia 2018 r. Ministerstwo Cyfryzacji zawarło Umowę z firmą Enterprise Services Polska Sp. z o.o., której przedmiotem jest „Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Platformy e-Zamówień wraz z usługą hostingu”. W trakcie realizacji pierwszego i drugiego etapu przedmiotu Umowy będą wypracowane szczegółowe rozwiązania techniczne dotyczące integracji Portali e-Usług z Platformą e-Zamówienia. Powyższe oznacza, że projekt techniczny oraz wypracowanie standardu usług i danych Platformy powinno nastąpić (zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem realizacji zamówienia) do 15 maja 2018 r. Po opracowaniu powyższych dokumentów zostaną one udostępnione zamawiającym i dostawcom Portali e-Usług w celu umożliwienia im integracji z Platformą e-Zamówienia. Przewidując ryzyko, iż do dnia 18 października 2018 r. pełne wdrożenie kompleksowego rozwiązania pozwalającego na profesjonalne i w pełni zautomatyzowane prowadzenie całego procesu udzielenia zamówienia publicznego łącznie z jego monitoringiem (wdrożenie centralnej Platformy e-Zamówień i Portali e-Usług) może okazać się niemożliwe, podjęte zostały działania zmierzające do udostępnienia przyjaznego i nieodpłatnego rozwiązania umożliwiającego komunikację elektroniczną między zamawiającym i wykonawcami, w szczególności elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczeń, w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, w zgodzie z wymogami określonymi przez dyrektywy UE. Zaawansowane działania związane z przygotowaniem Miniportalu e-Zamówień prowadzone są przez Urząd Zamówień Publicznych, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Cyfryzacji.”
 
źródło; www.uzp.gov.pl

W pierwszym kwartale 2018 r. opublikowano 87.562 ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych, w tym w Biuletynie Zamówień Publicznych 69.626, natomiast w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (TED) 17.936. W analogicznym okresie roku ubiegłego opublikowano łącznie 70.698 ogłoszeń (o 16.864 mniej niż w roku bieżącym) –  w BZP 56.666  (o 12.960 mniej), w TED – 14.032 (o 3.904 mniej).

Ogłoszeń o zamówieniu opublikowano 36.406, w tym w BZP 30.649, w TED 5.757. W pierwszych trzech miesiącach roku ubiegłego ogłoszeń o zamówieniu opublikowano 29.249, w tym w BZP 24.532i w TED 4.717.

Ogłoszeń o udzieleniu zamówienia opublikowano łącznie 33.856, z tego  w Biuletynie Zamówień Publicznych 28.843, a w TED 7.013. Dla porównania – w pierwszym kwartale roku 2017 ogłoszeń o udzieleniu zamówienia opublikowano 26.764 (BZP 21.701, TED 5.063).

Liczbę ogłoszeń o udzielonych zamówieniach opublikowanych w TED w latach 2017 – 2018 przedstawia poniższy diagram:

 

Diagram ze str. 2 załączonego materiału – „Liczba ogłoszeń o udzielonych zamówieniach (2017 – 2018)”

Z przedstawionych wyżej danych wynika, iż w pierwszym kwartale roku bieżącego aktywność zamawiających była zdecydowanie dużo większa, niż podczas trzech pierwszych miesięcy roku ubiegłego. Ani Biuletyn Informacyjny, ani Informacje o polskim i europejskim rynku zamówień publicznych opracowane przez UZP nie podają, jaka była wartość ogłoszonych i udzielonych zamówień, należy jednak przyjąć, iż była ona wyraźnie wyższa, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego

 

Postępowania wszczęte według rodzaju zamówienia

Rodzaj zamówienia

BZP

TED

Ogółem

Roboty budowlane

47,72%

11,07%

41,87%

Dostawy

29,15%

52,13%

32,82%

Usługi

23,13%

36,80%

25,31%

Podobnie jak w analogicznym okresie roku ubiegłego oraz w latach ubiegłych dominującym trybem wszczynanych postępowań o zamówienia publiczne, zarówno o wartości poniżej, jak i powyżej progów unijnych, był przetarg nieograniczony – odpowiednio 99,39% i 98,47%. Przetarg ograniczony zastosowano w 0,21% postępowań poniżej progów oraz w 1,17% postępowań powyżej progów unijnych, natomiast negocjacje z ogłoszeniem w 0,04% postępowań poniżej progów oraz 0,22% postępowań powyżej progów unijnych. Na tym samym poziomie jak w pierwszym kwartale 2017 r. (incydentalnie) stosowany był dialog konkurencyjny – 0,03% postępowań oraz partnerstwo innowacyjne – 0,01% (zarówno poniżej, jak i powyżej progów unijnych).

Wśród zamówień udzielonych na pierwszym miejscu znajdują się dostawy (38,70%), na drugim – usługi (36,29%) i na trzecim roboty budowlane (25,01%).

Stosowane przez zamawiających kryteria oceny ofert obrazuje zamieszczona poniżej tabelka.

Dane z ogłoszeń publikowanych w BZP i TED

 

Kryterium

Odsetek postępowań

Roboty

budowlane

Dostawy

Usługi

Ogółem

 

BZP

TED

BZP

TED

BZP

TED

BZP

TED

Cena jako jedyne

kryterium

1%

10%

23%

27%

11%

19%

10%

22%

Cena i inne kryteria

99%

90%

77%

73%

89%

81%

90%

78%

W pierwszym kwartale bieżącego roku polscy zamawiający udzielili wykonawcom zagranicznym 199 zamówień na łączną kwotę 2.138.449.485 zł., natomiast w tym czasie polscy wykonawcy na rynkach innych państw unijnych uzyskali 22 kontrakty na łączną kwotę 57.242.159 euro.

Opr. na podst.

Biuletynu Informacyjnego

UZP Nr 3/2018

www.uzp.gov.pl

W dniu 20 kwietnia w gmachu biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się konferencja z okazji jubileuszu dwudziestolecia Ogólnopolskiego Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych, najstarszej pozarządowej organizacji działającej w obszarze zamówień publicznych.

Cele i zadania Stowarzyszenia

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych zostało zarejestrowane 20 maja 1998 r. w Warszawie, przez grupę 18 członków - założycieli, w większości byłych trenerów z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Bezpośrednim powodem  powołania Stowarzyszenia była rezygnacja UZP z prowadzenia listy trenerów zamówień publicznych.

Początkowo Stowarzyszenie skupiało się głównie na wymianie doświadczeń, poszerzaniu   wiedzy, doskonaleniu umiejętności. Ale wraz z rozbudową systemu zamówień publicznych działalność ta okazała się niewystarczająca. Nowe, coraz trudniejsze rozwiązania prawne i związane z nimi praktyczne problemy wymogły potrzebę włączenia się Stowarzyszenia w procesy legislacyjne oraz inne działania mające na celu ustalenie jednolitej wykładni przepisów o zamówieniach publicznych. Wynikało to z wielu przyczyn w szczególności z faktu, że pojawiających się rozbieżności w orzecznictwie najpierw Zespołów Arbitrów, a później Krajowej Izby Odwoławczej i sądów okręgowych. Coraz większego znaczenia w praktyce działania urzędników odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych zaczęły odgrywać kwestie związane z naruszaniem dyscypliny finansów publicznych, co znalazło odzwierciedlenie w wyodrębnieniu przesłanki naruszenia dyscypliny finansów publicznych w przepisach ustawy o finansach publicznych z 1998 r. a następnie w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z 2005 r. Wskazane okoliczności sprawiły, że OSKZP musiało zmienić swój status z przyjaznego obserwatora ewolucji systemu zamówień publicznych na skromnego, ale aktywnego elementu systemu zamówień publicznych.  

Pierwszym Prezesem Stowarzyszenia był Andrzej Jędrasiak, po nim funkcję tę pełnili Piotr Sperczyński oraz Jacek Jerka, obecnie sprawuje ją Ewa Wiktorowska.

Dzisiaj, tak jak dwadzieścia lat temu, OSKZP stanowi dobrowolną społeczną wspólnotę osób, aktywnie uczestniczących w systemie zamówień publicznych. Wiedza i doświadczenie członków Stowarzyszenia sprawiają, że trudno na rynku zamówień publicznych znaleźć dorównującą mu organizację.

 Tak, jak dwadzieścia lat temu celem Stowarzyszenia jest  praca nad doskonaleniem systemu zamówień publicznych, podnoszeniem kwalifikacji zawodowych zarówno zamawiających jak i wykonawców oraz  troska o spójne, jasne i zrozumiałe dla każdego Prawo zamówień publicznych.

Przebieg Konferencji

W obradach Konferencji uczestniczyło blisko sto osób, przede wszystkim członków Stowarzyszenia. Gośćmi specjalnymi byli: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Małgorzata Stręciwilk, Prezes Krajowej Izby Odwoławczej Małgorzata Rakowska oraz Wiceprezes KIO Magdalena Grabarczyk. W obradach uczestniczyli, obok licznie zgromadzonych członków Stowarzyszenia z terenu całego kraju, także przedstawiciele innych organizacji pozarządowych: Stowarzyszenia Kosztorysantów Polskich, Izby Projektowania Budowlanego oraz Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych.

W części oficjalnej Konferencji informację nt. historii powstania Stowarzyszenia i jego osiągnięciach przedstawili członkowie zarządu - Jacek Jerka i Ewa Wiktorowska. Okolicznościowe wystąpienie oraz gratulacje z okazji jubileuszu do uczestników Konferencji skierowała Prezes UZP oraz Prezes KIO. Prezes Urzędu zwróciła uwagę na potrzebę działania takiej organizacji w systemie zamówień publicznych, jej wkład w prace nad poprawą przepisów i propagowaniem dobrych praktyk oraz działań edukacyjnych Stowarzyszenia w tym zakresie.

W części merytorycznej Konferencja składała się z 3 bloków  tematycznych, (paneli) obejmujących przekrój najważniejszych zagadnień z obszaru zamówień publicznych.

W panelu zatytułowanym „Przeszłość”,  odnoszącym się do minionych 23 lat systemu zamówień publicznych, uczestniczyły osoby mające udział w kształtowaniu przepisów, kontroli, propagowaniu dobrych wzorów zachowań, między innymi Iwona Bendorf – Bundorf, Tomasz Czajkowski, Jerzy Pieróg, Małgorzata Sobolewska oraz Sławomir Wikariak. Podczas dyskusji uczestnicy panelu wskazali na to, co  istotnego wniósł system zamówień publicznych do praktyki zlecania usług publicznych. Między innymi zwrócili uwagę, że wprowadzone ustawą, a potem Pzp procedury uporządkowały rynek zamówień publicznych podkreślając, że zasady jawności przejrzystości i uczciwej konkurencji są respektowane przez uczestników tego rynku. Wskazali też na postępującą profesjonalizację kadr po stronie zamawiającego, ale też na potrzebę ciągłej edukacji, zmian prawnych i organizacyjnych, gwarantujących bezpieczeństwo osób pracujących w systemie, uniezależnienie ich od bieżących nacisków i przedkładania pilności realizacji zadań publicznych nad prawidłowość prowadzonych procedur. Paneliści wskazali tez na dobre i złe praktyki dotychczasowego systemu. Moderatorem panelu była Irena Skubiszak - Kalinowska.

W panelu zatytułowanym „Przyszłość” uczestniczyli między innymi: Andrzela Gawrońska-Baran, Elżbieta Gnatowska, Paweł Nowicki oraz Piotr Zatyka. Uczestnicy panelu zwrócili uwagę iż z toku dotychczasowych prac wynika, że przepisy nowego Pzp nie wejdą w życie w bieżącym roku. W tym kontekście zadawano istotne pytania: czy już jest potrzebna nowa ustawa, czy może tylko niektóre jej przepisy trzeba zmienić, czy nie należałoby wprowadzić tych najważniejszych zmian w ustawie jeszcze przed zasadniczą zmianą przepisów; czy powinno być kilka ustaw – np. odrębnie zamówienia sektorowe, odrębnie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, w jaki sposób należałoby pracować nad opracowaniem nowych przepisów. Zastanawiano się także w jaki sposób zmienić złe praktyki naruszania konkurencji przy określaniu warunków udziału w postępowaniu, opisu przedmiotu zamówienia, opisy równoważności. Moderatorem panelu była Ewa Wiktorowska.

W panelu zatytułowanym „Elektronizacja” uczestniczyli między innymi: Agnieszka Olszewska, Zrinka Percic, Michał Rogalski, Anna Szpecht – Shampera, Arkadiusz Szyszkowski, Adam Wiktorowski oraz Jerzy Wysocki. Uczestnicy panelu próbowali udzielić odpowiedzi na pytania i obawy zamawiających i wykonawców, związane z elektronizacją zamówień publicznych. Rozważano też między innymi następujące problemy: czy elektronizacja ułatwi udzielanie zamówień publicznych, czy jedna e-platforma służąca przede wszystkim odbieraniu ofert, wniosków oraz oświadczeń i dokumentów wystarczy dla zapewnienia przez zamawiających wypełnienia obowiązku elektronizacji, jak zorganizować pracę szczególnie w małej  JST na progu elektronizacji zamówień, czy i kiedy potrzeba jest elektronizacja zamówień o wartościach do progów unijnych, dlaczego wielu zamawiających obawia się elektronizacji, jak pomóc wykonawcom MŚP, w szczególności mikro przedsiębiorcom na progu elektronizacji zamówień publicznych, czy po stronie zamawiającego niezbędny jest  podpis elektroniczny. Moderatorem panelu był Jacek Jerka.

Konferencję zakończył jubileuszowy koktajl.

W styczniu i lutym 2018 roku opublikowano 55.238 ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych, w tym w Biuletynie Zamówień Publicznych 43.599, a w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (TED) 11.639. Ogłoszeń dotyczących koncesji opublikowano 8 – w BZP 6, w TED 2. W analogicznym okresie roku ubiegłego opublikowano 43.153 ogłoszenia, w BZP 33.918, w TED 9.235.

Ogłoszeń o zamówieniu opublikowano 22.133, w tym w BZP 18.606, w TED 3.527, a ogłoszeń o zamówieniu w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa – 37, w tym w BZP 2, w TED 35.                

Liczbę ogłoszeń opublikowanych w styczniu i lutym bieżącego roku przedstawia poniższa tabela: 

Rodzaj ogłoszenia

Miejsce publikacji

RAZEM

BZP

TED

O zamówieniu

18.606

3.527

22.133

O zamówieniu w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa

2

35

37

O udzieleniu zamówienia

17.374

4.991

22.365

O konkursie

16

5

21

O wynikach konkursu

14

25

39

O zmianie ogłoszenia

6.694

2.523

9.217

O zamiarze zawarcia umowy

421

184

605

O zmianie umowy

472

78

550

Informacyjne o planowanych zamówieniach

-

260

260

O profilu nabywcy

-

11

11

R A Z E M

43.599

11.639

55.238

Ogłoszeń o udzieleniu zamówienia opublikowano łącznie 22.265, z tego  w Biuletynie Zamówień Publicznych 17.374, a w TED 4.991. Dla porównania – w analogicznym okresie roku 2017 opublikowano łącznie 17.594 ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, w BZP 13.967 i w TED 3.632.     

Liczbę ogłoszeń o udzielonych zamówieniach, opublikowanych w BZP w latach 2016 – 2018 obrazuje poniższy diagram:

Diagram ze strony 3 (Liczba opublikowanych ogłoszeń o udzielonych zamówieniach (2016-2018). 

Postępowania wszczęte według rodzaju zamówienia

Rodzaj zamówienia

BZP

TED

Ogółem

Roboty budowlane

46,91%

11,04%

41,14%

Dostawy

29,72%

52,09%

33,32%

Usługi

23,37%

36,87%

25,54%

Dominującym trybem wszczynanych postępowań o zamówienia publiczne, zarówno o wartości poniżej, jak i powyżej progów unijnych, był przetarg nieograniczony – odpowiednio 99,33% (w r. 2017 – 99,31% i 98,43% (w r. 2017 – 98,03%). Wskaźniki stosowania pozostałych trybów, liczone łącznie w odniesieniu do obydwu kategorii wartości zamówienia nie przekraczają 0,5%.

W pierwszych miesiącach bieżącego roku wskaźnik dotyczący ceny jako jedynego kryterium oceny ofert w stosunku do roku 2017 pozostawał na analogicznym poziomie. Cena jako jedyne kryterium stosowana była w co dziesiątym postępowaniu ogłaszanym w BZP oraz w 22% postępowań ogłaszanych w TED.

Dane z ogłoszeń publikowanych w TED

 

Kryterium

Odsetek postępowań

Roboty

budowlane

Dostawy

Usługi

Ogółem

 

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

Cena jako jedyne

kryterium

11%

10%

26%

27%

19%

17%

22%

22%

Cena i inne kryteria

89%

90%

74%

73%

81%

83%

78%

78%

Na nieco niższym poziomie niż w roku 2017 kształtowała się konkurencyjność postępowań. Średnia liczba ofert składanych w jednym postępowaniu wynosiła 2,18 (rok 2017 – 2,38), ofert odrzucanych 1,36 (rok 2017 – 1,49).

W pierwszych dwóch miesiącach roku bieżącego polscy zamawiający udzielili wykonawcom zagranicznym 147 zamówień na łączną kwotę 496.202.688 zł., natomiast polscy wykonawcy na rynkach innych państw unijnych uzyskali 15 kontraktów na łączną kwotę 51.451.714  euro.

Opr. na podst.

Biuletynu Informacyjnego

UZP Nr 2/2018

www.uzp.gov.pl

startPoprzedni artykuł12345678910Następny artykułkoniec
Strona 1 z 95