Andrzej Banaś

Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą
ks. Jan Twardowski, „Śpieszmy się”

ANDRZEJ BANAŚ


W dniu 22 stycznia na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie pożegnaliśmy Andrzeja. Przegrał ostatnią, dramatyczną walkę z chorobą. Jeszcze w grudniu ubiegłego roku nic nie wskazywało, że tak to się skończy, że nastąpi tak bardzo szybko. Nikt z nas, rozmawiających z Nim wówczas, nawet na moment nie dopuszczał takiej myśli. Niestety, rzeczywistość okazała się inna.

Był człowiekiem nietuzinkowym, o rozlicznych zainteresowaniach i życiowych pasjach. Żył w dwóch światach; przez wiele lat urzędnik administracji państwowej i samorządowej, przebywający w twardym świecie przepisów i procedur, jednocześnie ogromnie wrażliwy na piękno i wszystkie jego przejawy. Erudyta, stały bywalec krakowskich piwnic jazzowych i salonów literackich, poeta i felietonista, autor dowcipnych limeryków, na wydanie których nie dał się namówić, a równocześnie miłośnik kultury fizycznej i sportu, znakomity narciarz, tenisista i pływak. Także, a może przede wszystkim, człowiek wielkiego serca i wielkiej wrażliwości, przyjaciel ludzi i zwierząt, w głębi serca wierzący, że w ostatecznym rozrachunku zawsze zwycięży dobro, szlachetność i prawość. Należał do odchodzącego pokolenia niepoprawnych romantyków, postrzegających świat i ludzi poprzez uczucia i emocje, a nie przez kolejne wskaźniki bądź algorytmy.

Z systemem zamówień publicznych związany od zawsze, był jednym z pierwszych jego współtwórców i kreatorów. Jako pełnomocnik ówczesnego wojewody krakowskiego od czerwca 1994 r. rozpoczął wdrażanie dopiero co uchwalonej ustawy o zamówieniach publicznych na terenie województwa. W tym samym czasie, w grupie kilkunastu osób, podjął pracę trenerską, szkoląc i przygotowując kadry dla powstającego systemu zamówień publicznych. Jako trener, wpisany na listę prowadzona przez Prezesa UZP, kontynuował tę działalność przez kolejne lata. Z okazji dziesięciolecia systemu odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Był jednym z ojców-założycieli miesięcznika „Zamówienia Publiczne Doradca”, należał do nielicznego grona osób, pracujących nad koncepcją pisma oraz treścią jego pierwszych numerów. Przez wiele lat członek Kolegium Redakcyjnego, następnie, do ostatniej chwili, członek Rady Programowej naszego miesięcznika. Na łamach Doradcy opublikował ponad 160 artykułów i felietonów, od wielu lat prowadził lubianą i cenioną przez czytelników rubrykę „Obserwacje”.

Dogłębnie znał i jak mało kto rozumiał zamówienia publiczne, „czuł je” i potrafił znakomicie poruszać się po zamówieniowym świecie; doradzać, przestrzegać przed błędami, wskazywać właściwe rozwiązania. Oddany pracy, którą wykonywał do samego końca. Taki był i taki pozostanie w naszej pamięci.

Dziękujemy Ci Andrzeju za to, że byłeś z nami. Żegnaj.

 

O nas

Miesięcznik Zamówienia Publiczne Doradca jest ogólnopolskim profesjonalnym periodykiem poświęconym wyłącznie problematyce zamówień publicznych. Podstawową funkcją pisma jest przekazywanie zamawiającym i wykonawcom niezbędnej wiedzy, porad oraz bieżących informacji z zakresu zamówień publicznych. Ukazuje się od maja 1997 roku. Do chwili obecnej na jego łamach zamieszczono blisko 3000 publikacji merytorycznych w ponad 70 działach problemowych.

Kolejne numery ZP Doradca tworzą w biblioteczce każdego zamawiającego oraz wykonawcy praktyczny poradnik, który:

  • ułatwia uporanie się z procedurą
  • umożliwia bieżące śledzenie przepisów
  • udostępnia akty prawne i wzory dokumentów
  • informuje o bieżących wydarzeniach w systemie zamówień publicznych


Pismo rozprowadzane jest głównie w prenumeracie redakcyjnej. Zdecydowana większość Czytelników prenumeruje Doradcę od wielu lat, nierzadko od pierwszego numeru. Odbiorcami miesięcznika są przede wszystkim:

  • urzędy administracji samorządowej oraz jednostki komunalne
  • urzędy administracji rządowej oraz specjalnej
  • placówki służby zdrowia
  • szkoły i uczelnie wyższe
  • podmioty gospodarcze
  • organizacje, stowarzyszenia, związki

 

Grono ekspertów skupionych wokół Redakcji pisma stanowi także profesjonalną kadrę wykładowców. W oparciu o ich wiedzę i doświadczenie Wydawnictwo Publicus prowadzi szeroko zakrojoną działalność szkoleniową w ramach Szkoleń Doradcy

Od 2003 roku Redakcja miesięcznika “Zamówienia Publiczne Doradca” przyznaje Nagrodę Publicus. Jej celem jest promowanie najlepszych wzorców stosowania prawa zamówień publicznych oraz uhonorowanie osób, które wniosły znaczący wkład w rozwój systemu zamówień publicznych i przyczyniły się do jego popularyzacji.

W środowisku osób zawodowo zajmujących się zamówieniami publicznymi pismo ma ugruntowaną wysoką pozycję i niekwestionowany autorytet. Obejmuje patronat medialny nad szeregiem przedsięwzięć, służących rozpowszechnianiu wiedzy o zamówieniach publicznych, takich jak konferencje czy seminaria. Jest partnerem medialnym Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego “Teraz Polska”.