Zamówienia publiczne w 2018 roku

0 7

Urząd Zamówień Publicznych opublikował dane, dotyczące funkcjonowania rynku zamówień publicznych podczas dwunastu miesięcy roku ubiegłego. Wśród nich nie znalazła się ogólna wartość udzielonych zamówień, choć należy się spodziewać, iż w stosunku do roku 2017 uległa istotnemu wzrostowi.

Powiązane artykuły

W roku ubiegłym opublikowanych zostało 154.946 ogłoszeń o zamówieniu, w tym w Biuletynie Zamówień Publicznych 130.432, natomiast w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (TED) 24.514. Ogłoszeń o udzieleniu zamówienia opublikowano 151.031,  z tego  w Biuletynie Zamówień Publicznych 123.706, a w TED 27.325. Dla porównania – w roku 2017 opublikowano 146.871 ogłoszeń o zamówieniu…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu.
Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.