Aktualności / Wydarzenia Dwie kolejne debaty w Urzędzie Zamówień Publicznych

72

Aktualności / Wydarzenia

Dwie kolejne debaty

w Urzędzie Zamówień Publicznych

W drugiej połowie lutego w Urzędzie Zamówień Publicznych odbyły się dwie debaty, stanowiące kontynuację cyklu spotkań środowiskowych pod hasłem „System zamówień publicznych – projektowane kierunki zmian i perspektywy rozwoju”. Do chwili obecnej odbyło się sześć takich debat. O czterech wcześniejszych informowaliśmy w numerach styczniowym i lutowym, w numerze dzisiejszym przedstawiamy relacje z debat odbytych ostatnio.   

Powiązane artykuły

DEBATA WYKONAWCÓW

Debata odbyła się 16 lutego 2017 r. Uczestniczyli w niej wykonawcy, reprezentujący poszczególne branże, przedstawiciele izb gospodarczych, związków i stowarzyszeń skupiających przedsiębiorców bądź pracodawców

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis