przeglądanie Kategoria

01. Styczeń

PRAWNIK PODPOWIADA

Elektroniczna kopia dokumentu   Przystępujemy do przetargu publicznego, które zamawiający prowadzi za pośrednictwem…

NIK O OCHRONIE KONSUMENTA

Polacy nie rozróżniają poszczególnych instytucji konsumenckich. Dlatego, mimo iż Inspekcja Handlowa może pomóc w wielu sprawach,…

BEZPIECZNY AUTOKAR

W związku z feriami zimowymi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i główny inspektor transportu drogowego Alvin Gajadhur…

MNIEJSZE CENY ZA PRĄD

Jeszcze w tym roku uruchomiony zostanie Program Energia Plus.  Będzie on dotyczył każdego Polaka, każdej rodziny, każdego…

PPP W PROGRAMIE MIESZKANIE PLUS

Giżycko chce zbudować 100 mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - poinformował…

FORUM PRAKTYK BRANŻOWYCH

Urząd Zamówień Publicznych poinformował o uruchomieniu Forum Praktyk Branżowych. Ma to być miejsce wymiany wiedzy, doświadczeń i…

ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI

Z końcem 2018 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano sześć nowych lub znowelizowanych rozporządzeń „odpadowych". Pierwsze z nich to…

WZORCOWE DOKUMENTY

Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych zamieszczone zostały wzorcowe dokumenty dotyczące postępowania odwoławczego:…

POZACENOWE KRYTERIA OCENY OFERT

Po zakończeniu w dniu 5 stycznia 2019 r. pierwszej edycji, Urząd Zamówień Publicznych ogłosił drugą edycję konkursu na pozacenowe…