Co można zaskarżyć w zamówieniach podprogowych

73

Środki ochrony prawnej to jedyne narzędzie jakim dysponują wykonawcy, pozwalające im na skuteczne egzekwowanie przestrzegania przez zamawiających zasad zamówień publicznych. Tym bardziej dziwi, że w zamówieniach o wartości poniżej progów unijnych przez wiele lat korzystanie z nich blokowano.

Jak było kiedyś

Małe zamówienia publiczne, czyli takie których wartość nie przekracza progów unijnych zawsze traktowane były jako mniej istotne, mniej ważne, banalne i „bagatelne”. Miało to również swoje odzwierciedlenie w środkach ochrony prawnej, jakie przysługiwały wykonawcom w tych postępowaniach.

Powiązane artykuły

W czasie, gdy funkcjonowała jeszcze instytucja protestu na czynności zamawiającego niezgodne z przepisami ustawy i kiedy to sam zamawiający rozstrzygał, czy protest jest zasadny czy nie, odwołanie do Prezesa UZP i rozpatrywane przez Zespół Arbitrów przysługiwało wyłącznie, jeżeli wartość zamówienia przekraczała progi unijne. Tłumaczono to na wiele sposobów, ale najczęściej uzasadniano koniecznością skrócenia czasu trwania postępowania i przeciwdziałaniu „pieniactwu” wykonawców. Tym samym dawano swoiste przyzwolenie na niechlujne przygotowywanie dokumentów postępowania, naruszanie zasad postępowania i lekceważenie…

 

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis