COVID-19 jako podstawa unieważnienia postępowania

65

Doczekaliśmy pierwszego wyroku Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: „KIO”, „Izba”), w którym Izba odpowiedziała na pytanie, czy epidemia COVID-19 uzasadnia unieważnienie postępowania. Zdaniem Izby jest to dopuszczalne na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: „PZP”). Taka konstatacja nie powinna budzić zaskoczenia, niemniej wyrok z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie KIO 892/2020 wart jest uwagi – przede wszystkim dlatego, że w niepewności powodowanej przez epidemię COVID-19 możemy żyć jeszcze długo. W tym czasie wiele postępowań będzie prowadzonych: zarówno kontynuowanych, jak i wszczynanych. W wielu z nich może zaistnieć realna potrzeba unieważnienia postępowania z uwagi na COVID-19, ale w niektórych koronawirus może być jedynie wygodną wymówką dla zamawiającego do unieważnienia postępowania, niespełniającą warunków zastosowania art. 93 ust. 1 pkt 6 PZP.

Wyrok daje dobrą okazję na krótkie résumé tego, kiedy można unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 PZP i jak powinno zostać przygotowane uzasadnienie dla tej czynności. (…)

Piotr Nepelski

 

Poza tym w artykule:

  • Okoliczności unieważnienia postępowania
  • Przesłanki unieważnienia postępowania
  • Rozstrzygnięcie KIO co do interesu publicznego
  • Wnioski z wyroku dla praktyki
  • Podsumowanie

 

CZYTAJ DALEJ

.

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis