Jak minął rok

29

Balbina Kacprzyk

Dyrektor Ośrodka Kosztorysowania

Robót Budowlanych w WACETOB

Członek Rady Zamówień Publicznych

 

Od dnia 1 stycznia br., po długim vacatio legis, przewidzianym na przygotowanie się zamawiających i wykonawców do stosowania nowych przepisów, zaczęło obowiązywać nowe Prawo zamówień publicznych. Okres ten, został jednak zakłócony już w marcu 2020 r. przez pandemię, która odczuwalnie zaznaczyła swój wpływ na wszystkie obszary życia i gospodarki, także na rynek zamówień publicznych.

 

Łączna liczba opublikowanych ogłoszeń w 2020 roku w okresie od stycznia do listopada była mniejsza o 8% w stosunku do liczby ogłoszeń opublikowanych w tym samym okresie w roku 2019. Pod koniec 2020 r. zamawiający zdecydowali się na wszczęcie postępowań, które były przygotowane, więc nastąpił wzrost o ok. 4%    ogłoszeń opublikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych w listopadzie 2020 r. w porównaniu do listopada  2019 r. W najnowszym Biuletynie Zamówień Publicznych podano, że w styczniu 2021 r. było 6 610 ogłoszeń o zamówieniu, a więc o ok. 93% mniej  niż w styczniu ubiegłego roku.

 

Pod koniec roku 2020 zaskoczeniem było przedstawienie interpretacji przepisu o terminie wszczęcia postępowań. Zgodnie z przepisami ustawę z 29 stycznia 2004 r. stosuje się do wszczętych i niezakończonych przed 1 stycznia 2021 r., (art. 90 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych) czyli takich, w których ogłoszenie o zamówieniu ukazało się na stronie internetowej najpóźniej w dniu 31 grudnia 2020 r.

 

System zamówień publicznych w statystyce nie wygląda znacząco gorzej. Jednak trzeba także popatrzeć na przebieg procesów zamówieniowych, w tym na realizację umów, które były w czasie pandemii zawierane lub realizowane. Dopiero ze sprawozdania Prezesa za 2020 r. dowiemy się więcej szczegółów jak funkcjonował rynek zamówień publicznych tj. przykładowo, czy i jak wydłużył się czas prowadzenia postępowań, liczba składanych ofert w postępowaniach. Z przepisów o szczególnych rozwiązaniach związanych z pandemią wynikał obowiązek m.in. informowania o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy. (…)

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.