Rola zamawiającego w przeciwdziałaniu agresji na Ukrainę

43

Unijnym zamawiającym od dnia 9 kwietnia 2022 r. nie wolno udzielać zamówień publicznych rosyjskim wykonawcom. Na poziomie krajowym zakaz ten obowiązuje od dnia 16 kwietnia 2022 r. Jest on odpowiedzią na zbrojną agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, która rozpoczęła się w dniu 22 lutego 2022 r.

Kraje członkowskie Unii Europejskiej szybko i zdecydowanie podjęły działania zmierzające do przywrócenia pokoju. Działaniem takim jest opracowanie i wdrożenie możliwie wszechstronnego nacisku na agresora. Pakiet przyjętych restrykcji dotyczy sankcji gospodarczych, indywidualnych oraz środków dyplomatycznych.

Obostrzenia gospodarcze mają na celu maksymalnie osłabienie zdolności Rosji do dalszego finansowania wojny poprzez załamanie handlu międzynarodowego z Rosją, zahamowanie wpływu unijnych środków finansowych na rosyjski rynek i w rezultacie osłabienie gospodarki najeźdźcy. W związku z poparciem Białorusi i jej rzeczywistym zaangażowaniem w prowadzoną przez Rosję agresję militarną restrykcje dotknęły również ten kraj. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Instrumentalna funkcja Prawa zamówień publicznych
  • Sankcje w zamówieniach niepodlegających Pzp oraz w zamówieniach wyłączonych z jej stosowania
  • Możliwe „skutki uboczne” sankcji w zamówieniach publicznych
  • Odpowiedzialność zamawiającego w stosowaniu obostrzeń
  • Uwagi końcowe

 

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.