Rynek zamówień publicznych Zamówienia publiczne poniżej progów unijnych w 2017 r.

59

Rynek zamówień publicznych

 

 

Zamówienia publiczne poniżej

progów unijnych w 2017 r.

 

Powiązane artykuły

Od początku 2017 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowano ogółem 33.701 ogłoszeń. W analogicznym okresie roku ubiegłego opublikowanych zostało 32.552 ogłoszeń, tzn. o około 4% mniej niż w roku bieżącym.

Wśród opublikowanych ogłoszeń było:

  • 13.708 ogłoszeń o zamówieniu, co stanowi 40,68% opublikowanych ogłoszeń,
  • 13.967 ogłoszeń o udzieleniu zamówienia, co stanowi 41,44% opublikowanych ogłoszeń,
  • 5.627 ogłoszeń o zmianie ogłoszenia, co stanowi 16,70% opublikowanych ogłoszeń,
  • 353 ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, co stanowi 1,05% opublikowanych ogłoszeń,
  • 217 ogłoszeń o zmianie umowy, co stanowi 0,64% opublikowanych ogłoszeń,
  • 16 ogłoszeń o konkursie, co stanowi 0,05% opublikowanych ogłoszeń.

Diagram ze str. 1 – Liczba opublikowanych ogłoszeń w…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis