SAMORZĄDY W SPRAWIE DROGI S10

47

Kilkadziesiąt samorządów z Zachodniopomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Wielkopolski i Mazowsza wspólnie domaga się przyśpieszenia prac nad budową drogi ekspresowej S10. 14 września samorządy te opowiedziały się za powstaniem Stowarzyszenia Droga Ekspresowa S10. Swój akces zgłosił również samorząd wojewódzki Pomorza Zachodniego, który był wśród sygnatariuszy listu intencyjnego poświęconego tej kwestii. Samorządy podkreślają w nim, że szybka realizacja trasy S10 ma kluczowe znaczenie dla rozwoju gmin, powiatów i regionów, w tym w szczególności przedsiębiorstw tam funkcjonujących. Stowarzyszenie ma propagować znaczenie drogi S10 dla rozwoju gospodarczego i społecznego, podejmować inicjatywy zmierzające do jak najszybszej budowy i koordynować działania samorządów podejmowane w tym zakresie. Droga krajowa nr 10 to jedna z najważniejszych dróg w Polsce, łącząca województwa zachodniopomorskie, wielkopolskie i kujawsko – pomorskie, Toruń i Bydgoszcz z Warszawą oraz największymi portami zachodniego wybrzeża Polski: Szczecinem, Świnoujściem i Policami. Dotychczas została dostosowana do parametrów drogi ekspresowej zaledwie na kilku krótkich odcinkach.

źródło: samorząd.pap.pl