Tajemnica przedsiębiorstwa Reagowanie kryzysowe w podmiocie prawa handlowego

32

Tajemnica przedsiębiorstwa

 

Reagowanie kryzysowe

w podmiocie prawa handlowego

 

Powiązane artykuły

Ustanowienie tajemnicy przedsiębiorstwa w podmiocie prawa handlowego i organizacja efektywnego systemu ochrony tych tajemnic jest ważnym obowiązkiem i zadaniem organu zarządzającego, lecz nie jedynym, który może zapewnić stabilność i rozwój biznesowej działalności podmiotu, w tym ciągłość prowadzenia przez niego działalności gospodarczej.

 

Marek Ryszkowski

 

Poniżej omówiony zostanie problem zorganizowania w podmiocie prawa handlowego efektywnego systemu reagowania kryzysowego, bowiem sytuacje kryzysowe mogą pojawić się w każdym z tych podmiotów i w interesie jego właścicieli powinien on być na to dobrze…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu