Ustalenie wartości zamówienia

40

Ile to może kosztować i jak ten koszt ustalić? Taki dylemat pojawia na etapie przygotowania niemal każdego postępowania o zamówienie publiczne. Jego rozstrzygnięcie nie zawsze jest proste, wymaga uwagi i rozwagi, bo może zdecydować o  powodzeniu ważnego przedsięwzięcia.

Piotr Zatyka

DLACZEGO PRAWIDŁOWE USTALENIE

WARTOŚCI ZAMÓWIENIA JEST WAŻNE

            Ustalenie wartości zamówienia jest czynnością bardzo ważną przede wszystkim dlatego, że wartość zamówienia wpływa na sposób prowadzenia postępowania oraz kształtuje prawa i obowiązki jego uczestników.

            W szczególności determinuje ona konieczność stosowania procedur przewidzianych w Prawie zamówień publicznych, gdyż Pzp – co do zasady – nie ma zastosowania do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis