Wyniki kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przed i po wejściu w życie czerwcowej nowelizacji Pzp

56

Rynek zamówień publicznych

 

 

Wyniki kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

przed i po wejściu w życie czerwcowej nowelizacji Pzp

 

 

Powiązane artykuły

Z danych, znajdujących się na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych wynika, iż podczas postępowań, wszczynanych po wejściu w życie nowelizacji z dnia 22 czerwca 2016 r. przepisy Pzp naruszane były rzadziej, niż w okresie poprzednim. Potwierdzają to wyniki przeprowadzonych kontroli, które obrazuje zamieszczona poniżej tabela:

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis