Zaliczki w zamówieniach

47

W celu wparcia zamawiających w zakresie działań mających na celu efektywną realizację przedmiotu zamówienia Urząd Zamówień Publicznych przygotował kompleksowe opracowanie, dotyczące zaliczek w zamówieniach publicznych. W materiale omówiono m.in. charakter zaliczki na gruncie Pzp, a także kwestie związane z jej udzieleniem, rozliczeniem i zabezpieczeniem zwrotu. Urząd podkreśla przy tym, że zaliczka jest instrumentem  mającym duże znaczenie w procesie udzielenia i realizacji zamówienia, pozwala bowiem na szersze otwarcie rynków zamówień publicznych dla mniejszych wykonawców, w tym w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Może się też przyczynić do obniżenia kosztów realizacji zamówienia, co w konsekwencji przynosi pozytywne efekty także zamawiającym, gdyż uzyskują oferty tańsze, niewymagające uwzględnienia w ich cenie kosztów pozyskania środków pieniężnych na realizację zamówienia. Opracowanie dostępne jest na portalu UZP.

źródło: www.uzp.gov.pl