KONTAKT

Redakcja miesięcznika “Zamówienia Publiczne Doradca”
04-260 Warszawa, ul. Jedwabnicka 1
tel: +48 22 425 20 10, +48 22 610 10 99, +48 22 610 75 65,
fax: +48 22 610 10 99 w. 26
www.zamowieniapublicznedoradca.pl,

redakcja@zamowieniapublicznedoradca.pl