http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

O NAS

Miesięcznik Zamówienia Publiczne Doradca jest ogólnopolskim profesjonalnym periodykiem poświęconym wyłącznie problematyce zamówień publicznych. Podstawową funkcją pisma jest przekazywanie zamawiającym i wykonawcom niezbędnej wiedzy, porad oraz bieżących informacji z zakresu zamówień publicznych. Ukazuje się od maja 1997 roku. Do chwili obecnej na jego łamach zamieszczono blisko 3000 publikacji merytorycznych w ponad 70 działach problemowych.

Kolejne numery ZP Doradca tworzą w biblioteczce każdego zamawiającego oraz wykonawcy praktyczny poradnik, który:

  • ułatwia uporanie się z procedurą
  • umożliwia bieżące śledzenie przepisów
  • udostępnia akty prawne i wzory dokumentów
  • informuje o bieżących wydarzeniach w systemie zamówień publicznych

Pismo rozprowadzane jest głównie w prenumeracie redakcyjnej. Zdecydowana większość Czytelników prenumeruje Doradcę od wielu lat, nierzadko od pierwszego numeru. Odbiorcami miesięcznika są przede wszystkim:

  • urzędy administracji samorządowej oraz jednostki komunalne
  • urzędy administracji rządowej oraz specjalnej
  • placówki służby zdrowia
  • szkoły i uczelnie wyższe
  • podmioty gospodarcze
  • organizacje, stowarzyszenia, związki

 

Grono ekspertów skupionych wokół Redakcji pisma stanowi także profesjonalną kadrę wykładowców. W oparciu o ich wiedzę i doświadczenie Wydawnictwo Publicus prowadzi szeroko zakrojoną działalność szkoleniową w ramach Szkoleń Doradcy.

Od 2003 roku Redakcja miesięcznika “Zamówienia Publiczne Doradca” przyznaje Nagrodę Publicus. Jej celem jest promowanie najlepszych wzorców stosowania prawa zamówień publicznych oraz uhonorowanie osób, które wniosły znaczący wkład w rozwój systemu zamówień publicznych i przyczyniły się do jego popularyzacji.

W środowisku osób zawodowo zajmujących się zamówieniami publicznymi pismo ma ugruntowaną wysoką pozycję i niekwestionowany autorytet. Obejmuje patronat medialny nad szeregiem przedsięwzięć, służących rozpowszechnianiu wiedzy o zamówieniach publicznych, takich jak konferencje czy seminaria. Jest partnerem medialnym Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego “Teraz Polska”.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx