STALI WSPÓŁPRACOWNICY

Radosław Pruszowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Starszy inspektor Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

Józef Andrzej Laskowski

Ekonomista.

Absolwent UEK w Krakowie.
Z-ca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.
Publikuje na łamach Doradcy od 1997 roku.

Zbigniew Leszczyński

Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta w Częstochowie.
Członek Izby Inżynierów Budownictwa.
Biegły sądowy z zakresu budownictwa.

Władysław Iwaniec

Dariusz Koba