STALI WSPÓŁPRACOWNICY

Radosław Pruszowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Starszy inspektor Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

Józef Andrzej Laskowski

Ekonomista.

Absolwent UEK w Krakowie.
Z-ca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.
Publikuje na łamach Doradcy od 1997 roku.

Zbigniew Leszczyński

Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta w Częstochowie.
Członek Izby Inżynierów Budownictwa.
Biegły sądowy z zakresu budownictwa.

Władysław Iwaniec

Doktor nauk technicznych, były arbiter z listy Prezesa UZP. Wykładowca akademicki.

Dariusz Koba

Prawnik, ekspert w zakresie zamówień publicznych, praktyk, doradca i trener. Właściciel Koba Consulting Group.