PRENUMERATA

Ogólnopolski magazyn „Zamówienia Publiczne Doradca”, adresowany do zamawiających i wykonawców to czasopismo ukazujące się w cyklu miesięcznym (12 numerów w roku). Zachęcamy Państwa do gromadzenia i archiwizowania poszczególnych wydań, bowiem kolejne numery tworzą praktyczny poradnik z zakresu zamówień publicznych, przydatny w codziennej pracy w sferze ZP.

Cena egzemplarza w prenumeracie wynosi
35 zł + 8% VAT

Cena dwuletniej prenumeraty wynosi
735 zł + 8% VAT
(24 numery)

Cena rocznej prenumeraty wynosi
420 zł + 8% VAT
(12 numerów)

Cena półrocznej prenumeraty wynosi
210 zł + 8% VAT
(12 numerów)

Cena prenumeraty odnawialnej wynosi
389,00 zł + 8% VAT

Konto bankowe, na które należy wnieść opłatę za prenumeratę:
Bank Zachodni WBK SA  
52 1090 1753 0000 0000 7405 7396

Koszty wysyłki prenumerat zawartych na czas określony oraz odnawialnych pokrywa Wydawca.

Koszty wysyłki pojedynczych egzemplarzy i numerów archiwalnych pokrywa Zamawiający zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej.