PRENUMERATA

Ogólnopolski magazyn „Zamówienia Publiczne Doradca”, adresowany do zamawiających i wykonawców to czasopismo ukazujące się w cyklu miesięcznym (12 numerów w roku). Zachęcamy Państwa do gromadzenia i archiwizowania poszczególnych wydań, bowiem kolejne numery tworzą praktyczny poradnik z zakresu zamówień publicznych, przydatny w codziennej pracy w sferze ZP.

  Cena egzemplarza w prenumeracie wynosi
  46 zł + 8% VAT

  Cena dwuletniej prenumeraty wynosi
  966 zł + 8% VAT
  (24 numery – tym 3 numery gratis)

  Cena rocznej prenumeraty wynosi
  552 zł + 8% VAT
  (12 numerów)

  Cena półrocznej prenumeraty wynosi
  276 zł + 8% VAT
  (6 numerów)

  Cena prenumeraty odnawialnej wynosi
  517,50 zł + 8% VAT

  Konto bankowe, na które należy wnieść opłatę za prenumeratę:
  Santander Bank Polska S.A.
  42 1090 1753 0000 0001 1981 0924

  Koszty wysyłki prenumerat zawartych na czas określony oraz odnawialnych pokrywa Wydawca.

  Koszty wysyłki pojedynczych egzemplarzy i numerów archiwalnych pokrywa Zamawiający zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej.