PRENUMERATA

Ogólnopolski magazyn „Zamówienia Publiczne Doradca”, adresowany do zamawiających i wykonawców to czasopismo ukazujące się w cyklu miesięcznym (12 numerów w roku). Zachęcamy Państwa do gromadzenia i archiwizowania poszczególnych wydań, bowiem kolejne numery tworzą praktyczny poradnik z zakresu zamówień publicznych, przydatny w codziennej pracy w sferze ZP.

  Cena egzemplarza w prenumeracie wynosi
  40 zł + 8% VAT

  Cena dwuletniej prenumeraty wynosi
  840 zł + 8% VAT
  (24 numery – tym 3 numery gratis)

  Cena rocznej prenumeraty wynosi
  480 zł + 8% VAT
  (12 numerów)

  Cena półrocznej prenumeraty wynosi
  240 zł + 8% VAT
  (6 numerów)

  Cena prenumeraty odnawialnej wynosi
  450 zł + 8% VAT

  Konto bankowe, na które należy wnieść opłatę za prenumeratę:
  Bank Zachodni WBK SA  
  52 1090 1753 0000 0000 7405 7396

  Koszty wysyłki prenumerat zawartych na czas określony oraz odnawialnych pokrywa Wydawca.

  Koszty wysyłki pojedynczych egzemplarzy i numerów archiwalnych pokrywa Zamawiający zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej.