Archiwum

Rok 2011

Archiwum

Rok 2012

Archiwum

Rok 2013

Archiwum

Rok 2014

Archiwum

Rok 2015

Archiwum

Rok 2016

Archiwum

Rok 2017

Archiwum

Rok 2018

Archiwum

Rok 2019

Artykuły w archiwum

W pogoni za straconym czasem

W pogoni za straconym czasem Już wiadomo, że nie udało się w przewidzianym terminie – do 18 kwietnia 2016 roku – implementować przepisów nowych dyrektyw dotyczących zamówień…

Rynek budowlany a pandemia koronowirusa

Ustawa z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COWID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji…

Nowe przepisy o zamówieniach publicznych

W dniu 17 kwietnia 2015 r. w redakcji naszego miesięcznika odbyła się dyskusja, poświęcona czekającym nas zmianom przepisów o zamówieniach publicznych. Muszą one nastąpić w terminie do dnia 18…

UNIJNA PERSPEKTYWA 2007-2013

Jak wynika z najnowszych danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowane wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 155,9 mld zł. Wydatki w…

NEGATYWNA OCENA INWESTYCJI PKP

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła działalność PKP Polskich Linii Kolejowych SA w zakresie realizacji inwestycji infrastrukturalnych w latach 2010–2012. „W okresie…

Jubileuszowa konferencja

W dniu 5 grudnia 2007 r. w Warszawie rozpoczęła swoją działalność Krajowa Izba Odwoławcza. Jako stały organ właściwy do rozpoznawania odwołań wniesionych w postępowaniu o udzielenie zamówienia,…

PUBLIKACJA NOWEGO PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W Dzienniku Ustaw RP z dnia 24 października 2019 r. pod pozycją 2019 opublikowana została ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, a pod pozycją 2020 ustawa z dnia 11 września…