Archiwum

Rok 2011

Archiwum

Rok 2012

Archiwum

Rok 2013

Archiwum

Rok 2014

Archiwum

Rok 2015

Archiwum

Rok 2016

Archiwum

Rok 2017

Archiwum

Rok 2018

Archiwum

Rok 2019

Archiwum

Rok 2020

Archiwum

Rok 2021

Archiwum

Rok 2022

Artykuły w archiwum

Zamówienia publiczne w roku 2016

W roku 2016 udzielono 129 776 zamówień (w roku 2015 – 142 262), których wartość wyniosła 107,4 mld zł (w roku 2015 – 116,3 mld zł, w 2014 -133,2 mld zł, w 2013 – 143,2 mld zł), co stanowi…

Koncepcja wdrożenia dyrektyw

Po wielu miesiącach milczenia w sprawie implementacji nowych dyrektyw, Urząd Zamówień Publicznych zdecydował się przedstawić materiał zawierający koncepcję ich wdrożenia. Dokument zatytułowany…

Zamówienia publiczne w styczniu 2019 roku

W styczniu 2019 roku opublikowano 28.229 ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych, w tym w Biuletynie Zamówień Publicznych 21.463, a w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (TED) 6.766. Opublikowano…

Siła napędowa polskiej gospodarki

Z Bożeną Lublińską – Kasprzak, Prezesem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, rozmawia Martyna Anna Śpiewak Jakie są słabe i mocne strony sektora MSP w Polsce? W jaki sposób można wspierać jego…

O skuteczności klauzul

Problem rozumianych szeroko klauzul społecznych zajmuje mnie od dawna, stąd też za wskazane uznałem w tekście opublikowanym we wrześniowym numerze Doradcy zacytowanie niemal w całości art. 29 ust. 4…

Dużo informacji, brak analizy

Dane statystyczne i wskaźniki, zaprezentowane przez Prezesa UZP w Sprawozdaniu o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2014 roku wskazują na brak istotnych zmian, charakteryzujących polski…