Archiwum

Rok 2011

Archiwum

Rok 2012

Archiwum

Rok 2013

Archiwum

Rok 2014

Archiwum

Rok 2015

Archiwum

Rok 2016

Archiwum

Rok 2017

Archiwum

Rok 2018

Archiwum

Rok 2019

Artykuły w archiwum

Doradca skończył piętnaście lat

Dokładnie piętnaście lat temu, w maju 1997 roku, do rąk Czytelników trafił pierwszy numer miesięcznika Zamówienia Publiczne Doradca. Od tego momentu wiernie towarzyszył polskiemu systemowi zamówień…

EXPOSE PREMIERA

Inwestycje w oświatę, w tym podwyżki dla nauczycieli i modernizacja szkół, rozwój budżetów obywatelskich, odmiejscowienie usług publicznych, monitorowanie zadowolenia obywateli z kontaktu z urzędami,…

FINANSE SAMORZĄDOWE BEZ ZMIAN

Sposób wprowadzania zmian w systemie oświaty i same zmiany nie wpłyną na finanse samorządów – zadeklarowała minister edukacji Anna Zalewska podczas spotkania Komisji Edukacji Unii Metropolii…

Nowe zasady kwalifikacji wykonawców

Jednym z głównych celów udzielania zamówień publicznych jest wybór najkorzystniejszej oferty, przy czym równie istotne jest, aby zamówienie było wykonane przez wykonawcę rzetelnego, dającego rękojmi…

Zrównoważeni na szaro

Niewiele jest rzeczy, które wyprowadzają mnie z równowagi na poziomie porównywalnym do zyskującego coraz większą popularność wytrycha o zrównoważonym rozwoju, odmienianego przez wszystkie możliwe…

EUROPEJSKI ZIELONY TYDZIEŃ

Przegląd unijnej polityki ochrony środowiska, konferencje i debaty - tak będzie wyglądał tegoroczny Green Week czyli największe w Europie przedsięwzięcie poświęcone ochronie środowiska. W tym roku…

121,4 MLD WYDANE W UNIJNEJ PERPEKTYWIE 2007-2013

Jak wynika z informacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wartość wydatków beneficjentów programów unijnych, uznanych za kwalifikowane, wynikająca ze złożonych wniosków o płatność, wyniosła 121,4 mld…

KONSULTACJE MEN

KONSULTACJE MEN Likwidację od 2017 r. obowiązkowego sprawdzianu dla szóstoklasistów i możliwość odwołania się od wyniku egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe -…