Archiwum

Rok 2011

Archiwum

Rok 2012

Archiwum

Rok 2013

Archiwum

Rok 2014

Archiwum

Rok 2015

Archiwum

Rok 2016

Archiwum

Rok 2017

Archiwum

Rok 2018

Archiwum

Rok 2019

Archiwum

Rok 2020

Archiwum

Rok 2021

Archiwum

Rok 2022

Artykuły w archiwum

KOLEJNE FUNKCJONALNOŚCI PLATFORMY E-ZAMÓWIEŃ

Urząd Zamówień Publicznych poinformował, że zgodnie z planem wdrażania nowego Biuletynu Zamówień Publicznych, oddane zostały do użytku pozostałe funkcjonalności BZP, w tym: ogłoszenie dotyczące…

WYPŁATY DLA POSZKODOWANYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

887 wniosków na łączną kwotę 398 mln zł złożyli w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przedsiębiorcy, którzy nie otrzymali zaległych wynagrodzeń za pracę przy budowie dróg i autostrad –…

WSPARCIE ODBIORCÓW ENERGII I CIEPŁA

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy w sprawie dodatku węglowego. Jego wysokość wyniesie 3 tys. zł i będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, gdzie źródłem ogrzewania są piece na węgiel i które…

ZBIGNIEW LESZCZYŃSKI

ZBIGNIEW LESZCZYŃSKI Urząd Miasta Częstochowa      Skierowany do konsultacji społecznych projekt nowego Prawa zamówień publicznych generalnie należy uznać za dobry. Za jego plusy należy uznać: 1.…

Konieczność praktyczna

Myślę, pytam, badam i nie mogą zrozumieć powodów niechęci do kryteriów pozacenowych większości nabywców publicznych w Polsce. Tymczasem wykonawcy wskazują ciągłe wybieranie najtańszych ofert jako…

Nowelizacja Pzp

W dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie nowelizacja Prawa zamówień publicznych dokonana art. 120 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215). Zmiany…