Archiwum

Rok 2011

Archiwum

Rok 2012

Archiwum

Rok 2013

Archiwum

Rok 2014

Archiwum

Rok 2015

Archiwum

Rok 2016

Archiwum

Rok 2017

Archiwum

Rok 2018

Archiwum

Rok 2019

Artykuły w archiwum

Jak to wszystko się zaczęło

Mało kto dzisiaj pamięta, że pierwszy projekt ustawy o zamówieniach publicznych powstał w wyniku przetargu, który wygrała znana amerykańska kancelaria. Efekt tej pracy trafił do Szefa Urzędu Rady…

WYBORY SAMORZĄDOWE

Wybory samorządowe to dla Polaków najważniejsze głosowanie – wynika z sondażu CBOS. Niemal 80 proc. badanych deklaruje, że jesienią weźmie w nich udział. Systematycznie wzrasta znaczenia wyborów władz…

Na marginesie: Zamówienia domowe

Odkąd pamiętam, zamówienia, nazywane także w Polsce zamówieniami „in-house”, wywoływały wiele emocji i kontrowersji. Przede wszystkim jednak budziły wątpliwości interpretacyjne w kontekście…

Dopuszczalne zmiany umów o zamówienia publiczne

Ustawodawca unijny na gruncie nowych dyrektyw 2014/24/UE (klasyczna) oraz 2014/25/UE (sektorowa) w sprawie zamówień publicznych wprowadził grupę przepisów dotyczących zmian umów, które mają przyczynić…

PODWYŻKI DLA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

PODWYŻKI DLA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W lipcu - a nie w marcu, jak zakładano - mają wejść w życie przepisy przewidujące nowe kwoty wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych.…