Archiwum

Rok 2011

Archiwum

Rok 2012

Archiwum

Rok 2013

Archiwum

Rok 2014

Archiwum

Rok 2015

Archiwum

Rok 2016

Archiwum

Rok 2017

Archiwum

Rok 2018

Archiwum

Rok 2019

Archiwum

Rok 2020

Archiwum

Rok 2021

Archiwum

Rok 2022

Artykuły w archiwum

Zamówienia publiczne w świetle teorii kontraktu

Częstotliwość należy postrzegać jako częstość zawierania danych transakcji, czyli inaczej mówiąc powtarzalność. W praktyce zamówień publicznych można wyznaczyć takie kontrakty, które powtarzają się…

Nasza siedziba

Siedziba Wydawnictwa Publicus i redakcji miesięcznika “Zamówienia Publiczne Doradca”

KOMUNIKAT PREZESA UZP I GIODO

W dniu 28 kwietnia 2017 r. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych oraz Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wydali następujący komunikat: „Wprowadzone do ustawy Prawo zamówień publicznych przepisy…

Błędy w postępowaniach prowadzonych z wolnej ręki

Stosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki nadal nastręcza zamawiającym wielu trudności, jest źródłem wielu problemów i błędów, skutkujących nakładaniem na nich kar. Liczne przykłady takich problemów…

RYNEK: Wydatki na kulturę i naukę

Według Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydatki budżetu państwa oraz wydatki samorządów terytorialnych na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego systematycznie rosną. W latach 2008 -…

Dwa światy

Rozważamy nieraz dlaczego praktyka zamówień publicznych tak daleko odbiega od zakupów prywatnych. To przecież podobne branże. Logika zakupów jest jedna (fragment naszego credo). Biorę do ręki…

O uregulowanym nadmiarze ważnych

Na co dzień, zapominając o dobrych manierach, chętniej określam ich jako ważniaków i tyleż w tym niechęci, co podziwu. To nie żart. Podziwiam odwagę, za sprawą której mnóstwo umiarkowanie…