Archiwum

Rok 2011

Archiwum

Rok 2012

Archiwum

Rok 2013

Archiwum

Rok 2014

Archiwum

Rok 2015

Archiwum

Rok 2016

Archiwum

Rok 2017

Archiwum

Rok 2018

Archiwum

Rok 2019

Artykuły w archiwum

Ubezpieczenie od żywiołów

Najbardziej popularnym ze wszystkich rodzajów ubezpieczeń jest ubezpieczenie od żywiołów i innych zdarzeń losowych. Jest to też najważniejsze ubezpieczenie, jakim obejmujemy nasze mienie, gdyż…

Dbałość o stan finansów państwa

Najważniejszym powodem czasowego podniesienia stawek VAT jest dbałość o stan finansów państwa. Nie możemy bowiem doprowadzić do nadmiernego zadłużenia i wzrostu deficytu budżetowego, bo mogłoby to…

Nowe rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

W Dzienniku Ustaw z dnia 4 lipca 2017 r. pod poz. 1320 ogłoszone zostało rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w…

ZAMYKANIE SERWISU ESPD/JEDZ

W kwietniu Komisja Europejska będzie stopniowo zamykać udostępniony elektroniczny serwis ESPD/JEDZ. W związku z tym Urząd Zamówień Publicznych przygotował za pośrednictwem swojej strony internetowej…

PROJEKT ZMIAN W ZAKRESIE KRYTERIUM CENY

W dniu 7 maja 2013 roku Komisja Gospodarki przeprowadziła pierwsze czytanie kolejnego poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (druk nr 1226). „Celem projektowanej…

KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA W LATACH 2007-2012

Krajowa Izba Odwoławcza rozpoczęła swoją działalność w grudniu 2007 r. Rozpatrzyła wówczas 70 odwołań. Obecnie trafia do niej około 235 odwołań miesięcznie. Wpływ odwołań w trakcie pięciu…