Archiwum

Rok 2011

Archiwum

Rok 2012

Archiwum

Rok 2013

Archiwum

Rok 2014

Archiwum

Rok 2015

Archiwum

Rok 2016

Archiwum

Rok 2017

Archiwum

Rok 2018

Archiwum

Rok 2019

Artykuły w archiwum

Posiedzenie Rady Programowej – Grudzień 2011

20 grudnia 2011 roku, w siedzibie redakcji, odbyło się przedświąteczne spotkanie Rady Programowej miesięcznika Zamówienia Publiczne Doradca, któremu przewodniczył prof. Andrzej Borowicz. Podczas…

ORZECZNICTWO

Patronat merytoryczny nad rubryką „ORZECZNICTWO” sprawuje Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Znaczące niedociągnięcia w realizacji umowy przez wykonawcę jako przyczyna wykluczenia w…

ALEKSANDRA SOŁTYSIŃSKA

ALEKSANDRA SOŁTYSIŃSKA Uniwersytet Jagielloński Przyjęcie projektu nowego Prawa zamówień publicznych spotkało się z dużym zainteresowaniem w środowisku uczestników rynku zamówieniowego. Propozycje…

DYREKTOR GENERALNY UZP

DYREKTOR GENERALNY UZP Z dniem 21 marca 2016 r. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Małgorzata Stręciwilk powołała na stanowisko Dyrektora Generalnego UZP Sebastiana Szaładzińskiego. Nowy dyrektor…

OBOWIĄZEK e-FAKTUR

W dniu 18 kwietnia 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz…