Archiwum

Rok 2011

Archiwum

Rok 2012

Archiwum

Rok 2013

Archiwum

Rok 2014

Archiwum

Rok 2015

Archiwum

Rok 2016

Archiwum

Rok 2017

Archiwum

Rok 2018

Archiwum

Rok 2019

Artykuły w archiwum

Kilka uwag o zasadzie efektywności

Nowe Prawa zamówień publicznych, którego przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 r., wprowadziło istotną modyfikację dotyczącą zasad udzielania zamówień. W miejsce dotychczas obowiązujących w…

Współpraca czy konflikt

Inteligentny kupiec zobowiązany jest dogłębnie zweryfikować wiarygodność wykonawców, aby nie dopuścić do uzyskania zamówienia przez firmę niewiarygodną. Powinien w tym celu wykorzystać wszystkie…

UMOWY PODPISANE PRZEZ GDDKiA

Od początku 2021 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała 10 umów na realizację nowych zadań o długości ok. 140 km i wartości ponad 3,87 mld zł - poinformowała GDDKiA. W…

Dyskusja nad założeniami nowej ustawy

Dnia 5 lipca 2013 r. w gmachu Sejmu odbyła się II konferencja programowa „Prawo zamówień publicznych”, zorganizowana przez Klub Parlamentarny „Prawo i Sprawiedliwość”. W obradach uczestniczyli…

KONIEC REMONTU A4

14 sierpnia 2015 r. zakończony został remont 30-kilometrowego odcinka opolskiej autostrady A4 pomiędzy węzłami „Brzeg” i „Opole Zachód”. W godzinach porannych oddany został do ruchu ostatni…