Archiwum

Rok 2011

Archiwum

Rok 2012

Archiwum

Rok 2013

Archiwum

Rok 2014

Archiwum

Rok 2015

Archiwum

Rok 2016

Archiwum

Rok 2017

Archiwum

Rok 2018

Archiwum

Rok 2019

Artykuły w archiwum

Poczta Polska jedyna w przetargu

Poczta Polska złożyła jedyną ofertę w przetargu ZUS na doręczanie świadczeń. W porównaniu z poprzednią umową usługi mają być o 1 proc. tańsze. Kontrakt na doręczanie świadczeń ZUS wart jest 1,2 mld…

Zamówienia na dokumentację projektową

Zgodnie z art. 31 ust. 2 Prawa zamówień publicznych jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu…

Przesłanki zmiany umowy

Przesłanki zmiany umowy Zmieniać czy nie zmieniać umowę Problematyka dotycząca zakresu zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego budzi znaczne kontrowersje w praktyce. Z jednej…

BUDOWA JEZDNI DROGI S1

W dniu 14 lutego GDDKiA ogłosiła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę drugiej jezdni drogi ekspresowej S1 na odcinku od węzła Lotnisko do Podwarpia. Stało się to niezwłocznie po…

Projekt nowego Prawa zamówień publicznych

W dniu 24 stycznia 2019 r. do uzgodnień, opiniowania oraz konsultacji skierowany został projekt ustawy Prawo zamówień publicznych. Jego autorami są Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz…