Archiwum

Rok 2011

Archiwum

Rok 2012

Archiwum

Rok 2013

Archiwum

Rok 2014

Archiwum

Rok 2015

Archiwum

Rok 2016

Archiwum

Rok 2017

Archiwum

Rok 2018

Archiwum

Rok 2019

Artykuły w archiwum

Proporcjonalność w praktyce zamówień publicznych

Zasada proporcjonalności nie była dotychczas wprost ujmowana w orzecznictwie krajowym. W szczególności orzeczenia sądów powszechnych i administracyjnych nie dostarczają przykładów odniesienia zasady…

KARY ZA BRAKI W RECYKLINGU

Polacy deklarują, że segregują śmieci. Wiele odpadów trafia jednak do jednego kontenera, a gminy nie radzą sobie z ich przetwarzaniem. Tymczasem za nieosiągnięcie 50 proc. poziomu recyklingu odpadów…

Zadłużenie Polski wciąż rośnie

Ministerstwo Finansów podało, że zadłużenie Skarbu Państwa pod koniec maja 2013 r. wzrosło o 16 mld 569,9 mln zł (tj. o 2 proc. miesiąc do miesiąca) i wynosiło 838 mld 52,7 mln zł. Od początku roku…

PROJEKT NOWEGO PZP W SEJMIE

W dniu 19 lipca 2019 r. w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Przepisy wprowadzające. Przedstawiając projekty Minister…

BUDŻET OBYWATELSKI W WARSZAWIE

Mieszkańcy Warszawy zgłosili ok. 2,6 tys. projektów w III edycji budżetu obywatelskiego. Zwycięskie pomysły będą realizowane w 2017 r., do podziału będzie ponad 58 mln zł. W tym roku nie będzie…

KONSULTACJE KOLEJNYCH REKOMENDACJI TECHNICZNYCH

Urząd Zamówień Publicznych przekazał do konsultacji Rekomendacje techniczne dotyczące praktycznych wskazówek odnoszących się do udzielania zamówień publicznych w zakresie urządzeń drukujących i…

NASYP NA S7 DO NAPRAWY

Do połowy lipca 2013 roku zostanie naprawiony osiadający nasyp na drodze ekspresowej S7 koło Miłomłyna. Konsorcjum firm Strabag i Hermann Kirchner, które zbudowało odcinek S7 Pasłęk –…