Archiwum

Rok 2011

Archiwum

Rok 2012

Archiwum

Rok 2013

Archiwum

Rok 2014

Archiwum

Rok 2015

Archiwum

Rok 2016

Archiwum

Rok 2017

Archiwum

Rok 2018

Archiwum

Rok 2019

Artykuły w archiwum

Polski system środków ochrony prawnej

Proces wyboru najkorzystniejszej oferty i w konsekwencji udzielenie zamówienia publicznego związany jest z występowaniem sporów pomiędzy wykonawcami i zamawiającymi, a także z możliwością popełnianiem…

Umowa konsorcjum a zmowa wykonawców

Najważniejszym celem zamówień publicznych jest efektywność wydatkowania środków budżetowych, rozumiana jako uzyskiwanie najlepszego stosunku wartości do ceny takiego przedmiotu zamówienia, którego…

Kto jest podwykonawcą

Kto jest podwykonawcą w zamówieniach publicznych ? To pytanie nadal często pada na szkoleniach, konferencjach oraz spotkaniach uczestników systemu zamówień publicznych. Kwestia ta wiąże się z art. 36…

OTWARCIE OFERT NA BUDOWĘ A1

W dniu 22 kwietnia 2015 r. zostały otwarte oferty w postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy budowy autostrady A1 na odcinku G pomiędzy węzłem Blachownia (bez węzła), a węzłem Zawodzie (z…

Dobre wieści dla całego świata kultury

Z Waldemarem Dąbrowskim, dyrektorem Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie, minister kultury w latach 2002-2005 rozmawia Mariusz Janik W połowie kwietnia weszła w życie nowelizacja Prawa…

PODWYŻKI DLA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

PODWYŻKI DLA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W lipcu - a nie w marcu, jak zakładano - mają wejść w życie przepisy przewidujące nowe kwoty wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych.…

Inwestor zastępczy

Inwestor zastępczy to osoba fizyczna lub firma, która działa przy realizacji inwestycji budowlanej w imieniu inwestora (zamawiającego). W przypadku dużych inwestycji jest to zwykle podmiot gospodarczy…

Rola i znaczenie personelu wykonawcy

Temat numeru: stosowanie znowelizowanych przepisów Pzp Rola i znaczenie personelu wykonawcy Niewątpliwie jednym z najistotniejszych narzędzi służących profesjonalizacji…

Zgodnie z prawem czy efektywnie

Wątpliwości dotyczące efektywności udzielania zamówień publicznych wiążą się przede wszystkim z obawami, dotyczącymi konsekwencji naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych, których skutkiem jest…