Archiwum

Rok 2011

Archiwum

Rok 2012

Archiwum

Rok 2013

Archiwum

Rok 2014

Archiwum

Rok 2015

Archiwum

Rok 2016

Archiwum

Rok 2017

Archiwum

Rok 2018

Archiwum

Rok 2019

Artykuły w archiwum

NOWY PRZEWODNICZĄCY RADY KRAJOWEJ RIO

Na początku lipca Przewodniczącym Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych wybrany został Mirosław Legutko, prezes RIO w Krakowie. Zastąpił na tym stanowisku Grażynę Wróblewską, prezes RIO w…

Najdroższe unijne inwestycje w Polsce

Dotychczas za fundusze unijne powstało w Polsce 171 tys. 559 projektów. O miano najdroższego rywalizują dwa - II linia metra w Warszawie i odcinek autostrady A1 z Pyrzowic do Sośnicy na Śląsku. Za…

ODWOŁANIA ELEKTRONICZNE

ODWOŁANIA ELEKTRONICZNE Urząd Zamówień Publicznych przypomina, iż zgodnie z art. 180 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych odwołanie wnoszone do Prezesa…

Zamawianie usług bankowych, cześć ósma

Cena jest obowiązkowym kryterium oceny ofert. Jeżeli przedmiot zamówienia obejmuje kredyt w rachunku bieżącym, koszt kredytu musi być uwzględniony w cenie. W ostatnim czasie trwa dyskusja nad, zdaniem…

POLSKA LIDEREM POLITYKI SPÓJNOŚCI

W UE jesteśmy postrzegani jako lider w polityce spójności. Z 15 mld euro, które Komisja Europejska wypłaciła za zrealizowane działania, ponad 5 mld euro trafiło do Polski - podkreślił wiceminister…