AKTUALNOŚCI

SPRAWOZDANIE PRZYJĘTE

W dniu 8 sierpnia Urząd Zamówień Publicznych poinformował, iż dnia 4 sierpnia Rada Ministrów w trybie obiegowym przyjęła Sprawozdanie Prezesa UZP o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w roku…

KRAJOWY PLAN ODBUDOWY

Ministerstwa przedstawiły ok. 2 tys. projektów, które mogą wpisywać się w Krajowy Plan Odbudowy, będący podstawą do uruchomienia unijnego wsparcia polskiej gospodarki z Instrumentu na Rzecz Odbudowy i…

KOLEJNY NUMER INFORMATORA UZP

W końcu lipca ukazał się kolejny (2) numer Informatora Urzędu Zamówień Publicznych. Można w nim znaleźć między innymi: Informacje dotyczące zamówień publicznych w stanie epidemii, w tym opinię prawną…

POWSZECHNY SPIS ROLNY

Od 1 września rozpocznie się na terenie całego kraju Powszechny Spis Rolny.  Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Poprzednie takie…

PROJEKT USTAWY ANTYSUSZOWEJ

Przejęcie od starostów nadzoru nad spółkami wodnymi i przyznanie gminom nadzoru nad urządzeniami melioracji wodnych, do tego szereg usprawnień dla przedsięwzięć przeciwdziałających suszy – to niektóre…

PRIORYTETY EUROPEJSKIEGO KOMITETU REGIONÓW

Reprezentujący unijne samorządy Europejski Komitet Regionów przyjął rezolucję nakreślającą trzy priorytety na najbliższe pięć lat. Zaliczono do nich: zbliżenie Europy do jej obywateli i wzmocnienie…

WARSZAWSKI PROJEKT PPP

Na początku kwietnia Warszawa ogłosiła postępowanie na wybór partnera prywatnego, który wybuduje i poprowadzi Nowy Pawilon Emilia. Z powodu pandemii termin składania ofert został wydłużony do 17…

NA MARGINESIE

Zamówieniowa teoria względności

Nikt nie wątpi, że wybranie przez zamawiającego najkorzystniejszej oferty spośród ofert złożonych jest najważniejszą czynnością każdego postępowania. Celowi temu podporządkowane są przecież wszystkie…

Nowy profil na Facebook.com

Szanowni Państwo,
W związku z problemami technicznymi, które uniemożliwiają prawidłowe działanie naszego profilu
(istniejącego od 7.02.2014 roku) na dotychczasowej stronie Facebooka, zmuszeni zostaliśmy do
utworzenia nowego konta Doradcy. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które zaszczycały nas
swoją obecnością na nową stronę, przepraszając zarazem za zmiany i ewentualne niedogodności,
które wynikły z przyczyn od nas niezależnych. Zapraszamy wszystkich, którzy znajdą na naszym profilu
coś interesującego oraz zechcą podzielić się swoimi przemyśleniami zamieszczając komentarze i
uwagi. Za Państwa obecność z całego serca dziękujemy!
Redakcja miesięcznika „Zamówienia Publiczne Doradca”.

 

PROFIL NA FACEBOOK.COM

RYNEK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zamówienia poniżej progów unijnych w 2020 r.

Od początku 2020 roku do dnia 31 lipca w Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowano ogółem 141.998 ogłoszeń, w tym: ogłoszeń o zamówieniu – 57.078 co stanowi 40,20% opublikowanych ogłoszeń, ogłoszeń…

TEMAT NUMERU: Wybór najkorzystniejszej oferty

Jak wybrać ofertę najkorzystniejszą

Najważniejszym elementem każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wybór najkorzystniejszej oferty. Odbywa się to w drodze postępowania konkurencyjnego, podczas którego wykonawcy -…

MOIM ZDANIEM

Ryczałt zgodny z kosztorysem

Wydawało mi się, że już nie zobaczę tyle razy wyśmiewanej figury retorycznej: „cena ryczałtowa obliczona zgodnie z kosztorysem”. Tymczasem w ciągu tygodnia takiej sytuacji dotyczyły dwie rozprawy…

Problem ceny rażąco niskiej

Część druga Okres wakacyjny jest dobrą okazją, aby spojrzeć na pewne kwestie i obowiązki, jakie wykonują zamawiający zgodnie z przepisami ustawy z nieco innego punktu widzenia, niż…

NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W OKRESIE PANDEMII

COVID-19 jako podstawa unieważnienia postępowania

Doczekaliśmy pierwszego wyroku Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: „KIO”, „Izba”), w którym Izba odpowiedziała na pytanie, czy epidemia COVID-19 uzasadnia unieważnienie postępowania. Zdaniem Izby jest…

INTERPRETACJE / WYJAŚNIENIA

Wolna ręka w kolejnym postępowaniu

Tryb zamówienia z wolnej ręki jest trybem, w którym wyłączona została całkowicie zasada konkurencyjności, stąd też udzielenie zamówienia w tym trybie jest możliwe tylko wtedy, gdy spełnione są…

INFORMATYZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

WYDARZENIA

Profesjonalizacja zamówień publicznych

W dniu 29 czerwca 2020 r. odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pn. „Profesjonalizacja zamówień publicznych”, zorganizowana przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień…

W następnym numerze DORADCY

tematem wiodącym będą: zamówienia publiczne 2019

Ponieważ Rada Ministrów dopiero 4 sierpnia przyjęła Sprawozdanie Prezesa UZP o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2019 r. nie mogliśmy odnieść się do tej problematyki w bieżącym numerze, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią. Dlatego też dopiero w numerze wrześniowym zaprezentujemy ważniejsze fragmenty tego dokumentu, a także skomentujemy zawarte w nim dane, oceny oraz informacje.

 

Ponadto nasi autorzy pisać będą między innymi o:

  • nowym Prawie zamówień publicznych – w DODATKU Nr 9,
  • unieważnieniu postępowania ze względu na stan pandemii,
  • komunikacji elektronicznej w toku postępowania.

O problemach orzecznictwa pisał będzie przedstawiciel Kancelarii Traple Konarski Podrecki & Wspólnicy.