AKTUALNOŚCI

USTAWA PODPISANA

W dniu 14 października 2019 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych oraz ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Przepisy wprowadzające ustawę…

TEKST JEDNOLITY

W dniu 27 września 2019 r., w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 1843, zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego…

ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PONIŻEJ PROGÓW UNIJNYCH

Urząd Zamówień Publicznych przypomina, że w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż progi unijne obowiązek komunikacji zamawiającego z wykonawcami wyłącznie przy…

DOFINANSOWANIE PROJEKTU

W dniu 25 września 2019 r. Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz Urząd Zamówień Publicznych, działający w partnerstwie z Ministerstwem Cyfryzacji, podpisali Porozumienie o dofinansowanie projektu…

NOWELIZACJA USTAWY O DOCHODACH JST

JST przysługuje prawo do wyrównania różnicy pomiędzy zaniżoną kwotą odpowiedniej części subwencji a kwotą należną – zakłada podpisana przez prezydenta nowelizacja. Celem zmiany ustawy o dochodach…

REJESTR DANYCH KONTAKTOWYCH

Ustawa, dzięki której powstanie Rejestr Danych Kontaktowych obywateli i poprawi się jakość rejestrów państwowych czeka na podpis prezydenta. Nowe przepisy mają wprowadzić ułatwienia dla obywateli,…
nowa-cena-ZPD-od-2020

TEMAT NUMERU: NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Opis przedmiotu zamówienia

W nowym Prawie zamówień publicznych regulacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zostały umiejscowione w  Dziale II „Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równiej lub…

Szczególne instrumenty i procedury

Zgodnie z art. 1 nowego Prawa zamówień publicznych ustawa reguluje zamówienia publiczne oraz konkursy, w tym między innymi określa tryby udzielania zamówień oraz szczególne instrumenty i procedury w…

Środki ochrony prawnej

Środki ochrony prawnej to niezwykle istotne narzędzia, mające wpływ nie tylko na efektywność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale również na prawidłowość wydatkowania środków…

Zamówienia poniżej progów unijnych

W ramach oceny polskiego systemu zamówień publicznych za jeden z kluczowych problemów uznano brak wyodrębnionej i uproszczonej procedury udzielania zamówień o wartości poniżej progów unijnych, co ma…

Zmiany dotyczące umów

Część pierwsza Ryszard Szostak Uwagi ogólne Nowe prawo zamówień publicznych, tak jak dotychczasowe, zawiera unormowania szczególne dotyczące umów o zamówienia publiczne (art. 431 –…

ORZECZNICTWO

Jak uzupełniać dokument pełnomocnictwa

Patronat merytoryczny nad rubryką „ORZECZNICTWO” sprawuje Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Piotr Nepelski Jak uzupełniać dokument pełnomocnictwa W wyroku z dnia…

RYNEK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRAWNIK PODPOWIADA

WYDARZENIA

MOIM ZDANIEM

Pięć plusów

  Pięć plus to nie jest moja globalna ocena nowej ustawy. Pięć plusów to pięć zmian, które uważam za pozytywne, pożądane, idące we właściwym kierunku. A właściwy, moim zdaniem, kierunek to wzrost…

NA MARGINESIE

Akcja edukacja

W dniu 14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę Prawo zamówień publicznych oraz ustawę przepisy wprowadzające Prawo zamówień publicznych. Od opublikowania ich w Dzienniku Ustaw zacznie się…