AKTUALNOŚCI / WYDARZENIA

SPRAWOZDANIE PRZYJĘTE

W dniu 7 sierpnia 2019 r. Rada Ministrów przyjęła Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2018 r. Dokument ten zawiera informacje dotyczące…

WYTYCZNE KOMISJI EUROPEJSKIEJ

W dniu 24 lipca 2019 r. Komisja Europejska opublikowała wytyczne dotyczące udziału wykonawców i towarów pochodzących z państw trzecich w unijnym rynku zamówień publicznych. Wytyczne mają na celu…

WIĘCEJ ŚRODKÓW DLA SAMORZĄDÓW

Rząd zwiększył pulę środków na odbudowę komunalnej infrastruktury technicznej, zniszczonej przez nagłe zjawiska pogodowe. Dzięki temu pomoc uzyskają powiaty i gminy z 9 województw. Środki na odbudowę…

KRAJOWY SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM

Najkorzystniejszą ofertę na Centralny Projekt Wdrożeniowy (CPW) – Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem na sieci TEN-T Etap 1, złożył polski oddział Alumbrados Viarios Sociedad Anonima. Realizację…

REALIZACJA PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że realizacja programów operacyjnych w Polsce przebiega prawidłowo, na ogół osiągane były wymagane na koniec 2018 r. efekty finansowe i rzeczowe. Instytucje…

POWSZECHNY SPIS ROLNY

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o spisie rolnym w 2020 r. - poinformowała w Kancelaria Prezydenta RP. Powszechny spis rolny ma być obowiązkowy, a zebrane dane - poufne. „Uchwalona ustawa…

TEMAT NUMERU: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2018

Kilka ważnych aspektów funkcjonowania systemu

Małgorzata Stręciwilk W jubileuszowym roku „Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2018 r.” dotyczy w kolejności dwudziestego…

System zamówień publicznych w 2018 roku

W dniu 7 sierpnia 2019 r. Rada Ministrów przyjęła „Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2018 roku”. Jest to dokument obszerny, bowiem liczy…

DWADZIEŚCIA PIĘĆ LAT POLSKICH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

RYNEK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zamówienia publiczne w roku 2018

W roku 2018 udzielono 143.881 zamówień (w 2017 r. – 139 133), których wartość wyniosła 202,1 mld zł (w 2017 r. – 163,2 mld zł), co stanowi ok. 9,55% produktu krajowego brutto (PKB) w roku 2018…

UMOWY O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

PRAWNIK PODPOWIADA

Cofnięcie odwołania

Na zgłaszane przez Państwa pytania, wątpliwości bądź sygnalizowane niejasności przepisów odpowiadają prawnicy specjalizujący się w problematyce zamówień publicznych z Kancelarii Pieróg &…

INTERPRETACJE / WYJAŚNIENIA

Zamówienia w ramach grupy kapitałowej

Zamówienia w ramach grupy kapitałowej - wątpliwości dotyczące zastosowania wyłączenia z art. 136 ust. 1 Pzp Art. 136 Prawa zamówień publicznych przewiduje wyłączenie przepisów tej ustawy…

Forma składania wadium

Elektronizacja zamówień publicznych wciąż generuje wiele problemów w sferze praktycznej zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców. Po zakończonym, jak się wydaje, sporze dotyczącym możliwości…

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Mediacja – Koncyliacja

Anna Specht-Schampera Tomasz Dąbrowski Rozwiązania ogólne System środków ochrony prawnej, stanowiący gwarancję skuteczności prawa zamówień publicznych, w pewnym zakresie opiera się…

Instytucje oraz instrumenty ochrony prawnej

Jarosław Jerzykowski Funkcją środków ochrony prawnej unormowanych w ustawie jest przyznanie wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia instrumentów ochrony prawnej, broniących ich przed…

Ewolucja postępowania skargowego

Witold Sławiński Wstęp Nowoczesny polski system zamówień publicznych ustanowiony został dwadzieścia pięć lat temu ustawą z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych.…

NA MARGINESIE

Sprawozdanie o szczególnym znaczeniu

Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w okresie roku którego dotyczy jest najważniejszym dokumentem, odnoszącym się do problematyki zamówień…