AKTUALNOŚCI

POWOŁANIE NOWYCH CZŁONKÓW KIO

W dniu 22 listopada br. Minister Rozwoju i Technologii Piotr Nowak wręczył akty powołania nowym członkom Krajowej Izby Odwoławczej. Z ramienia Urzędu Zamówień Publicznych uczestniczyli w niej Prezes…

MODUŁ SKŁADANIA OFERT I WNIOSKÓW

Urząd Zamówień Publicznych poinformował o uruchomieniu przygotowań do uruchomieniu II etapu pilotażu produkcyjnego modułu składania ofert i wniosków. Pilotaż produkcyjny w etapie I został uruchomiony…

KONSULTACJE KOLEJNYCH REKOMENDACJI TECHNICZNYCH

Urząd Zamówień Publicznych przekazał do konsultacji Rekomendacje techniczne dotyczące praktycznych wskazówek odnoszących się do udzielania zamówień publicznych w zakresie urządzeń drukujących i…

WAŻNE INWESTYCJE NA TORACH

Z powodu opóźnień z przyznaniem finansowania unijnego w kolejnych latach dojdzie do kłopotliwego dla branży budowlanej i pasażerów spiętrzenia robót na torach. Spółki Centralny Port Komunikacyjny oraz…

REKORDOWA LICZBA ODWOŁAŃ

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych poinformował, że od początku bieżącego roku Krajowa Izba Odwoławcza rozstrzygnęła 3500 odwołań. Wskazał, iż rok 2021 to niełatwy czas dla Krajowej Izby Odwoławczej.…

BUDOWA TRASY S7

Wyburzanie ostatnich domów, wybieranie ziemi pod przyszłą „ekspresówkę”, wycinka drzew - tak dziś wyglądają prace na 18-kilomwetrowym odcinku trasy S7 Widoma -Kraków. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych…

KOLEJNA KONFERENCJA UZP

W dniu 7 grudnia 2021 r. w trybie online odbyła się konferencja UZP pt. „Koncesje na roboty budowlane lub usługi i PPP. Prawo i praktyka”. Uczestnicy spotkania mieli okazję pozyskać wiedzę na temat…

NA MARGINESIE

TEMAT NUMERU: Komunikacja zamawiającego z wykonawcami

Trzy pytania w temacie numeru

Trzy pytania w temacie numeru opracowują, a następnie odpowiedzi na nie, wraz z komentarzem, przedstawiają eksperci Grupy Doradczej SIENNA. Dzisiaj są one następujące:   Zamawiający zażądał…

RYNEK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

MOIM ZDANIEM

ROZMOWY DORADCY

Jak minął rok

Jak minął rok Podobnie jak w latach ubiegłych zwróciliśmy się do osób aktywnie uczestniczących w systemie oraz rynku zamówień publicznych z prośbą o udzielenie wypowiedzi,…

INTERPRETACJE / WYJAŚNIENIA

Jak odpowiadać na pytania wykonawców

Każdy wykonawca zainteresowany udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w razie wątpliwości ma prawo zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji…

PRAMO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Kolejne nowelizacje Prawa zamówień publicznych

W Dzienniku Ustaw pod poz. 2054 ogłoszona została ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona zmianę w Prawie zamówień…

PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

ZAMÓWIENIA OBRONNE

W następnym numerze DORADCY

W następnym numerze DORADCY

tematem wiodącym będzie: dokumentowanie postępowania

Na obowiązek dokumentowania postępowania, który ciąży na zamawiających, składa się szereg czynności. Powinny być przeprowadzane z należytą starannością, z zachowaniem przepisów Prawa zamówień publicznych. O tym, co na te czynności się składa i jak należy je wykonywać, pisać będą nasi autorzy.

Ponadto pisać będą między innymi o:

  • nowym Prawie zamówień publicznych – w kolejnym numerze DODATKU,
  • zmianie świadczenia wynikającego z kary umownej,
  • bezpieczeństwie informacji w zamówieniach obronnych.

O problemach orzecznictwa pisał będzie przedstawiciel Kancelarii Traple Konarski Podrecki & Wspólnicy, a trzy pytania w temacie numeru postawią eksperci Grupy Doradczej SIENNA.