AKTUALNOŚCI

OBWIESZCZENIE PREZESA UZP

W dniu 5 lipca 2021 r. w Monitorze Polskim pod pozycją 615 ukazało się obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie wykazu aktów prawnych wdrażających przepisy określone w załączniku II…

CYKL KONFERENCJI UZP

Urząd Zamówień Publicznych zainaugurował cykl konferencji pn. „Zamówienia Publiczne. Prawo i doświadczenia". Są one organizowane w porozumieniu z partnerami, którymi będą niektóre uczelnie wyższe lub…

PIENIĄDZE DLA SAMORZĄDÓW NA PROMOCJĘ SZCZEPIEŃ

Ponad 27 mln złotych trafi do samorządów na finansowanie działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców, w szczególności w wieku 60+, poddających się szczepieniu przeciw COVID-19…

KONFERENCJA W RAMACH GRUPY WYSZEHRADZKIEJ

W dniu 30 czerwca odbyła się w formule online międzynarodowa konferencja „Zamówienia innowacyjne i zamówienia publiczne w czasie pandemii COVID-19”. Wydarzenie to zostało zorganizowane w ramach…

APEL KOMITETU REGIONÓW

Przedłużenie możliwości zastosowania 100-proc. stawki współfinansowania UE, rozszerzenie zasady „N+3” oraz tymczasowe podwyższenie progu pomocy państwa de minimis – znalazły się wśród postulatów,…

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ

Urząd Zamówień Publicznych oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłosiły konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych. Zasady, zakres i warunki…

TRAMWAJE Z PESY DLA KOSZYC

Pesa Bydgoszcz wygrała przetarg na dostawę 30 nowych tramwajów, ogłoszony przez Koszyce na Słowacji - poinformował dyrektor ds. projektów strategicznych i komunikacji fabryki Maciej Grześkowiak.…

WYGRANA POCZTY POLSKIEJ

Poczta Polska wygrała przetarg o wartości 910 mln zł na doręczanie świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - poinformowała spółka. Jak podała Poczta Polska, umowa z Zakładem Ubezpieczeń…

NA MARGINESIE

TEMAT NUMERU: Kwalifikacja podmiotowa wykonawców

RYNEK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

MOIM ZDANIEM

Ograniczona swoboda kwalifikacji

Jednym z najgłębiej zakorzenionych mitów zamówieniowych jest ten, że wszystkie wymagania stawiane wykonawcom, w szczególności podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu muszą być…

ZAMÓWIENIA SEKTOROWE

Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

W dniu 5 lipca 2021 r. w Monitorze Polskim pod pozycją 615 ukazało się obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie wykazu aktów prawnych wdrażających przepisy określone w załączniku II…

ORZECZNICTWO

PRAWO W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM

Nowy kierunek studiów

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie otwiera od października 2021 nowy kierunek studiów niestacjonarnych dla osób, które wiążą swoje zawodowe losy z samorządem terytorialnym. Na wydziale Prawa i…

ZAMÓWIENIA OBRONNE

Zamówienia na roboty budowlane

WPROWADZENIE Nowe ustawa Prawo zamówień publicznych utrzymała dotychczasowe zasady szacowania wartości zamówienia na roboty budowlane. Podobnie jak w poprzedniej ustawie minister właściwy do spraw…

ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE

W następnym numerze DORADCY

tematem wiodącym będą: zamówienia publiczne 2020

Należy się spodziewać, że w najbliższym czasie Rada Ministrów przyjmie Sprawozdanie Prezesa UZP o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2020r. Jeśli tak się stanie, zgodnie z dotychczasową praktyką zaprezentujemy ważniejsze fragmenty sprawozdania, a także skomentujemy zawarte w nich dane, oceny oraz informacje.

Ponadto nasi autorzy pisać będą między innymi o:

  • nowym Prawie zamówień publicznych – w kolejnym numerze DODATKU,
  • zamówieniach obronnych,
  • kosztorysie inwestorskim jako podstawie szacowania wartości zamówienia na roboty budowlane.

O problemach orzecznictwa pisał będzie przedstawiciel Kancelarii Traple Konarski Podrecki & Wspólnicy.