AKTUALNOŚCI / WYDARZENIA

POWOŁANIE PREZESA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ

Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda z dniem 1 stycznia 2023 r. powołał na stanowisko Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej Jana Kuzawińskiego. Nowy prezes jest członkiem Krajowej Izby Odwoławczej…

NOWI CZŁONKOWIE KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ

W dniu 19 stycznia br. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii miała miejsce uroczystość przyjęcia przez Ministra Rozwoju i Technologii Waldemara Budę  ślubowania od nowych członków Krajowej…

ZALECENIA RADY MINISTRÓW

W dniu 8 grudnia 2022 r. Rada Ministrów przyjęła Zalecenia w sprawie uwzględniania przez administrację rządową aspektów społecznych w zamówieniach publicznych. Dokument ten nakłada na wszystkich…

UZP O ROKU 2022 ORAZ O PLANACH NA ROK 2023

Na portalu Urzędu Zamówień Publicznych zamieszczona została wypowiedź, odnosząca się do roku minionego oraz wskazująca kierunki działań Urzędu w roku bieżącym. Stwierdza się w niej między innymi, że…

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

Termin składania wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków został wydłużony z 31 stycznia do 17 marca - poinformowano na stronie Kancelarii Premiera. Jak podaje KPRM „dzięki…

SZKOLENIA E-LEARNINGOWE

Kontynuując działania edukacyjne dla uczestników zamówieniowego rynku Urząd Zamówień Publicznych zaprasza wszystkich zainteresowanych do korzystania ze szkoleń e-learningowych, poświęconych wybranym…

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA SAMORZĄDÓW

Związek Powiatów Polskich oraz Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zapraszają na bezpłatny cykl szkoleń online dotyczących gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. Szkolenia kierowane są m.in. do…

NA MARGINESIE

TEMAT NUMERU: Pozasądowe rozstrzyganie sporów

Piętnaście lat Krajowej Izby Odwoławczej – i co dalej?

MOIM ZDANIEM

Sporów należy unikać

Zapewne lepiej rozstrzygać spory polubownie, niż w sądach, zwłaszcza biorąc pod uwagę wartkość prowadzonych tam postępowań. Zdecydowanie jednak lepiej sporom zapobiegać, co jest znacznie prostsze,…

WALORYZACJA UMÓW

RYNEK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE

AKTUALNOŚCI / WYDARZENIA

Samorządowi Liderzy Cyfryzacji na Mazowszu 2022

Z końcem 2022 roku poznaliśmy cyfrowych mistrzów województwa mazowieckiego – laureatów VI edycji konkursu „Samorządowy lider cyfryzacji”. Mamy laureatów, mamy nagrody i mamy satysfakcję z realizacji…

PRAWO KARNE

W następnym numerze DORADCY

W następnym numerze DORADCY
tematem wiodącym będzie: profesjonalizacja w zamówieniach publicznych

Profesjonalizacja w zamówieniach publicznych to nie tylko profesjonalizacja kadr. To także profesjonalizacja działań i czynności, monitorowania realizacji zamówień, całej logistyki, która z zamówieniami publicznymi jest związana. O tych oraz o innych problemach tak rozumianej profesjonalizacji zamówień publicznych pisać będą nasi autorzy.

Ponadto pisać będą między innymi o:

  • nowym Prawie zamówień publicznych – w kolejnym numerze DODATKU,
  • europejskich zamówieniach publicznych w roku 2022,
  • postępowaniach w sprawie partnerstwa publiczno-prywatnego,
  • aukcji elektronicznej.