AKTUALNOŚCI

SPRAWOZDANIE PRZYJĘTE

W dniu 11 sierpnia 2021 r. Rada Ministrów przyjęła „Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2020 roku”. Jest to najważniejszy dokument…

STAN PRAC NAD PLATFORMĄ e-ZAMÓWIEŃ

W związku z dobiegającą końca realizacją kolejnego modułu Platformy e-Zamówienia, Urząd Zamówień Publicznych poinformował, iż w ciągu ostatnich miesięcy prace nad Platformą skoncentrowane były na…

WIĘCEJ WPŁYWÓW Z PODATKU PIT I CIT

Ministerstwo Finansów poinformowało o szacunkowym wykonaniu budżetu państwa w okresie styczeń - lipiec 2021 r. Dochody wyniosły 278,1 mld zł, tj. 68,8 proc. planowanych; nadwyżka wyniosła 35,3 mld zł.…

KWESTIE SPOŁECZNE W ZAKUPACH

Komisja Europejska wydała nowy przewodnik dla instytucji zamawiających dotyczący uwzględniania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych. Jest to druga edycja opublikowanego w 2011 roku…

RZĄDOWA GWARANCJA DOCHODÓW JST

Zmiany w sposobie finansowania samorządów sprawią, że ich dochody będą gwarantowane przez budżet. To państwo weźmie na siebie negatywne skutki spowolnienia gospodarczego czy zmian w prawie podatkowym…

KOLEJNY ODCINEK VIA CARPATIA

Ogłoszony został przetarg na zaprojektowanie i budowę odcinka drogi ekspresowej S19 od granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego do Międzyrzeca Podlaskiego. W ramach zadania przewidziana jest…

PRZETARG NA SKRZYŻOWANIA ZAKOPIANKI

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na przygotowanie budowy trzech bezkolizyjnych skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 7, czyli Zakopianki na terenie Głogoczowa. Przetarg…

NA MARGINESIE

TEMAT NUMERU: Zamówienia publiczne 2020

System zamówień publicznych w 2020 roku

W dniu 11 sierpnia 2021 r. Rada Ministrów przyjęła „Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2020 roku”. Jest to najważniejszy dokument…

Opinie i komentarze

O opinie i komentarze, dotyczące Sprawozdania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2020 roku, przede wszystkim w aspekcie procesów zachodzących na…

RYNEK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zamówienia publiczne w roku 2020

W roku 2020 udzielono 135.048 zamówień (w 2019 r. – 141.023), których wartość wyniosła 183,5 mld zł (w 2019 r. – 198,9 mld zł), co stanowi ok. 7,90% produktu krajowego brutto (PKB) w roku 2020…

MOIM ZDANIEM

Skandal do czwartej potęgi

Pierwszy skandal polega na tym, że jakiś wykonawca, prawdopodobnie rękami jakiejś kancelarii miał czelność wnieść takie odwołanie. Drugi: KIO zamiast zabić śmiechem tego typu zarzuty pochyliła się nad…

INTERPRETACJE / WYJAŚNIENIA

ORZECZNICTWO

ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE

W następnym numerze DORADCY

tematem wiodącym będą: podmiotowe środki dowodowe

W kwalifikacji podmiotowej wykonawców przeprowadzanej przez zamawiającego szczególne znaczenie mają podmiotowe środki dowodowe. O ich rodzajach, warunkach ich żądania oraz zasadach ich oceny pisać będą nasi autorzy.

Ponadto pisać będą między innymi o:

  • nowym Prawie zamówień publicznych – w kolejnym numerze DODATKU,
  • zasadach waloryzacji umów na zamówienia publiczne,
  • obowiązkach inwestora i regulacjach dotyczących procesu budowlanego w realizacji zamówień na roboty budowlane.

O problemach orzecznictwa pisał będzie przedstawiciel Kancelarii Traple Konarski Podrecki & Wspólnicy.