AKTUALNOŚCI / WYDARZENIA

TEKST UJEDNOLICONY NOWEGO PZP

W Dzienniku Ustaw z dnia 16 sierpnia 2022 r. pod poz. 1710 ukazało się Obwieszczenie Marszałka Sejmu w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo zamówień publicznych. Ujednolicony tekst…

WYNIKI KONKURSU NA PRACĘ MAGISTERSKĄ

Rozstrzygnięty został konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych, którego organizatorem był Urząd Zamówień Publicznych oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu…

PRZEDŁUŻONE DZIAŁANIE miniPORTALU

Urząd Zamówień Publicznych poinformował, iż podjęta została decyzja o przedłużeniu możliwości wszczynania i prowadzenia postępowań za pośrednictwem miniPortalu do końca 2022 roku. Jest to zgodne z…

WDROŻENIE FORMULARZY OGŁOSZEŃ UNIJNYCH

Urząd Zamówień Publicznych poinformował, że na Platformie e-Zamówienia zostały wdrożone kolejne, a zarazem ostatnie już formularze ogłoszeń unijnych. Dzięki ich wdrożeniu będzie można przekazywać do…

DWUDNIOWE SZKOLENIA MFiPR

Rozpoczęły się zapisy na cykl bezpłatnych dwudniowych szkoleń z zakresu praktycznego stosowania Prawa zamówień publicznych organizowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej,…

NA MARGINESIE

TEMAT NUMERU: Zamówienia publiczne 2021

System zamówień publicznych w 2021 roku

W dniu 2 sierpnia 2022 r. Rada Ministrów przyjęła „Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2021 roku”. Jest to najważniejszy dokument dotyczący…

Uwagi ekonomisty

Jednym z podstawowych zadań Prezesa UZP jest czuwanie nad systemem zamówień publicznych oraz analizowanie tego systemu. Konsekwencją tego jest obowiązek Prezesa UZP opracowania i przedstawienia Radzie…

Czego w Sprawozdaniu zabrakło

Urząd Zamówień Publicznych udostępnił właśnie coroczne sprawozdanie z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2021 r. To bez wątpienia ogromny zasób wartościowej wiedzy o funkcjonowaniu…

MOIM ZDANIEM

Moje sprawozdanie

Analiza kolejnego sprawozdania Prezesa UZP z funkcjonowania rynku zamówień publicznych może być fascynująca jedynie dla wąskiego grona pasjonatów. Przebijając się przez gąszcz danych można jednak…

KONCESJA NA ROBOTY BUDOWLANE LUB USŁUGI

Trzy pytania w temacie numeru

Analiza kolejnego sprawozdania Prezesa UZP z funkcjonowania rynku zamówień publicznych może być fascynująca jedynie dla wąskiego grona pasjonatów. Przebijając się przez gąszcz danych można jednak…

RYNEK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zamówienia publiczne w roku 2021

W roku 2021 udzielono 129.662 zamówienia (w 2020 r. – 135.048), których wartość wyniosła 184,6 mld zł (w 2020 r. – 183,5 mld zł), co stanowi ok. 7,04% produktu krajowego brutto (PKB) w roku 2020…

WALORYZACJA UMÓW

ZMIANA UMOWY Z UWAGI NA NADZWYCZAJNY WZROST CEN

W dniu 2 sierpnia na stronie internetowej Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej ukazał się ważny dokument, dotyczący zmiany wynagrodzenia wykonawców zamówień publicznych. Ponieważ…

EUROPEJSKI RYNEK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W następnym numerze DORADCY

W następnym numerze DORADCY

tematem wiodącym będzie: Krajowa Izba Odwoławcza

Krajowa Izba Odwoławcza zajmuje kluczową pozycję w systemie zamówień publicznych. Jej orzecznictwo nie tylko rozstrzyga zamówieniowe spory, ale także wywiera istotny wpływ na rozumienie i stosowanie przepisów Pzp. O tym, jak dzisiaj Izba wypełnia tę rolę oraz o tym, jak kształtuje się obecnie jej orzecznictwo pisać będą nasi autorzy.

Ponadto nasi autorzy pisać będą między innymi o:

  • nowym Prawie zamówień publicznych – w kolejnym numerze DODATKU,
  • partnerstwie publiczno-prywatnym,
  • podstawie waloryzacji wynagrodzenia,

Trzy pytania w temacie numeru postawią eksperci Grupy Doradczej SIENNA.