AKTUALNOŚCI / WYDARZENIA

RADA MINISTRÓW PRZYJĘŁA SPRAWOZDANIE

Urząd Zamówień Publicznych poinformował, że w dniu 5 września Rada Ministrów przyjęła Sprawozdanie Prezesa Urzędu z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2022 r. Rynek zamówień publicznych…

CYBERPRZESTĘPCY PODSZYWAJĄ SIĘ POD UZP

Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego poziomu krajowego – CSIRT NASK ostrzega przed groźną kampanią phishingową, wykorzystującą wizerunek Urzędu Zamówień Publicznych. Przestępcy…

NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIA

W Dzienniku Ustaw pod poz. 1824 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 3 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz…

INAUGURACJA PRZEGLĄDU PZP

W dniach 11 - 12 września zainaugurowany został przegląd Prawa zamówień publicznych. W poświęconych temu warsztatach wzięło udział ponad 130 osób, reprezentantów zamawiających, wykonawców, świat nauki…

PROGRAM BUDOWY STU OBWODNIC

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, iż aktualnie na etapie realizacji jest szesnaście obwodnic o łącznej długości blisko 118 km i wartości ok. 2,3 mld zł. Dla czterech…

STUDIA PODYPLOMOWE

Trwa rekrutacja do udziału w 2. edycji Podyplomowych Studiów „Profesjonalne Kadry Zamówień Publicznych” prowadzonych w Szkole Głównej Handlowej. Jedną z kluczowych zmian w systemie zamówień…

PRZETARG NA DRUGI ODCINEK S12

Do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej trafiła dokumentacja przetargowa na realizację kolejnego odcinka S12 od Przysuchy do Wieniawy. Zadaniem nowej trasy będzie połączenie autostrady…

NA MARGINESIE

TEMAT NUMERU: Zamówienia publiczne 2022

Jak było – jak jest

W 2019 r. uchwalono ustawę Prawo zamówień publicznych, z nomen omen tragiczną datą 11 września. Konieczność jej przyjęcia w uzasadnieniu do druku sejmowego 3264 (rządowy projekt ustawy Prawo zamówień…

Uwagi ekonomisty raz jeszcze

Postrzeganie systemu zamówień publicznych z ekonomicznego punktu widzenia opiera się na jednym istotnym założeniu. Stanowi ono, iż system ten konstytuowany jest przez zbiór zasad, reguł oraz…

Co z tą konkurencyjnością?

Jak co roku z dużym zainteresowaniem przeczytałem Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z funkcjonowania systemu zamówień publicznych, tym razem w 2022 r. To bardzo ciekawy materiał, jednak…

MOIM ZDANIEM

NOWE PRZEPISY, STARE PROBLEMY

Znów spada zainteresowanie wykonawców rynkiem zamówień publicznych. Ogromna i coraz większa masa pieniędzy „leży na ulicy”, a firmy nie chcą się nawet pochylić, aby te pieniądze pozyskać. Mimo…

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

UMOWY O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

RYNEK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

EUROPEJSKIE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

EUROPEJSKI RYNEK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W następnym numerze DORADCY

W następnym numerze DORADCY

tematem wiodącym będzie: kontrola zamówień publicznych

System kontroli zamówień publicznych, organizacja procesu kontrolnego oraz przebieg kontroli realizowanych przez uprawnione organy budziły i budzą – pomimo wprowadzonych ostatnio zmian – liczne kontrowersje, uwagi i wątpliwości. Zgłaszają je kontrolowane podmioty, a także, niekiedy, sami kontrolujący. O wynikających stąd problemach pisać będą nasi autorzy.

Ponadto pisać będą między innymi o:

  • nowym Prawie zamówień publicznych – w kolejnym numerze DODATKU,
  • poprawianiu omyłek w kosztorysie,
  • partnerstwie publiczno-prywatnym.