AKTUALNOŚCI / WYDARZENIA

NOWA STRONA INTERNETOWA UZP

W dniu 1 lipca 2022 r. wystartowała nowa strona internetowa Urzędu Zamówień Publicznych. Dostępna jest pod adresem http://gov.pl/web/uzp/. Zmiana związana jest z dołączeniem Urzędu Zamówień…

TEKST JEDNOLITY KODEKSU PRACY

W Dzienniku Ustaw z dnia 19 lipca 2022 r. pod poz. 1510 opublikowano jednolity tekst Kodeksu pracy. Ujednolicone przepisy uwzględniają m.in. zmiany wprowadzone ustawą o obronie Ojczyzny oraz zmiany…

WSPARCIE ODBIORCÓW ENERGII I CIEPŁA

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy w sprawie dodatku węglowego. Jego wysokość wyniesie 3 tys. zł i będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, gdzie źródłem ogrzewania są piece na węgiel i które…

DWADZIEŚCIA PIĘĆ LAT DORADCY

Krótka historia ćwierćwiecza DORADCY

Część czwarta ROK 2014 Tematem Nr 1 były patologie w zamówieniach publicznych. Numer otwierała rozmowa z szefem CBA Pawłem Wojtunikiem, który powiedział między innymi: „Do najczęściej…

NA MARGINESIE

TEMAT NUMERU: koncesja na roboty budowlane lub usługi

Charakter umowy koncesji

Koncesje są umowami odpłatnymi, poprzez które zamawiający powierza wykonawcy (koncesjonariuszowi) wykonanie robót budowlanych (umowa koncesji na roboty budowlane) lub świadczenie usług i zarządzanie…

Trzy pytania w temacie numeru

eksperci Grupy Doradczej SIENNA Trzy pytania w temacie numeru opracowują, a następnie odpowiedzi na nie, wraz z komentarzem, przedstawiają eksperci Grupy Doradczej SIENNA. Dzisiaj są one…

MOIM ZDANIEM

Partnerstwo w zamówieniach publicznych

Co zamówienia publiczne mają wspólnego z partnerstwem publiczno-prywatnym? Niemało. W poprzednim artykule wskazałem, że zasady analizy ryzyka obowiązujące (lub onegdaj obowiązujące) w projektach PPP…

INTERPRETACJE / WYJAŚNIENIA

RYNEK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

INFORMACJE / WYDARZENIA

WALORYZACJA UMÓW

ABC ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W następnym numerze DORADCY

W następnym numerze DORADCY

tematem wiodącym będą: zamówienia publiczne 2021

Po przyjęciu przez Radę Ministrów Sprawozdania Prezesa UZP o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2021r. zgodnie z dotychczasową praktyką zaprezentujemy ważniejsze jego fragmenty. Skomentujemy także zawarte w nim dane, oceny oraz informacje.

 

Ponadto nasi autorzy pisać będą między innymi o:

  • nowym Prawie zamówień publicznych – w kolejnym numerze DODATKU,
  • ujemnej cenie oferty,
  • przetargu na świadczenie gminnych usług przewozowych.

Trzy pytania w temacie numeru postawią eksperci Grupy Doradczej SIENNA.