AKTUALNOŚCI

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 2

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 potocznie zwaną tarczą antykryzysową 2.0. Zasadnicza część ustawy…

CZĘŚCIOWE ZNOSZENIE OGRANICZEŃ

W Dzienniku Ustaw z dnia 10 kwietnia 2020r. pod poz. nr 658 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu…

PRZYWRACANIE ORZEKANIA KIO

Urząd Zamówień Publicznych poinformował, iż wraz z Krajową Izbą Odwoławczą oraz Ministerstwem Rozwoju pracuje nad rozwiązaniami zmierzającymi do wznowienia rozpatrywania odwołań złożonych do Krajowej…

KONTROLE UPRZEDNIE PODCZAS EPIDEMII

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi prowadzenia działań kontrolnych Urząd Zamówień Publicznych poinformował, iż cały czas prowadzi obligatoryjne kontrole uprzednie dla zamówień…

OSŁONA BUDŻETÓW SAMORZĄDOWYCH

Propozycje osłonowych rozwiązań dla samorządów w związku z epidemią koronawirusa pomogą w ratowaniu lokalnych budżetów – powiedział wiceminister rozwoju Robert Nowicki. Znajdą się one w projekcie…

SPRZĘT DO ZDALNEJ EDUKACJI

Pierwszych czterdzieści samorządów otrzymało pieniądze na sprzęt do zdalnej nauki. Suma wypłaconych środków to 2,8 mln złotych. Centrum Projektów Polska Cyfrowa codziennie informuje o kolejnych…

NA MARGINESIE

Efektywność za najniższą cenę

Wielką niewiadomą, związaną z wejściem w życie nowego Prawa zamówień publicznych jest to, jak jego przepisy wytrzymają konfrontację z codzienną, zamówieniową rzeczywistością. A mówiąc dokładnie – czy…

TEMAT NUMERU: Kryterium ceny w aspekcie zasady efektywności

Skuteczność trybów cenowych

Badanie efektywności kryterium ceny najczęściej opiera się na ustaleniu, czy nadana mu waga jest optymalna dla skutecznego udzielenia zamówienia. Jednakże możliwe jest też badanie efektywności tego…

MOIM ZDANIEM

Efektywna cena

Skoro efektywność oznacza „best value for money”, to cena, „money” jest koniecznym elementem równania. Potwierdza to motyw 90 preambuły Dyrektywy klasycznej: ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie…

Kilka uwag o zasadzie efektywności

Nowe Prawa zamówień publicznych, którego przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 r., wprowadziło istotną modyfikację dotyczącą zasad udzielania zamówień. W miejsce dotychczas obowiązujących w…

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRAWNIK PODPOWIADA

NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ORZECZNICTWO

RYNEK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bariery w dostępie do zamówień publicznych

Inspiracją do opracowania niniejszego artykułu stał się opublikowany na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych raport z badania dotyczącego niskiej konkurencyjności w zamówieniach…

INTERPRETACJE / WYJAŚNIENIA

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dokumentem najważniejszym i niezbędnym w każdym postępowaniu przetargowym, a także w kilku innych trybach udzielania zamówienia publicznego. Określa…

W następnym numerze DORADCY

Tematem wiodącym będą: zamówienia publiczne w okresie pandemii

 

Od ponad miesiąca Polska pozostaje w stanie w stanie pandemii. Wprowadzono szereg obostrzeń, zmieniających codzienne życie każdego z nas, mocno wyhamowała gospodarka naszego kraju. Co to oznacza dla rynku zamówień publicznych? Jak wpływa na jego funkcjonowanie oraz na toczące się na nim postępowania? Co i jak powinniśmy w związku z tym robić? Na te pytania spróbują odpowiedzieć nasi autorzy.

 

Ponadto pisać będą między innymi o:

 

  • nowym Prawie zamówień publicznych – w DODATKU Nr 5,
  • karach umownych,
  • przygotowaniu postępowania o zamówienie publiczne.

 

Na pytania Czytelników odpowiadał też będzie prawnik z Kancelarii Pieróg & Partnerzy, a o problemach orzecznictwa pisał będzie przedstawiciel Kancelarii Traple Konarski Podrecki & Wspólnicy.