AKTUALNOŚCI

TEKST JEDNOLITY USTAWY ANTYCOVIDOWEJ

W Dzienniku Ustaw z dnia 20 października 2020 r. pod poz. 1842 ukazał się jednolity tekst ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i…

NOWE RYGORY ANTYCOVIDOWE

Od dnia 24 października 2020r. rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów wprowadzone zostały kolejne ograniczenia, zakazy i nakazy związane z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19. Między innymi obowiązuje…

MIĘDZYNARODOWY HYDE PARK

W dniach 14 – 16 października br. w ramach konferencji infraBIM 2020 Expo V4 Visegrad Group odbył się międzynarodowy   Hyde   Park,  poświęcony   różnym   aspektom wdrażania  BIM. Wydarzenie…

KORONAWIRUS WYGRAŁ Z PRZETARGIEM

Jak poinformował sopocki magistrat, w związku z dramatycznie pogarszającą się sytuacją epidemiczną, prezydent miasta zdecydował o odwołaniu przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę na okres…

KONFERENCJA W JACHRANCE

Jak poinformował na swojej stronie internetowej Urząd Zamówień Publicznych w dniach 12 - 14 października 2020 r. w Jachrance odbyło się XV Forum Przetargów Publicznych organizowane przez miesięcznik…

NA MARGINESIE

Decyzja potrzebna od zaraz

W końcu września samorządowcy ze Związku Powiatów Polskich zwrócili się do rządu z apelem o przełożenie terminu wejścia w życie nowego Prawa zamówień publicznych. Ich zdaniem powinno to nastąpić sześć…

RYNEK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

TEMAT NUMERU: Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej

ROZMOWA DORADCY

MOIM ZDANIEM

Tak wyszło z przetargu

Znów to usłyszałem: tak wyszło z przetargu. Czyli: mamy katastrofę, ale nie poczuwamy się do winy, bo przecież zrobiliśmy przetarg nieograniczony, zaprojektuj i zbuduj, wybraliśmy najtańszą ofertę,…

NOWELIZACJA NOWEGO PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nowa przesłanka wykluczenia z postępowania

W dniu 7 września 2020 r. do konsultacji publicznych przekazano projekt ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. Projektowana zmiana…

NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PISMO RZECZNIKA PRASOWEGO UZP

Hierarchia ważności i zdrowy rozsądek

Na nic się zdała wieloletnia życzliwość DORADCY dla Urzędu Zamówień Publicznych, na nic setki publikowanych artykułów, wspieranie inicjatyw, wyjaśnianie, tłumaczenie, informowanie etc. Na nic się…

INTERPRETACJE / WYJAŚNIENIA

W następnym numerze DORADCY

tematem wiodącym będzie: nowelizacja nowego Pzp

Na początku października na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji zamieszczony został projekt ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz niektórych innych ustaw. Obejmuje on bardzo obszerną nowelizację nowego Prawa zamówień publicznych, które ma wejść w życie z początkiem przyszłego roku. O tym, czego dotyczą projektowane przepisy i jakie jest ich znaczenie pisać będą nasi autorzy.

 

Ponadto pisać będą między innymi o:

  • nowym Prawie zamówień publicznych – w DODATKU Nr 11,
  • komunikacji elektronicznej w toku postępowania o udzielenie zamówienia,
  • profesjonalizacji obsługi postępowań o zamówienia publiczne.

O problemach orzecznictwa pisał będzie przedstawiciel Kancelarii Traple Konarski Podrecki & Wspólnicy.