AKTUALNOŚCI:

V EUROPEJSKI KONGRES SAMORZĄDÓW

W dniach 8 - 9 kwietnia w Krakowie odbył się V Europejski Kongres Samorządów. Na jego program złożyło się siedem ścieżek tematycznych, obejmujących ponad 80 wydarzeń: bloków programowych, raportów,…

FORUM LIDERÓW PPP

W dniu 19 czerwca, w Warszawie, odbędzie się trzecia edycja konferencja Forum Liderów PPP, dotycząca inwestycji realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Podczas konferencji…

EAFIP – ZAMÓWIENIA INNOWACYJNE

EAFIP (European Assistance for Innovation Procurement) to inicjatywa Komisji Europejskiej w zakresie zamówień publicznych na innowacje. Oferuje zamawiającym z państw członkowskich UE bezpłatne…

DOPUSZCZALNOŚĆ SKANU OFERTY

Na portalu Urzędu Zamówień Publicznych zamieszczona została opinia dotycząca dopuszczalności „skanu oferty” w postępowaniu o zamówienie publiczne. Opinia uwzględnia stanowiska Ministerstwa Cyfryzacji…

PKP WSPIERA ROWERZYSTÓW

Ponad 8,6 tysiąca stojaków rowerowych przygotowały dla rowerzystów PKP Polskie Linie Kolejowe - poinformowała spółka. Według informacji biura prasowego PKP PLK stojaki rowerowe są rozstawione na ponad…

PUNKTY ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzone zostały oferty na dzierżawę 13 miejsc pod punkty ładowania pojazdów elektrycznych na Miejscach Obsługi Podróżnych kategorii I na…

PRÓBA PRZEKUPSTWA

Burmistrz Jarocina Adam Pawlicki złożył zawiadomienie na policję o próbie wymuszenia i skorumpowania. Chodzi o rezygnację burmistrza z prawa pierwokupu działek w centrum miasta. Rzeczniczka prasowa…

ZAPROSZENIE

Redakcja miesięcznika
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DORADCA
wraz z partnerami:
Grupą Doradczą SIENNA
oraz
Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Konsultantów Zamówień Publicznych
we współpracy z Katedrą Prawa Administracyjnego Uczelni Łazarskiego zaprasza na konferencję

PRZESZŁOŚĆ DLA PRZYSZŁOŚCI
DWADZIEŚCIA PIĘĆ LAT
POLSKICH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Czytaj więcej

TEMAT NUMERU: ZASADA PROPOCJONALNOŚCI

Proporcjonalnie czyli jak

Zasada proporcjonalności jest najmłodszą z ustawowych zasad zamówień publicznych (chyba, że za taką uznamy będącą jeszcze w fazie prenatalnej zasadę wzajemnego uznawania:). Niby zawsze była w…

Analiza przedwdrożeniowa

Wiele można i trzeba głosić różnych sądów o projekcie nowej ustawy Pzp (część z nich znalazło się w tym numerze Doradcy). Można nawet organizować szkolenia dotyczące tego projektu, choć nie wydaje się…

INTERPRETACJE / WYJAŚNIENIA

Doniosłość próbki w ofercie wykonawcy

Producenci na wielu polach działalności udostępniają swoim potencjalnym konsumentom próbki w celu zachęcenia ich do nabycia oferowanych przez nich towarów. Jest to powszechna praktyka rynkowa, dzięki…

PRAWNIK PODPOWIADA

Ważność podpisu elektronicznego

Na zgłaszane przez Państwa pytania, wątpliwości bądź sygnalizowane niejasności przepisów odpowiadają prawnicy specjalizujący się w problematyce zamówień publicznych z Kancelarii Pieróg &…

ABC ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Odwołanie

Część pierwsza   W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zdarzają się sytuacje, w których dochodzi do sporu pomiędzy wykonawcą (wykonawcami), a zamawiającym. Dotyczy on zaniechania…

RYNEK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PROJEKT NOWEGO PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE

POD PRĄD CZY Z PRĄDEM

Pod prąd czy z prądem

W rubryce „Pod prąd czy z prądem” przedstawiamy konkretne przypadki decyzji, działań i zachowań zamawiających, wykonawców, organów kontrolnych oraz innych instytucji, podejmowane i realizowane zgodnie…

POZACENOWE KRYTERIA OCENY OFERT

MOIM ZDANIEM

Analiza przedwdrożeniowa

Wiele można i trzeba głosić różnych sądów o projekcie nowej ustawy Pzp (część z nich znalazło się w tym numerze Doradcy). Można nawet organizować szkolenia dotyczące tego projektu, choć nie wydaje się…

NA MARGINESIE

Kolejne podejście

W pierwszych dniach kwietnia na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji zamieszczony został kolejny projekt nowego Prawa zamówień publicznych. Ogłoszenie go poprzedziły konsultacje…