AKTUALNOŚCI

KOLEJNE FUNKCJONALNOŚCI PLATFORMY E-ZAMÓWIEŃ

Urząd Zamówień Publicznych poinformował, że zgodnie z planem wdrażania nowego Biuletynu Zamówień Publicznych, oddane zostały do użytku pozostałe funkcjonalności BZP, w tym: ogłoszenie dotyczące…

KOMENTARZ DO NOWEGO PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W styczniu do rąk czytelników trafił zapowiadany wcześniej przez Wydawnictwo C.H.BECK Komentarz do nowego Prawa zamówień publicznych. Redaktorem i współautorką Komentarza jest radca prawny Marzena…

ELEKTRONICZNE PISMA W URZĘDACH

W styczniu 2021 roku do urzędów trafiło 173 411 elektronicznych pism ogólnych. Jest to jedna z najpopularniejszych e-usług w administracji publicznej. W całym 2020 roku Polacy wysłali do urzędów…

ZWIĘKSZENIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH

W ciągu najbliższych kilku lat w wielu regionach fundusze europejskie ulegną podwojeniu, a nawet potrojeniu – oświadczyła komisarz UE ds. spójności i reform Elisa Ferreira. Dodała, że trzeba jak…

AKTUALNA WERSJA INSTRUKCJI WYPEŁNIANIA JEDZ/ESPD

Na stronie internetowej UZP opublikowana została aktualna wersja instrukcji wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ/ESPD.  Aktualizacja związana jest z wejściem w życie nowego…

KARA ZA ZMOWĘ PRZETARGOWĄ

Prezes UOKiK wydał decyzję, w której stwierdził zawarcie niedozwolonego porozumienia przez dwóch przedsiębiorców startujących w przetargu organizowanym przez gminę Tarnobrzeg w 2014 r. Zamówienie…

WYBRANO WYKONAWCĘ DRUGIEGO ODCINKA AUTOSTRADY A2

Oferta firmy INTERCOR została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na zaprojektowanie i budowę drugiego odcinka autostrady A2 Siedlce - Biała Podlaska. Chodzi o fragment pomiędzy węzłem…

NA MARGINESIE

Pierwsze koty za płoty

Właśnie mijają dwa miesiące obowiązywania nowego Prawa zamówień publicznych. To z pewnością zbyt krótki czas, aby obserwując zamówieniowy rynek można było w sposób uprawniony oceniać praktyczne…

TEMAT NUMERU: Nowe akty wykonawcze

RYNEK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Rynek zamówień publicznych w 2020 roku

Urząd Zamówień Publicznych udostępnił ważniejsze dane, dotyczące funkcjonowania rynku zamówień publicznych w roku ubiegłym. Wynika z nich, iż podczas 12 miesięcy 2020 roku opublikowano 141.040…

MOIM ZDANIEM

NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

INTERPRETACJE / WYJAŚNIENIA

ORZECZNICTWO

PRACA MAGISTERSKA

ROZMOWY DORADCY

Jak minął rok

Balbina Kacprzyk Dyrektor Ośrodka Kosztorysowania Robót Budowlanych w WACETOB Członek Rady Zamówień Publicznych Od dnia 1 stycznia br., po długim vacatio legis, przewidzianym na…

ABC ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Kryteria oceny ofert

W każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są stałe elementy, które niezależnie od okoliczności związanych z postępowaniem muszą odegrać zasadniczą rolę w czynności wybory…

W następnym numerze DORADCY

W następnym numerze DORADCY
tematem wiodącym będzie:

organizacja procesu udzielania zamówień

Nowe Prawo zamówień publicznych wprowadziło istotne zmiany w organizacji procesu udzielania zamówień w jednostkach zamawiających. Nasi autorzy pisać będą o najistotniejszych spośród nich, a także doradzą, jak wdrożyć je w praktyce.

Ponadto pisać będą między innymi o:

  • nowym Prawie zamówień publicznych – w kolejnym numerze DODATKU,
  • ocenie podmiotowej konsorcjów i podmiotów trzecich,
  • polityce zakupowej.

O problemach orzecznictwa pisał będzie przedstawiciel Kancelarii Traple Konarski Podrecki & Wspólnicy.