AKTUALNOŚCI

PROJEKT USTAWY REGULUJĄCEJ PRACĘ ZDALNĄ

Do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych skierowany został projekt ustawy regulującej pracę zdalną. Zakłada on wypłacanie przez pracodawców ryczałtu pokrywającego koszty pracy w domu.…

WYRÓWNANIE POZYCJI STRON UMOWY

W Repozytorium Dokumentów dotyczących nowego Prawa zamówień publicznych na stronie internetowej UZP opublikowany został materiał poświęcony problemowi partnerstwa i wyrównania pozycji stron umowy.…

EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD

Zatwierdzony przez Parlament Europejski pakiet o wartości 17,5 miliarda euro ma pomóc europejskim regionom w przejściu na zieloną gospodarkę. Chodzi o Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który jest…

BUDOWA STU OBWODNIC

GDDKiA poinformowała o aktualnym stanie realizacji Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 (PB100). Głównym beneficjentem tego Programu są mieszkańcy miast i miejscowości, którzy szczególnie…

NOWY CZŁONEK RADY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Urząd Zamówień Publicznych poinformował, że po przeprowadzeniu naboru uzupełniającego, Wiceprezes Rady Ministrów Minister Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosław Gowin z dniem 1 maja 2021 r. powołał…

NA MARGINESIE

TEMAT NUMERU: opis przedmiotu zamówienia

RYNEK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ZAMÓWIENIA INFORMATYCZNE

MOIM ZDANIEM

Dwa światy

Rozważamy nieraz dlaczego praktyka zamówień publicznych tak daleko odbiega od zakupów prywatnych. To przecież podobne branże. Logika zakupów jest jedna (fragment naszego credo). Biorę do ręki…

INTERPRETACJE / WYJAŚNIENIA

POD PRĄD CZY Z PRĄDEM

ZAMÓWIENIA W DZIEDZINIE OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

W następnym numerze DORADCY

W następnym numerze DORADCY

tematem wiodącym będzie: przygotowanie postępowania

Nowe Prawo zamówień publicznych nadało wysoką rangę czynnościom związanym z przygotowaniem postępowania o zamówienie publiczne. Jest to podejście słuszne, bowiem od tego, jak zostaną one przeprowadzone zależy przebieg całego postępowania oraz jego wyniki. O tym, jak problematykę tę regulują przepisy nowego Pzp oraz jak należy poprawnie czynności te przeprowadzać, pisać będą nasi autorzy.

Ponadto pisać będą między innymi o:

  • nowym Prawie zamówień publicznych – w kolejnym numerze DODATKU,
  • wykluczeniu wykonawcy,
  • charakterze i znaczeniu prawnym trybu podstawowego

O problemach orzecznictwa pisał będzie przedstawiciel Kancelarii Traple Konarski Podrecki & Wspólnicy.