AKTUALNOŚCI / WYDARZENIA

KOLEJNE NOWELIZACJE PZP

W Dzienniku Ustaw z dniu 2 listopada 2022 r. pod poz. 2236 ogłoszona została ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, która przewiduje…

12. FORUM ROZWOJU MAZOWSZA

W dniach 6 - 7 grudnia br.  w Centrum Konferencyjnym Legia Warszawa odbędzie się 12. Forum Rozwoju Mazowsza, poświęcone roli Unii Europejskiej w rozwoju regionu. Na uczestników wydarzenia czeka…

WALORYZACJA WYNAGRODZEŃ WYKONAWCÓW

W dniu 15 listopada br. odbyła się konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii pn. „Waloryzacja wynagrodzeń wykonawców w praktyce kontroli udzielania zamówień”. Celem wydarzenia…

KOLEJNE PRZETARGI GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że do końca roku ogłosi przetargi na realizację siedmiu odcinków dróg o łącznej długości ponad 83 km. Szykowana jest także dokumentacja dla…

WZORCOWE DOKUMENTY

Na stronie internetowej Urzędu udostępnione zostały wzorcowe dokumenty dotyczące postępowania skargowego. Są to wzory: skargi, odpowiedzi na skargę, pełnomocnictwa, wniosku dowodowego. Publikacja ta…

NA MARGINESIE

TEMAT NUMERU: Zamówienia sektorowe

Trzy pytania w temacie numeru

Trzy pytania w temacie numeru opracowują, a następnie odpowiedzi na nie, wraz z komentarzem, przedstawiają eksperci Grupy Doradczej SIENNA. Dzisiaj są one następujące: …

MOIM ZDANIEM

Waloryzacja. Reaktywacja

Nie kończą się dysputy uczonych w prawie o waloryzacji, zespół ekspertów nie umie zbudować klauzuli, rząd robi nowelizację ustawy, zamawiający kombinują jak ją obejść, wykonawcy cieszą się z podziału…

WALORYZACJA UMÓW

RYNEK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

EUROPEJSKI RYNEK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE

ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE

INTERPRETACJE / WYJAŚNIENIA

ROBOTY BUDOWLANE

PRAWO KARNE

W następnym numerze DORADCY

W następnym numerze DORADCY

tematem wiodącym będzie: Krajowa Izba Odwoławcza

W dniu 5 grudnia 2007 roku odbyło się ślubowanie pierwszych członków Krajowej Izby Odwoławczej, która w grudniu br. kończy piętnaście lat swego istnienia. Jest to dobra okazja, aby odnieść się do jej działalności w tym okresie, a także do jej miejsca i roli w systemie zamówień publicznych. Pisać o tym będą nasi autorzy, wypowiedzą się także byli członkowie KIO oraz eksperci.

Ponadto nasi autorzy pisać będą między innymi o:

  • nowym Prawie zamówień publicznych – w kolejnym numerze DODATKU,
  • waloryzacji umów w aspekcie gospodarności zamawiającego,
  • aukcji elektronicznej,

Odpowiedzi na pytania postawione w numerze listopadowym przedstawią eksperci Grupy Doradczej SIENNA.