AKTUALNOŚCI

WIĘKSZA DOSTĘPNOŚĆ STRONY INTERNETOWEJ UZP

W ramach realizacji Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na stronie internetowej UZP udostępnione zostało narzędzie pomagające korzystać z niej osobom głuchym. Wskazana…

KONWERSJA CYFROWA DOMÓW KULTURY

W dniu 16 kwietnia rozpoczął się nabór do konkursu grantowego w ramach projektu NCK „Konwersja cyfrowa domów kultury”. Wsparciem objętych zostanie 200 samorządowych instytucji kultury. Przewidywana…

PROGRAM BUDOWY STU OBWODNIC

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020 - 2030, podało Ministerstwo Infrastruktury (MI). W ramach tego programu w całej Polsce powstanie 100…

UMOWY PODPISANE PRZEZ GDDKiA

Od początku 2021 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała 10 umów na realizację nowych zadań o długości ok. 140 km i wartości ponad 3,87 mld zł - poinformowała GDDKiA. W…

KORUPCJA PRZY WYKONYWANIU ODWIERTÓW

Funkcjonariusze poznańskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzą pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu postępowanie dotyczące podejrzenia przyjmowania korzyści majątkowych…

BUDOWA OSTATNICH ODCINKÓW TRASY A2

Budowa dwóch ostatnich odcinków trasy A2 z Warszawy do Białej Podlaskiej zostanie zakontraktowana na dniach. Tym samym realizacja sieci autostrad zmierza do końca. Umowy, które Generalna Dyrekcja Dróg…

NA MARGINESIE

TEMAT NUMERU: szacowanie wartości zamówienia

RYNEK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

MOIM ZDANIEM

INTERPRETACJE / WYJAŚNIENIA

ZAMÓWIENIA INFORMATYCZNE

W następnym numerze DORADCY

W następnym numerze DORADCY

tematem wiodącym będzie: opis przedmiotu zamówienia

Prawidłowy opis przedmiotu zamówienia jest warunkiem koniecznym efektywnego przebiegu postępowania o zamówienie publiczne oraz optymalnego zakupu usługi, dostawy bądź roboty budowlanej. O tym, jak problematykę tę regulują przepisy nowego Prawa zamówień publicznych oraz jak należy poprawnie sporządzać opis przedmiotu zamówienia, pisać będą nasi autorzy.

 

Ponadto pisać będą między innymi o:

  • nowym Prawie zamówień publicznych – w kolejnym numerze DODATKU,
  • szacowaniu wartości zamówienia na roboty budowlane,
  • gwarancji wadialnej na tle zmienionej regulacji prawnej.

O problemach orzecznictwa pisał będzie przedstawiciel Kancelarii Traple Konarski Podrecki & Wspólnicy, a w rubryce „Pod prąd i z prądem” o problemach związanych z kontrolą zamówię publicznych pisał będzie przedstawiciel Grupy Doradczej SIENNA.