AKTUALNOŚCI

AKADEMIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Dnia 13 stycznia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej zainaugurowana została I edycja Akademii Zamówień Publicznych. Patronat nad projektem objął Urząd Zamówień Publicznych. W inauguracji obok…

NOWE ROZPORZĄDZENIA

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostały nowe akty wykonawcze dotyczące przepisów o zamówieniach publicznych: (1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2019 r. zmieniające…

PEŁNOMOCNIK DS. INICJATYW LOKALNYCH

W dniu 16 stycznia w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych. Jak powiedział Stanisław Krakowski,…

PROGRAM BUDOWY DRÓG LOKALNYCH

W ramach realizacji PBDK 2014 - 2023 (z perspektywą do 2025 r.) ogłoszono postępowania przetargowe na roboty budowlane dla 192 odcinków o łącznej długości 2 530,2 km. Podpisane zostały umowy na roboty…

BUDŻET NA OŚWIATĘ

Sejmowe komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu państwa na 2020 r. w częściach dotyczących subwencji…

TEMAT NUMERU: EFEKTYWNOŚĆ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Czy warto udzielać efektywnych zamówień?

Nowe Prawo zamówień publicznych stawia na efektywność zamówień. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 2 zamawiający udziela zamówienia w sposób zapewniający uzyskanie najlepszych efektów zamówienia w stosunku…

ROZMOWA DORADCY

RYNEK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ZMOWA WYKONAWCÓW

PRAWNIK PODPOWIADA

Wyjaśnianie treści SIWZ

Zamawiający prowadzi postępowanie powyżej progów unijnych w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego. Prosimy o informację, do kiedy możemy wnieść wniosek o wyjaśnienie treści…

INTERPRETACJE / WYJAŚNIENIA

Przedłużenie terminu związania ofertą

Wykonawca składając ofertę deklaruje związanie nią w zakreślonym przez zamawiającego okresie, który jednakże często nie wystarcza do rozstrzygnięcia postępowania. W konsekwencji zasadne jest…

Podwykonawcy w zamówieniach publicznych

Podwykonawstwo to coraz częstszy sposób na pozyskanie potencjału niezbędnego dla realizacji zamówienia. Przy realizacji zamówień na roboty budowlane udział firm podwykonawczych jest zjawiaskiem…

ORZECZNICTWO

MOIM ZDANIEM

Podróże służbowe

Podróże służbowe odbywane nie tylko na terenie kraju, ale również poza jego granicami, to obecnie codzienność. Pracownicy wyjeżdżają do krajów europejskich, a także na inne kontynenty. Można w tym…

Kilka uwag w sprawie efektywności zamówień

Jak się cieszę, że efektywność stała się zasadą udzielania zamówień publicznych i jak się boję, że pozostanie przepisem pustym albo nadużywanym. Cieszę się, że wreszcie zapisano jednoznacznie…

NA MARGINESIE

O potrzebie synergii

Chyba nikt nie wątpi, że zamówienia publiczne, niezależnie od tego, co stanowi ich przedmiot i w jakim trybie są realizowane, powinny być efektywne. Efektywne – to znaczy nie tylko optymalnie…