AKTUALNOŚCI

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 04 UCHWALONA

W dniu 19 czerwca Sejm przyjął 91 ze 126 poprawek zgłoszonych przez Senat do ustawy zwanej tarczą antykryzysową 4.0. Przyjęte poprawki zyskały wcześniej pozytywną rekomendację sejmowej komisji…

WIĘCEJ PIENIĘDZY NA DROGI KRAJOWE

Rząd przeznaczy dodatkowo ponad 21 mld zł na Program Budowy Dróg Krajowych z dotychczasowych 142,2 mld zł. Więcej pieniędzy trafi m.in. na budowę dróg ekspresowych S6 od Koszalina do obwodnicy…

ZAMÓWIENIA NA SYSTEMY INFORMATYCZNE

Urząd Zamówień Publicznych udostępnił I tom Rekomendacji Prezesa UZP dotyczących zamówień publicznych na systemy informatyczne. Dokument zawiera praktyczne wskazówki dotyczące działań, jakie…

ZMIANY W USTAWIE O DROGACH PUBLICZNYCH

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw - poinformowała KPRP. Nowela zakłada m.in. oparcie poboru opłat za przejazd po trasach na…

PRZETARG NA PRZEBUDOWĘ MAGISTRALI WĘGLOWEJ

PORR złożył najkorzystniejszą ofertę w przetargu na przebudowę magistrali węglowej w centralnej części woj. śląskiego - wynika z informacji PKP Polskich Linii Kolejowych. To najbardziej wysunięty na…

NA MARGINESIE

Po prostu rynek

W żadnym wypadku nie podejmuję się rozstrzygać, czy w ramach systemu zamówień publicznych ważniejsze jest prawo, czy rynek na którym realizowane są zamówienia, podobnie jak nie podejmę się oceniać,…

Nowy profil na Facebook.com

Szanowni Państwo,
W związku z problemami technicznymi, które uniemożliwiają prawidłowe działanie naszego profilu
(istniejącego od 7.02.2014 roku) na dotychczasowej stronie Facebooka, zmuszeni zostaliśmy do
utworzenia nowego konta Doradcy. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które zaszczycały nas
swoją obecnością na nową stronę, przepraszając zarazem za zmiany i ewentualne niedogodności,
które wynikły z przyczyn od nas niezależnych. Zapraszamy wszystkich, którzy znajdą na naszym profilu
coś interesującego oraz zechcą podzielić się swoimi przemyśleniami zamieszczając komentarze i
uwagi. Za Państwa obecność z całego serca dziękujemy!
Redakcja miesięcznika „Zamówienia Publiczne Doradca”.

 

PROFIL NA FACEBOOK.COM

TEMAT NUMERU: rynkowe aspekty zamówień publicznych

System zamówień publicznych a rynek

Wprowadzenie System zamówień publicznych (SZP) z natury rzeczy ma charakter interdyscyplinarny. Upraszczając, można w nim wyróżnić aspekty prawne, ekonomiczne (rynkowe) i techniczne. Te trzy grupy…

Monitoring rynku zamówień publicznych

Dostęp do informacji był i jest kluczowym elementem skutecznego zarządzania. Jakość oraz zakres danych, którymi dysponują decydenci, wpływa na racjonalność podejmowanych przez nich decyzji. …

Rynek budowlany a pandemia koronowirusa

Ustawa z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COWID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji…

MOIM ZDANIEM

Dziedzina ekonomii, nie prawa

Przekleństwem polskich zamówień publicznych jest to, że zostały zdominowane przez prawników. Tymczasem mają z prawem tyle wspólnego, co budowa domu z Prawem budowlanym. Trzeba znać i przestrzegać…

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W OKRESIE PANDEMII

ORZECZNICTWO

PRAWNIK PODPOWIADA

INTERPRETACJE / WYJAŚNIENIA

Zasada proporcjonalności i przejrzystości

Część druga Powinnością zamawiającego jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w sposób zapewniający wybór najkorzystniejszej oferty. Aby ten cel osiągnąć, należy stosować zasady…

RYNEK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W następnym numerze DORADCY

Tematem wiodącym będzie: konflikt interesów

 

Pomimo wielu przepisów regulujących tę kwestię oraz ugruntowanego stanowiska doktryny i piśmiennictwa wciąż jeszcze zdarzają się sytuacje, w których mamy do czynienia z wystąpieniem lub uzasadnionym domniemaniem wystąpienia konfliktu interesów. O tym, jak unikać tego rodzaju sytuacji oraz co robić, kiedy wystąpią, w numerze lipcowym pisać będą nasi autorzy.

 

Ponadto pisać będą między innymi o:

  • nowym Prawie zamówień publicznych – w DODATKU Nr 7,
  • przygotowaniu postępowania o zamówienie publiczne w nowym ujęciu,
  • skróceniu terminu składania ofert w świetle orzecznictwa KIO.

 

Na pytania Czytelników odpowiadał też będzie prawnik z Kancelarii Pieróg & Partnerzy, a o problemach orzecznictwa pisał będzie przedstawiciel Kancelarii Traple Konarski Podrecki & Wspólnicy.