AKTUALNOŚCI

PRZETARGI OGŁOSZONE I PLANOWANE PRZEZ GDDKiA

Z informacji udostępnionej przez GDDKiA wynika, iż od stycznia br. ogłoszono przetargi na 21 odcinków nowych dróg o łącznej długości 257,5 km i wartości ok. 8,8 mld zł., z tego 16 zadań z Programu…

ZMOWA PRZETARGOWA

Prezes UOKiK nałożył blisko 13,5 mln zł kary na sześciu producentów drewnianych podkładów kolejowych - poinformował UOKiK. Jak wyjaśniono, przedsiębiorcy zawarli zmowę przetargową na dostawę produktów…

KRAJOWE ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Krajowe zużycie energii elektrycznej w sierpniu 2020 r. było o 1,22 proc. niższe niż w sierpniu 2019 r., a krajowa produkcja była niższa o niemal 5 proc. - podały Polskie Sieci Elektroenergetyczne.…

OFERTY NA SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymała oferty od firm, które chcą zaprojektować, wdrożyć i uruchomić infrastrukturę położoną przy drogach, która powstanie w ramach Krajowego Systemu…

KONKURS DLA SZKÓŁ

Opracowanie planu adaptacji do zmian klimatu dla szkoły i jej sąsiedztwa - to zadanie konkursowe, które zwycięskiej szkole może przynieść aż 100 tys. zł na realizację ekologicznego pomysłu uczniów.…

KORONAWIRUS NIE ZATRZYMAŁ FINANSOWANIA Z FDS

COVID-19 nie zatrzymał finansowania z Funduszu Dróg Samorządowych - zapewnił w Sejmie wiceminister infrastruktury Rafał Weber, odpowiadając na pytania posłów. Dodał, że w połowie listopada zapadną…

NA MARGINESIE

Sprawozdanie udzielane w częściach

Jak co roku, zgodnie z ustawową dyspozycją, Prezes UZP opracował i przedstawił Radzie Ministrów Sprawozdanie z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w roku 2019, a rząd to sprawozdanie przyjął.…

Nowy profil na Facebook.com

Szanowni Państwo,
W związku z problemami technicznymi, które uniemożliwiają prawidłowe działanie naszego profilu
(istniejącego od 7.02.2014 roku) na dotychczasowej stronie Facebooka, zmuszeni zostaliśmy do
utworzenia nowego konta Doradcy. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które zaszczycały nas
swoją obecnością na nową stronę, przepraszając zarazem za zmiany i ewentualne niedogodności,
które wynikły z przyczyn od nas niezależnych. Zapraszamy wszystkich, którzy znajdą na naszym profilu
coś interesującego oraz zechcą podzielić się swoimi przemyśleniami zamieszczając komentarze i
uwagi. Za Państwa obecność z całego serca dziękujemy!
Redakcja miesięcznika „Zamówienia Publiczne Doradca”.

 

PROFIL NA FACEBOOK.COM

RYNEK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zamówienia publiczne w roku 2019

W roku 2019 udzielono 141.023 zamówienia (w 2018 r. – 143.881), których wartość wyniosła 198,9 mld zł (w 2018 r. – 202,1 mld zł), co stanowi ok. 8,75% produktu krajowego brutto (PKB) w roku 2019…

TEMAT NUMERU: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2019

Posłanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Szanowni Państwo, Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do lektury Sprawozdania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2019 roku. Oddany w Państwa…

System zamówień publicznych w 2019 roku

W dniu 4 sierpnia 2020 r. Rada Ministrów przyjęła „Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2019 roku”. Jak zawsze jest to dokument obszerny,…

Elektronizacja zamówień publicznych w 2019 roku

Rok miniony był pierwszym rokiem, w którym istniał ustawowy obowiązek stosowania środków komunikacji elektronicznej przy wymianie informacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcami, wynikający z art. 10a…

MOIM ZDANIEM

Szacowanie jakości

Janusz Dolecki w jednym z artykułów publikowanych w DORADCY zastanawia się, czy kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia ma obejmować przedmiot zamówienia w wersji najgorszej, czy najlepszej…

Problem ceny rażąco niskiej

Część trzecia W ostatniej części rozważań dotyczących problemu rażąco niskiej ceny, zapoczątkowanych w numerze lipcowym, przedstawione zostaną różne aspekty i możliwości obiektywizacji procesu…

NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Raport z realizacji zamówienia publicznego

Uchwalone we wrześniu ubiegłego roku nowe Prawo zamówień publicznych wprowadziło obowiązek zamawiających sporządzania raportu z realizacji zamówienia publicznego. Jest to powinność nowa, nie znana…

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W OKRESIE PANDEMII

W następnym numerze DORADCY

tematem wiodącym będzie: orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej w roku 2019

Krajowa Izba Odwoławcza oraz jej orzecznictwo wywierają ogromny wpływ na funkcjonowanie systemu zamówień publicznych. Jak układało się to w roku ubiegłym, jak oddziaływało na zamówieniowy rynek oraz na praktykę zamawiających i wykonawców, także na podstawie danych zawartych w Sprawozdaniu Prezesa UZP o funkcjonowaniu systemu w roku 2019, pisać będą nasi autorzy.

 

Ponadto pisać będą między innymi o:

  • nowym Prawie zamówień publicznych – w DODATKU Nr 10,
  • rażąco niskiej cenie,
  • instytucji opcji w nowym Prawie zamówień publicznych.

 

O problemach orzecznictwa pisał będzie przedstawiciel Kancelarii Traple Konarski Podrecki & Wspólnicy.