AKTUALNOŚCI

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 4.0

W dniu 24 czerwca 2020 r. weszła w życie tzw. Tarcza 4.0 – ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19…

BĘDĄ NOWE MIASTA

Od dnia 1 stycznia 2021 r. na mapie administracyjnej Polski przybędzie dziesięć nowych miast, a swoje granice zmieni ponad dwadzieścia gmin – wynika z opublikowanego na stronie Rządowego Centrum…

NOWE NARZĘDZIE OBLICZANIA KOSZTÓW CYKLU ŻYCIA

Urząd Zamówień Publicznych udostępnił polską wersję narzędzia do obliczania kosztów cyklu życia (LCC) dla urządzeń do przetwarzania obrazu. To kolejna inicjatywa służąca szerszemu uwzględnianiu…

NOWY PRZEWODNICZĄCY RADY KRAJOWEJ RIO

Na początku lipca Przewodniczącym Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych wybrany został Mirosław Legutko, prezes RIO w Krakowie. Zastąpił na tym stanowisku Grażynę Wróblewską, prezes RIO w…

PROFESJONALIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W dniu 29 czerwca 2020 r. odbyła się konferencja pt. „Profesjonalizacja zamówień publicznych”, zorganizowana przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych Uniwersytetu…

FUNDUSZ INICJATYW LOKALNYCH

W Dzienniku Ustaw ukazała się ustawa o Polskim Bonie Turystycznym. To oznacza zielone światło dla uruchomienia Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych, o którym było głośno przed wyborami…

OSTRA KONKURENCJA PRZY BUDOWIE S 19

W dniu 20 lipca otwarte zostały oferty w przetargu na projekt i budowę kolejnego, prawie 13-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 na Podlasiu: Białystok Południe – Ploski nad Narwią (kierunek…

NA MARGINESIE

Interesy, konflikty oraz interes nadrzędny

Trochę to dziwne, iż słowo „interes” w świecie zamówień publicznych bardzo często pojawia się w towarzystwie słowa „konflikt”, które to słowa występując łącznie opisują sytuację jeśli nie…

Nowy profil na Facebook.com

Szanowni Państwo,
W związku z problemami technicznymi, które uniemożliwiają prawidłowe działanie naszego profilu
(istniejącego od 7.02.2014 roku) na dotychczasowej stronie Facebooka, zmuszeni zostaliśmy do
utworzenia nowego konta Doradcy. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które zaszczycały nas
swoją obecnością na nową stronę, przepraszając zarazem za zmiany i ewentualne niedogodności,
które wynikły z przyczyn od nas niezależnych. Zapraszamy wszystkich, którzy znajdą na naszym profilu
coś interesującego oraz zechcą podzielić się swoimi przemyśleniami zamieszczając komentarze i
uwagi. Za Państwa obecność z całego serca dziękujemy!
Redakcja miesięcznika „Zamówienia Publiczne Doradca”.

 

PROFIL NA FACEBOOK.COM

TEMAT NUMERU: konflikt interesów

Konflikt interesów w zamówieniach publicznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego to uporządkowany ciąg czynności rozciągniętych w czasie, wykonywanych przez szereg osób po stronie zamawiającego, które mają wpływ na jego wynik.…

MOIM ZDANIEM

Świat według kontroli

Policjant w każdym widzi przestępcę, lekarz pacjenta, a złodziej ofiarę. Kontrola w każdym widzi złodzieja. Może to nieuniknione. Prawdziwy problem zaczyna się wtedy, gdy „organa” narzucają swoją…

Problem ceny rażąco niskiej

Część pierwsza Okres wakacyjny jest dobrą okazją, aby spojrzeć na pewne kwestie i obowiązki, jakie wykonują zamawiający zgodnie z przepisami ustawy z nieco innego punktu widzenia, niż…

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W OKRESIE PANDEMII

INTERPRETACJE / WYJAŚNIENIA

Zasada proporcjonalności i przejrzystości

Część druga Powinnością zamawiającego jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w sposób zapewniający wybór najkorzystniejszej oferty. Aby ten cel osiągnąć, należy stosować zasady…

NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nie bagatelizujmy zamówień bagatelnych

Nowe Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do pewnej kategorii zamówień wprowadza określenie „zamówienia bagatelne”, nie znane obowiązującej obecnie ustawie z 2004 r. W znaczeniu leksykalnym…

RYNEK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W następnym numerze DORADCY

tematem wiodącym będą: zamówienia publiczne 2019

Najprawdopodobniej w najbliższym czasie Rada Ministrów przyjmie Sprawozdanie Prezesa UZP o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2019 r. Przyjęta też zostanie zapewne Informacja o działalności Krajowej Izby Odwoławczej w roku minionym. Zgodnie z dotychczasową praktyką zaprezentujemy ważniejsze fragmenty obydwu tych dokumentów, a także skomentujemy zawarte w nich dane, oceny oraz informacje.

 

Ponadto nasi autorzy pisać będą między innymi o:

  • nowym Prawie zamówień publicznych – w DODATKU Nr 8,
  • informatyzacji procesu zamówień publicznych w świetle kontroli przeprowadzonej przez NIK,
  • wpływie nowych rozwiązań normatywnych na proces budowlany.

 

O problemach orzecznictwa pisał będzie przedstawiciel Kancelarii Traple Konarski Podrecki & Wspólnicy.