AKTUALNOŚCI / WYDARZENIA

PROJEKT NOWEGO PZP

W dniu 19 czerwca 2019 r. Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt ustawy Prawo zamówień publicznych, przedłożony przez minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigę Emilewicz. źródło:…

ODWOŁANIE WICEPREZES UZP

Z dniem 19 maja 2019 r. ze stanowiska Wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych odwołana została Barbara Loba. Informacja tej treści zamieszczona została na stronie internetowej Urzędu. …

POWOŁANIE PREZES KIOc

W związku z upływem  kadencji Prezes KIO,  na wniosek Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz z dniem 15 czerwca 2019 r. powołała Małgorzatę…

PRIORYTETY DLA PE

Ochrona środowiska, bezpieczeństwo żywności i bezpieczeństwo energetyczne – tym według uczestników ankiety PAP Parlament Europejski powinien zająć się w pierwszej kolejności. Internauci mieli wybrać…

BIM-HYDE PARK

W dniu 27 maja 2019 r. odbyło się spotkanie dyskusyjne (Hyde Park) Urzędu Zamówień Publicznych, poświęcone tematyce narzędzi modelowania danych budowlanych (building information modelling). Formuła…

EUROPEJSKI ZIELONY TYDZIEŃ

Przegląd unijnej polityki ochrony środowiska, konferencje i debaty - tak przebiegał tegoroczny Green Week, czyli największe w Europie przedsięwzięcie poświęcone ochronie środowiska. W tym roku…

KOLEJNA NOWELIZACJA USTAWY ŚMIECIOWEJ

Kolejna nowelizacja ustawy o czystości i porządku w gminach, nad którą trwają prace w Sejmie, nie rozwiąże problemu śmieci i będzie dodatkowym obciążeniem dla samorządów i mieszkańców - alarmują…

NABÓR NA STANOWISKA WICEPREZESÓW UZP

W dniu 19 czerwca Prezes Urzędu Zamówień Publicznych ogłosił nabór na dwa stanowiska wiceprezesów UZP. Jak wynika z ogłoszenia, opublikowanego na stronie internetowej UZP zadaniem nowych wiceprezesów…

MAŁE FIRMY WIELKIE ZMIANY

Trwa cykl konferencji „Prawo do przedsiębiorczości – małe firmy, wielkie zmiany”, mających na celu wsparcie przedsiębiorców z sektora MŚP. W spotkaniach uczestniczy minister Przedsiębiorczości i…

TEMAT NUMERU: 25 LAT POLSKICH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Jak to wszystko się zaczęło

Mało kto dzisiaj pamięta, że pierwszy projekt ustawy o zamówieniach publicznych powstał w wyniku przetargu, który wygrała znana amerykańska kancelaria. Efekt tej pracy trafił do Szefa Urzędu Rady…

Konferencja

W dniu 10 czerwca 2019 r. w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym NIMBUS odbyła się konferencja pt. „Przeszłość dla przyszłości. Dwadzieścia pięć lat polskich zamówień publicznych”. Organizatorem…

LAUREACI NAGRODY PUBLICUS 2019

WYDAWNICTWO CH. BECK Wydawnictwo C.H. Beck jest jednym z najstarszych i największych europejskich wydawnictw – założone zostało w 1763 roku w Monachium przez Carla Gottloba Becka. Na rynku polskim…

Narodziny ustawy

Rok 1994 to kolejny rok budowania nowoczesnego, dobrze zorganizowanego państwa polskiego. Byliśmy wówczas po wprowadzeniu samorządu terytorialnego na poziomie gminy, powstawały kolejne instytucje…

PROCEDURY

Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny

Negocjacje z ogłoszeniem i dialog konkurencyjny to stosunkowo nowe tryby udzielania zamówień publicznych w Polsce. Tryb negocjacji z ogłoszeniem pojawił się w roku 2004 wraz z uchwaleniem ustawy prawo…

Przetarg nieograniczony

UWAGI OGÓLNE W systemie zamówień publicznych przyjęto, że zamówienie może być udzielone wykonawcy wyłącznie w wyniku przeprowadzenia postępowania w jednym z trybów przewidzianych odpowiednią…

Zamówienia podprogowe

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy…

Zamówienie z wolnej ręki

Zamówienie z wolnej ręki jako tryb niekonkurencyjny jest trybem szczególnym, dopuszczalnym wyłącznie w przypadku, gdy zastosowanie przetargu lub innego konkurencyjnego trybu postępowania nie jest…

PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA

Warunki zamówienia

Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymaga opisania nie tylko tego co będzie nabywane, ale i określenia proceduralnych ram prowadzonego postępowania. Zamawiający dokonuje wyboru…

Opis przedmiotu zamówienia

System zamówień publicznych został wprowadzony w 1994 roku jako reakcja ustawodawcy na zmieniający się ustrój społeczno-gospodarczy. Obecnie, zamówienia publiczne - jako stymulator rozwoju…

Analiza potrzeb zamawiającego

Tytuł niniejszego tekstu posługuje się trzema pojęciami, z których tylko jedno posiada definicję ustawową. Pojęciem tym jest naturalnie pojęcie zamawiającego, o którym mowa w art. 2 pkt 12 ustawy…

NA MARGINESIE

Przeszłość dla przyszłości

Nie wiem, co bardziej przemawia do wyobraźni – ćwierć wieku czy dwadzieścia pięć lat, ale tak czy inaczej, to bez wątpienia szmat czasu. Aż się wierzyć nie chce, że tyle go upłynęło od chwili…

SPROSTOWANIE

Sprostowanie

W drugiej części artykułu Józefa Górnego pt. „Szczególne znaczenie pozacenowych kryteriów oceny ofert” opublikowanej w numerze kwietniowym, na stronie 42, w ostatnim zdaniu kolumny drugiej, wkradł się…