AKTUALNOŚCI / WYDARZENIA

PONOWNY KONKURS NA PREZESA KIO

Po zakończeniu konkursu na Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, ogłoszonego w dniu 27 października 2021 roku z uwagi na brak osób zainteresowanych prowadzonym postępowaniem, Minister Rozwoju i…

OBNIŻKA STAWKI PODATKU VAT

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, która m.in. obniża dolną stawkę PIT z 17 do 12 %. Ustawa uchyliła także…

UZP O USPRAWNIENIU REALIZACJI UMÓW

W nawiązaniu do komunikatu z listopada 2021 roku i w związku z powtarzającymi się informacjami o trudnościach w realizacji umów o zamówienie publiczne, w szczególności polegających na przerwach i…

PREMIER O SAMORZĄDACH

Dzisiaj współpraca rządu i samorządów jest ważniejsza niż kiedykolwiek. Wojna w Ukrainie, wywołana przez Kreml inflacja tworzą potężne zagrożenia dla rozwoju gospodarczego w całej Europie - mówił…

WYNIKI NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO

W ostatnich 10 latach w Polsce o 3 proc. spadła liczba mieszkańców miast, natomiast liczba ludności na wsi zwiększyła się o 1 proc. - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego z Narodowego Spisu…

NA MARGINESIE

TEMAT NUMERU: Partnerstwo publiczno-prywatne

Trzy pytania w temacie numeru

Trzy pytania w temacie numeru opracowują, a następnie odpowiedzi na nie, wraz z komentarzem, przedstawiają eksperci Grupy Doradczej SIENNA. Dzisiaj są one następujące: Podmiot publiczny…

MOIM ZDANIEM

INTERPRETACJE / WYJAŚNIENIA

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE A WOJNA W UKRAINIE

RYNEK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

WALORYZACJA UMÓW

ORZECZNICTWO

PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

DWADZIEŚCIA PIĘĆ LAT DORADCY

Krótka historia ćwierćwiecza DORADCY

Część trzecia ROK 2011 Nr 1 poświęcony był zamawianiu usług finansowych. W ramach tego tematu Radosław Pruszowski pisał o „Zewnętrznych instrumentach finansowania przedsięwzięć…

W następnym numerze DORADCY

W następnym numerze DORADCY

tematem wiodącym będzie: koncesja na roboty budowlane lub usługi

 

Z koncesji na roboty budowlane lub usługi zamawiający korzystają sporadycznie, podobnie jak z możliwości, które stwarza partnerstwo publiczno-prywatne. Pomimo rozlicznych starań, od lat nie udaje się odwrócić tego trendu. Dlatego też nasi Autorzy po raz kolejny wyjaśnią, na czym polega istota koncesji oraz wskażą, kiedy i w jaki sposób może być stosowana.

Ponadto pisać będą między innymi o:

  • nowym Prawie zamówień publicznych w kolejnym numerze DODATKU,
  • waloryzacji umów na roboty budowlane,
  • rekomendacjach dotyczących zamówień na wyroby medyczne.

Trzy pytania w temacie numeru postawią eksperci Grupy Doradczej SIENNA.