AKTUALNOŚCI

KONKURS NA PREZESA KIO

Na podstawie przepisów Prawa zamówień publicznych oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego oraz uzupełniającego postępowania…

POLITYKA ZAKUPOWA PAŃSTWA

W IV kw. 2021 r. rząd powinien podjąć uchwałę w sprawie przyjęcia Polityki zakupowej państwa – wynika z informacji opublikowanej w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Obowiązek…

PRODUCENCI ELEKTRONIKI CHCĄ ZMIAN W PZP

Związek Cyfrowa Polska, reprezentujący działających w Polsce producentów i dystrybutorów sprzętu elektronicznego, zaapelował do Urzędu Zamówień Publicznych o wprowadzenie zmian w przetargach…

WIĘCEJ ŚRODKÓW NA PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”

Trwają negocjacje z KE, by zwiększyć budżet unijnego programu FEnIKS do ponad 6,3 mld zł, tak, aby dodatkowe środki przeznaczyć na program "Czyste powietrze" - poinformowała wiceminister funduszy i…

NA MARGINESIE

TEMAT NUMERU: Udpostępnianie zasobów

Co to jest udostępnianie zasobów?

Założeniem instytucji udostępnienia zasobów przez podmiot trzeci, zarówno w poprzednim jak i obecnym stanie prawnym, jest wsparcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz umożliwienie udziału w…

Poleganie na zasobach podmiotów trzecich

System zamówień publicznych opiera się na takich mechanizmach procedur zakupowych, które mają gwarantować uczciwą konkurencję. Wynika to zarówno ze względów prawnych (zagwarantowanie obiektywnie…

Podmiot trzeci a podwykonawca

Zgodnie z przepisem art. 118 ust. 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca może ubiegać się o udzielenie zamówienia w oparciu o potencjał własny, ewentualnie konsorcjum lub podmiotu trzeciego. Poleganie…

Trzy pytania w temacie numeru

Inaugurujemy dzisiaj nową rubrykę, która, mamy nadzieję, na dłużej zadomowi się na naszych łamach. Dedykowana jest tym Czytelnikom, którzy chcieliby sprawdzić własną znajomość przepisów Pzp oraz…

RYNEK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

MOIM ZDANIEM

Kilka uwag o podmiotach trzecich

Poleganie na podmiotach trzecich, jak wiele innych instytucji normalnie funkcjonujących w starej UE, zostało w Polsce wypaczone: handel referencjami z jednej strony i zamknięcie wykonawcom ścieżki…

PRAWO

INTERPRETACJE / WYJAŚNIENIA

PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

ZAMÓWIENIA OBRONNE

WITRYNA DORADCY

W następnym numerze DORADCY

W następnym numerze DORADCY

tematem wiodącym będzie: komunikacja zamawiającego z wykonawcami

Przepisy nowego Prawa zamówień publicznych stanowią, iż komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami, co do zasady, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. O tym, jak posługiwać się tymi środkami, o ich aspektach technicznych oraz o wyjątkach od tej zasady pisać będą nasi autorzy.

Ponadto pisać będą między innymi o:

  • nowym Prawie zamówień publicznych – w kolejnym numerze DODATKU,
  • wymogu osobistego wykonania kluczowych zadań,
  • odpowiadaniu na pytania wykonawców.

O problemach orzecznictwa pisał będzie przedstawiciel Kancelarii Traple Konarski Podrecki & Wspólnicy, a trzy pytania w temacie numeru postawią eksperci Grupy Doradczej SIENNA.