AKTUALNOŚCI

NOWELIZACJA PZP

W Dzienniku Ustaw RP z dnia 8 lipca 2021 r. pod poz. 1598 ogłoszona została ustawa o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji…

FORUM EKONOMICZNE W KARPACZU

W dniach 7 – 9 września w Karpaczu odbyło się XXX Forum Ekonomiczne, które obradowało pod hasłem „Europa w poszukiwaniu przywództwa”. Uczestniczyło w nim 4350 gości ze świata polityki, biznesu, nauki…

MINIMALNE WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ W 2022 ROKU

W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. Od dnia 1 stycznia 2022 r. minimalne…

PRZETARG NA PROJEKTANTA CPK

Centralny Port Komunikacyjny szuka Generalnego Projektanta Architektury. Spółka ogłosiła w tej sprawie przetarg. W ramach zamówienia planowane jest zaprojektowanie m.in. głównego terminalu…

PRZETARG NA USŁUGI KURIERSKIE DLA PKP

Przez najbliższe dwa lata usługi kurierskie dla całej grupy zakupowej PKP świadczyć będzie Poczta Polska. Operator wygrał przetarg na obsługę logistyczną przesyłek kurierskich krajowych, miejskich i…

ANKIETA KOMITETU REGIONÓW UE

Związek Gmin Wiejskich zaprasza do udziału w ankiecie, jaką Komitet Regionów skierowała do wszystkich polityków w UE wybranych na szczeblu lokalnym i regionalnym na temat przyszłości Unii…

KOLEJNE UMOWY NA BUDOWĘ VIA CARPATIA

Generalna Dyrekcja Budowy Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o podpisaniu umów na projekt i budowę dwóch odcinków drogi ekspresowej S19 na Podlasiu. To kolejne 25 kilometrów Via Carpatii,…

GENERATORY DLA FARMY WIATROWEJ

PGE i Orsted rozpoczynają przetarg na dostawcę generatorów turbin wiatrowych dla Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica (MFW Baltica) - podały spółki w komunikacie prasowym. Przetarg na generatory turbin…

NA MARGINESIE

TEMAT NUMERU: Podmiotowe środki dowodowe

Kreacja JEDZ w serwisie ESPD

W ramach postępowania o udzielenie zamówienia przekraczającego progi unijne, wykonawcy mają obowiązek złożyć, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo wraz z ofertą, oświadczenie…

RYNEK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zamówienia poniżej progów unijnych w 2021 roku

opublikowano ogółem 195.628 ogłoszeń, w tym: ogłoszeń o zamówieniu – 62,642 co stanowi 32,02% opublikowanych ogłoszeń, ogłoszeń o wyniku postępowania (w tym: o udzielonych zamówieniach) – 77.269…

MOIM ZDANIEM

Polityka kupowania za publiczne pieniądze

Wpadła mi w ręce niedawno polityka zakupowa jednego z dużych podmiotów dysponujących wielomilionowym budżetem zakupowym. Nie znalazłem w tym dokumencie nic interesującego. Kolejny kwit, który wypada…

INTERPRETACJE / WYJAŚNIENIA

Waloryzacja umów

Nowe Prawo zamówień publicznych wprowadziło obowiązek uwzględniania w umowach, których przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy, postanowień dotyczących…

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Kolejna nowelizacja Prawa zamówień publicznych

W dniu 31 sierpnia 2021 r. w Dzienniku Ustaw RP z dnia 8 lipca 2021 r. pod poz. 1598 ogłoszona została ustawa o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz…

ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE

ZAMÓWIENIA OBRONNE

W następnym numerze DORADCY

tematem wiodącym będą: komentarze do Prawa zamówień publicznych

W ostatnim okresie na rynku wydawniczym ukazało się kilka komentarzy do Prawa zamówień publicznych. Ponieważ są to opracowania niezwykle ważne dla praktyki stosowania przepisów dotyczących zamówień, a zatem funkcjonowania zamówieniowego rynku, odniosą się do nich wybitni eksperci, od wielu lat zajmujący się problematyką zamówień publicznych.

Ponadto nasi autorzy pisać będą między innymi o:

  • nowym Prawie zamówień publicznych – w kolejnym numerze DODATKU,
  • wadium,
  • warunkach udziału w postępowaniu.

O problemach orzecznictwa pisał będzie przedstawiciel Kancelarii Traple Konarski Podrecki & Wspólnicy.