AKTUALNOŚCI

STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

W Dzienniku Ustaw z dnia 13 marca 2020 roku pod poz. 433 ukazało się rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.…

SPECUSTAWA

W dniu 2 marca 2020 r. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz…

PAKIET ANTYKRYZYSOWY

W związku z przewidywanymi negatywnymi dla gospodarki skutkami pandemii rząd przygotował Pakiet Antykryzysowy. Zawarte w nim projekty zostały podzielone na pięć filarów, dotyczących: obrony przed…

ZALECENIA UZP

Urząd zaleca, aby komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję występującą w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, a także…

OTWARCIE OFERT W STANIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi możliwości przeprowadzenia otwarcia ofert poprzez transmisję online w obecnej sytuacji epidemicznej, Urząd Zamówień Publicznych uznał, iż transmisja…

KWARANTANNA DOMOWA

Ruszyło udostępnianie aplikacji „Kwarantanna domowa”, która ma usprawnić kontrolę służb nad osobami objętymi kwarantanną. Jest bezpłatna, można ją pobrać w sklepach Google Play i App Store.…

ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ

Urząd Zamówień Publicznych poinformował, iż wyrokiem z dnia 10 marca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie na wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na budowę platformy…

NOWA PUBLIKACJA UZP

Urząd Zamówień Publicznych poinformował o nowej publikacji poświęconej klauzulom przeglądowym (adaptacyjnym). Klauzule przeglądowe (adaptacyjne) to klauzule umowne, stwarzające możliwość…

NA MARGINESIE

Sytuacje nadzwyczajne

Jesteśmy w sytuacji nadzwyczajnej. W dniu 8 marca na terenie całego kraju ogłoszony został stan zagrożenia epidemicznego. Zamknięto szkoły i uczelnie, placówki kultury, centra handlowe i restauracje.…

TEMAT NUMERU: Kryteria oceny ofert

WYDARZENIA

UMOWY O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

RYNEK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRAWNIK PODPOWIADA

ORZECZNICTWO

Cyberbezpieczeństwo a zamówienia publiczne

Patronat merytoryczny nad rubryką „ORZECZNICTWO” sprawuje Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Cyberbezpieczeństwo a zamówienia publiczne Przygotowując zamówienia z zakresu…

MOIM ZDANIEM

Konieczność praktyczna

Myślę, pytam, badam i nie mogą zrozumieć powodów niechęci do kryteriów pozacenowych większości nabywców publicznych w Polsce. Tymczasem wykonawcy wskazują ciągłe wybieranie najtańszych ofert jako…