AKTUALNOŚCI / WYDARZENIA

SEJM UCHWALIŁ NOWE PRAWO

W dniu 11 września 2019 r. Sejm RP uchwalił ustawę Prawo zamówień publicznych oraz ustawę wprowadzającą ustawę Prawo zamówień publicznych. Ustawy trafią teraz do prac w Senacie, a następnie do podpisu…

TEKST JEDNOLITY USTAWY O KONCESJI

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod pozycją 1528 ogłoszony został tekst jednolity ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1920).…

KONFERENCJA NAUKOWA

W dniach 7-8 października 2019 r. w Olsztynie, w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego odbędzie się XII Konferencji Naukowej pt. „Dziś i jutro zamówień publicznych",…

RUSZA PRZETARG NA BUDOWĘ A2

GDDKiA szuka wykonawców budowy ponad 37 kilometrów autostrady A2 na wschód od Warszawy. 18 września do publikacji skierowane zostało pierwsze ogłoszenie o zamówieniu, a dwa kolejne przekazane zostaną…

BRAK ROZSTRZYGNIĘCIA W KONKURSIE

Jak wynika z informacji zamieszczonej na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w ogłoszonym dnia 19 czerwca 2019 r. postępowaniu konkursowym na stanowiska wiceprezesów UZP nie wyłoniono żadnego…

DOFINANSOWANIE WYMIANY PIECÓW

Na dofinansowanie wymiany pieców do ogrzewania złożono 80 tys. wniosków - powiedział 19 września w radiowej Jedynce minister środowiska Henryk Kowalczyk. Dodał, że blisko 70 tys. kopciuchów już…

ŚCIEKI POD KONTROLĄ

Na polecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska gminy w całej Polsce mają dokonać przeglądu procedur stosowanych w przypadku „poważnej awarii ściekowej”. Przygotowywane są też kontrole…

KARY ZA BRAKI W RECYKLINGU

Polacy deklarują, że segregują śmieci. Wiele odpadów trafia jednak do jednego kontenera, a gminy nie radzą sobie z ich przetwarzaniem. Tymczasem za nieosiągnięcie 50 proc. poziomu recyklingu odpadów…

TEMAT NUMERU: NARZĘDZIA ELEKTRONICZNE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Licytacja elektroniczna

Zmieniające się regulacje Zmiany nazwy trybu z „aukcja elektroniczna” na „licytacja elektroniczna” dokonała nowelizacja Pzp z kwietniu 2006 r., nadając zmienionemu pojęciu nowe, obowiązujące do…

Ocena dokumentów niewymaganych

Wśród pewnego grona wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego wciąż żywy jest nawyk składania, wraz z wymaganymi dokumentami podmiotowymi, również innych dokumentów, które w ich…

DWADZIEŚCIA PIĘĆ LAT POLSKICH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Człowiek w systemie zamówień publicznych

Część trzecia Ewa Wiktorowska Pracownicy zamawiających Bez tej grupy ludzi nie ma systemu zamówień publicznych. Pracownicy zamawiających mają najbardziej znaczący wpływ na…

RYNEK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zamówienia poniżej progów unijnych w 2019 r.

Od początku roku do dnia 31 sierpnia 2019 w Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowano ogółem 181.459 ogłoszeń, w tym: ogłoszeń o zamówieniu – 76,999 co stanowi 42,43% opublikowanych ogłoszeń,…

UMOWY O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

PRAWNIK PODPOWIADA

Odwołanie na zbyt niskie wymagania

Na zgłaszane przez Państwa pytania, wątpliwości bądź sygnalizowane niejasności przepisów odpowiadają prawnicy specjalizujący się w problematyce zamówień publicznych z Kancelarii Pieróg &…

WYDARZENIA

ABC ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Odwołanie – typowe żądania i zarzuty

Zgodnie z art. 180 ust. 3 ustawy odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, którym zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie…

MOIM ZDANIEM

Elektronizacja: szansa czy zagrożenie

Elektronizacja, ta prawdziwa, nie polegająca na zastąpieniu listonosza portalem, jak obecnie w Polsce, jest szansą czy zagrożeniem zamówień publicznych? Szansą czy zagrożeniem dla administracji…

ORZECZNICTWO

„ORZECZNICTWO”

Patronat merytoryczny nad rubryką „ORZECZNICTWO” sprawuje Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Tomasz Krzyżanowski, Wojciech Karwacki KIEDY CENA JEST RAŻĄCO NISKA? SZANSE…

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nowe Prawo zamówień publicznych

W dniu 11 września 2019 roku Sejm uchwalił ustawę Prawo zamówień publicznych oraz ustawę Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych. Projekty obydwu ustaw zostały wniesione do laski…

NA MARGINESIE

Jest nowe Prawo

Mamy nowe Prawo zamówień publicznych. Po dwudniowym procedowaniu w Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji Sejm uchwalił je w dniu 11 września. Obecnie ustawa znajduje się w Senacie i jeśli…