http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Miesięcznik Zamówienia Publiczne Doradca redaguje zespół wybitnych ekspertów w zakresie zamówień publicznych, posiadających wysokie kwalifikacje oraz bogate doświadczenie praktyczne, zajmujących się tą problematyką od pierwszych chwil tworzenia polskiego systemu zamówień publicznych. Pismo współpracuje z grupą ponad 60 autorów.

Redaktor Naczelny

czajkowski

Tomasz Czajkowski

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Z systemem zamówień publicznych związany od początku jego istnienia.
W latach 1995 – 1997 jako Wiceprezes UZP współorganizator nowopowstającego Urzędu Zamówień Publicznych oraz współtwórca podstaw polskiego systemu zamówień publicznych.
Inicjator powstania i autor pomysłu miesięcznika „Zamówienia Publiczne Doradca”, a następnie w latach 1998 – 2001 jego redaktor naczelny.
Autor oraz kierownik pierwszego kompleksowego ankietowego badania polskiego systemu zamówień publicznych, zakończonego opracowaniem raportu pt. „Zamówienia publiczne – prawo i praktyka”.
W latach 2001 – 2008 r. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.
W 2004 r. inicjator uchwalenia ustawy Prawo zamówień publicznych, współautor jej projektu, wydanych do niej aktów wykonawczych, a także przeprowadzanych w latach 2005 – 2006 nowelizacji.
Autor wielu artykułów, programów szkoleniowych oraz wykładowca podczas kursów i seminariów dotyczących zamówień publicznych.
Redaktor i współautor wydanego przez UZP Komentarza do ustawy – Prawo zamówień publicznych.
„Za inicjatywę i przeprowadzenie kodyfikacji prawa dotyczącego zamówień publicznych w Polsce” w roku 2005 otrzymał honorową nagrodę „Publicus”.
Od 2011 roku Redaktor Naczelny miesięcznika „Zamówienia Publiczne Doradca”, a od 2013 r. Redaktor Naczelny Wydawnictwa Publicus.

Adres Redakcji

Redakcja miesięcznika „Zamówienia Publiczne Doradca”
04-260 Warszawa, ul. Jedwabnicka 1
tel.: +48 22 610 10 99
fax: +48 22 610 10 99 w. 26
www.zamowieniapublicznedoradca.pl,
e-mail:redakcja@zamowieniapublicznedoradca.pl
redakcja@zpdoradca.pl

Redaktor Naczelny

t.czajkowski@publicus.pl

Zespół Redagujący

sms

Małgorzata Stręciwilk

Radca prawny, pracownik naukowy Katedry Prawa Informatycznego i Zawodów Prawniczych WPiA UMCS w Lublinie, była prezes UZP.

Autor wielu publikacji na temat zamówień publicznych i dyscypliny finansów publicznych.

wdzdj

dr hab. Włodzimierz Dzierżanowski

Prezes Zarządu Grupy Doradczej Sienna.
Były Wiceprezes UZP.
Współautor komentarzy do Prawa zamówień publicznych wydanych przez UZP i Wyd. Wolters Kluwer.

Pierog jerzy copy

Jerzy Pieróg

Adwokat, założyciel Kancelarii PIERÓG & Partnerzy, wieloletni arbiter z listy Prezesa UZP, autor najpopularniejszego Komentarza do ustawy, doradca w największych postępowaniach o zamówienie publiczne.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx