Miesięcznik Zamówienia Publiczne Doradca redaguje zespół wybitnych ekspertów w zakresie zamówień publicznych, posiadających wysokie kwalifikacje oraz bogate doświadczenie praktyczne, zajmujących się tą problematyką od pierwszych chwil tworzenia polskiego systemu zamówień publicznych. Pismo współpracuje z grupą ponad 60 autorów.

Redaktor Naczelny

czajkowski

Tomasz Czajkowski

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Z systemem zamówień publicznych związany od początku jego istnienia.
W latach 1995 – 1997 jako Wiceprezes UZP współorganizator nowopowstającego Urzędu Zamówień Publicznych oraz współtwórca podstaw polskiego systemu zamówień publicznych.
Inicjator powstania i autor pomysłu miesięcznika „Zamówienia Publiczne Doradca”, a następnie w latach 1998 – 2001 jego redaktor naczelny.
Autor oraz kierownik pierwszego kompleksowego ankietowego badania polskiego systemu zamówień publicznych, zakończonego opracowaniem raportu pt. „Zamówienia publiczne – prawo i praktyka”.
W latach 2001 – 2008 r. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.
W 2004 r. inicjator uchwalenia ustawy Prawo zamówień publicznych, współautor jej projektu, wydanych do niej aktów wykonawczych, a także przeprowadzanych w latach 2005 – 2006 nowelizacji.
Autor wielu artykułów, programów szkoleniowych oraz wykładowca podczas kursów i seminariów dotyczących zamówień publicznych.
Redaktor i współautor wydanego przez UZP Komentarza do ustawy – Prawo zamówień publicznych.
„Za inicjatywę i przeprowadzenie kodyfikacji prawa dotyczącego zamówień publicznych w Polsce” w roku 2005 otrzymał honorową nagrodę „Publicus”.
Od 2011 roku Redaktor Naczelny miesięcznika „Zamówienia Publiczne Doradca”, a od 2013 r. Redaktor Naczelny Wydawnictwa Publicus.

Adres Redakcji

Redakcja miesięcznika “Zamówienia Publiczne Doradca”
04-260 Warszawa, ul. Jedwabnicka 1
tel.: +48 22 610 10 99
fax: +48 22 610 10 99 w. 26
www.zamowieniapublicznedoradca.pl,
e-mail:redakcja@zamowieniapublicznedoradca.pl
redakcja@zpdoradca.pl

Redaktor Naczelny

t.czajkowski@publicus.pl

Zespół Redagujący

januszdolecki-242x300

dr Janusz Dolecki

Prowadzi działalność w zakresie problematyki zamówień publicznych.
Autor licznych publikacji.
Wykładowca na studiach podyplomowych.
Były Wiceprezes UZP.

dierdzanowski

dr Włodzimierz Dzierżanowski

Prezes Zarządu Grupy Doradczej Sienna.
Były Wiceprezes UZP.
Współautor komentarzy do Prawa zamówień publicznych wydanych przez UZP i Wyd. Wolters Kluwer.

Pierog jerzy copy

Jerzy Pieróg

Adwokat, założyciel Kancelarii PIERÓG & Partnerzy, wieloletni arbiter z listy Prezesa UZP, autor najpopularniejszego Komentarza do ustawy, doradca w największych postępowaniach o zamówienie publiczne.