PLANOWANIE I FINANSOWANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Ryszard Szostak
PLANOWANIE I FINANSOWANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Warszawa 2007
Ilość stron: 336
Okładka miękka

Publikacja niezwykle ważna, niezbędna w bibliotece urzędników zajmujących się udzielaniem zamówień publicznych oraz dotacji na ich finansowanie, przedsiębiorców ubiegających się o te zamówienia lub dotacje, księgowych, radców i doradców prawnych, a także studentów, zwłaszcza prawa i ekonomii. Autor, w logicznym układzie prezentuje kolejne zagadnienia przechodząc od kwestii ogólnych (podstawowych zasad, klasyfikacji, ograniczeń) do omówienia między innymi: kategorii środków publicznych, warunkujących przestrzeganie reżimu finansów (zamówień) publicznych, charakterystyki jednostek sektora finansów publicznych, planowania wydatków, reguł publicznej gospodarki finansowej, zasad udzielania i wydatkowania dotacji, rygorów dotyczących zaciągania i wykonywania zobowiązań pieniężnych.

Dodatkowo publikacja zawiera także teksty ustaw: o finansach publicznych oraz o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, a także rozporządzenia MF w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inna formę organizacyjno- prawną.