PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.
Omówienie zmian w systemie zamówień publicznych
Porównanie Prawa zamówień publicznych z ustawą o zamówieniach publicznych.
Warszawa 2004
Ilość stron: 168
Okładka miękka

Publikacja zawiera tekst ustawy Prawo zamówień publicznych w brzmieniu uchwalonym przez Sejm oraz obszerne omówienie zmian, jakie jej przepisy wprowadziły w systemie zamówień publicznych, a także ich konsekwencji dla jego funkcjonowania. Dla wszystkich zainteresowanych przebiegiem ewolucji, jaką przechodził polski system zamówień publicznych szczególnie interesujące będą tabelaryczne zestawienia, porównujące przepisy Prawa zamówień publicznych (m. in. podstawowe instytucje systemowe) z odpowiednimi przepisami ustawy o zamówieniach publicznych.