ZAMÓWIENIA PUBLICZNE. PODRĘCZNIK.
WYDANIE DRUGIE UAKTUALNIONE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE. PODRĘCZNIK. WYDANIE DRUGIE UAKTUALNIONE
pod redakcją prof. dr hab. Marka Chmaja

Warszawa 2010
Ilość stron: 367
Okładka miękka

Publikacja stanowi drugie wydanie prezentowanego wyżej „Podręcznika” pod tym samym tytułem, uzupełnionego i rozszerzonego w związku ze zmianami dokonanymi w obowiązujących przepisach.