ZASADY PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Przemysław Szustakiewicz
ZASADY PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Warszawa 2007
Ilość stron: 264
Okładka miękka

Publikacja skierowana przede wszystkim do osób zajmujących się zawodowo zamówieniami publicznymi zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców, a także do studentów studiów stacjonarnych, zaocznych oraz słuchaczy studiów podyplomowych. Jej walorem jest obszerna prezentacja orzecznictwa zespołów arbitrów, a układ rozdziałów w logiczny sposób ukazuje wybrane orzeczenia ZA. Składa się z trzech części omawiających: (1) zasady zamówień publicznych obowiązujące w prawie europejskim, ujęte w kontekście historycznym, (2) podstawowe instytucje systemu zamówień publicznych oraz zasady Prawa zamówień publicznych w kontekście orzeczeń Zespołu Arbitrów, (3) wyniki badań nad orzeczeniami ZA odnoszącymi się do zasad zamówień publicznych.