http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

1. Zamówienia na prenumeratę miesięcznika „Zamówienia publiczne Doradca” można składać przez cały rok, od dowolnie wskazanego w formularzu numeru wydania. Prenumerata jest realizowana od numeru wskazanego przez Zamawiającego, po otrzymaniu przez Wydawcę zamówienia i wpłaty.

2. Dostępne formy prenumeraty miesięcznika „Zamówienia Publiczne Doradca”:
• dwuletnia: 24 numery w cenie 1092 zł + 8% VAT (w tym 3 numery, czyli kwartał gratis!)
• roczna: 12 numerów w cenie 624 zł + 8% VAT
• półroczna: 6 numerów w cenie 312 zł + 8% VAT
• odnawialna (rekomendowana cena wynosi 585 zł + 8% VAT) [1]
• zakup pojedynczego numeru: obowiązuje cena detaliczna 52 zł + 8% VAT

3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA NA PRENUMERATĘ

Zamówienie na prenumeratę należy złożyć na obowiązującym formularzu prenumeraty i:
• przesłać faksem na nr tel./fax: +48 22 610 10 99 w. 26 lub
• przesłać internetowo za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na stronie
https://zamowieniapublicznedoradca.pl/prenumerata/formularz-zamowienia.html

Wysyłka miesięcznika „Zamówienia publiczne Doradca” będzie realizowana przez Wydawcę po zaksięgowaniu wpłaty za wybrany okres prenumeraty na rachunku wskazanym w zamówieniu:
SANTANDER BANK POLSKA S. A.
nr konta: 42 1090 1753 0000 0001 1981 0924
W tytule przelewu należy wpisać nr FV oraz „PRENUMERATA ZPD NA ROK 2024
(w przypadku prenumeraty półrocznej i rocznej) oraz 2024/2025 (w przypadku prenumeraty dwuletniej)” i numer prenumeratora (w przypadku wznowienia prenumeraty).

4. KONTO I DANE WYDAWCY

Wydawnictwo Publicus sp. z o.o.
04-260 Warszawa, ul. Jedwabnicka 1
tel./fax: +48 22 610 10 99 w. 26
e-mail: wydawnictwo@publicus.pl
www.publicus.pl

Konto bankowe
SANTANDER BANK POLSKA S. A.
42 1090 1753 0000 0001 1981 0924

5. KOSZTY WYSYŁKI

Koszty wysyłki prenumerat zawartych na czas określony oraz odnawialnych pokrywa Wydawca. Koszty wysyłki pojedynczych egzemplarzy i numerów archiwalnych pokrywa Zamawiający zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej.

6. ZAMÓWIENIE NUMERÓW ARCHIWALNYCH

Każde wydanie miesięcznika jeszcze długo po jego ukazaniu się zawiera informacje nie ulegające dezaktualizacji, pomocne w codziennej pracy zamawiających i wykonawców działających w ramach ZP. Zapraszamy zatem do składania zamówień na numery archiwalne. Wydawca – w miarę możliwości i stanu magazynu – udostępnia wydania archiwalne miesięcznika „Zamówienia publiczne Doradca” z poszczególnych roczników po preferencyjnych cenach:
• z 2017 r.: 25 zł + 8% VAT
• z 2016-2015 r.: 23 zł + 8% VAT
• z 2014-2011 r.: 15 zł + 8% VAT
• z 2010-1997 r.: 10 zł + 8% VAT

Spisy poszczególnych roczników oraz więcej informacji dostępne na stronie:
https://zamowieniapublicznedoradca.pl/archiwum.html

7. REKLAMACJA

Zamawiający zgłasza Wydawcy ewentualne braki w dostawach lub informacje o wadach jakościowych otrzymanego egzemplarza. Reklamacje dotyczące braków powinny być zgłaszane natychmiast po stwierdzeniu braku ciągłości w numeracji. Reklamacje dotyczące wad jakościowych powinny być zgłaszane natychmiast po ich stwierdzeniu, nie później niż 3 dni od daty dostawy. W wyniku poinformowania Wydawcy o ww. brakach lub wadach, ten uzupełnia braki lub wymienia wadliwy egzemplarz.

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i braki w dostawach, które wynikają z winy drukarni lub dostawców, spowodowane czynnikami niezależnymi od Wydawcy.

8. REZYGNACJA

Rezygnację z prenumeraty czasowej: na pół roku, rok lub dwa lata można złożyć w dowolnym momencie, ale różnica między prenumeratą zrealizowaną, a niezrealizowaną nie będzie zwracana. Wymagana jest forma pisemna rezygnacji z 30-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku zamówienia na prenumeratę odnawialną rezygnację należy złożyć pisemnie minimum 30 dni przed zakończeniem okresu prenumeraty.

9. INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający upoważnia Wydawnictwo Publicus sp. z o.o. do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.
Zamawiający wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Wydawnictwo Publicus sp. z o.o. zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie niezbędnym dla realizacji prenumeraty.

 

[1] Po zakończeniu okresu prenumeraty jest ona automatycznie przedłużana, do momentu pisemnej rezygnacji. Rezygnacja powinna być złożona minimum 30 dni przed zakończeniem okresu prenumeraty. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany tej ceny na przestrzeni lat i zobowiązuje się do poinformowania zamawiającego o zaistniałych zmianach oraz umożliwienia mu wymówienia prenumeraty w dowolnym momencie z zachowaniem terminu 30 dni.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx