PILOTAŻ MODUŁU SKŁADANIA OFERT I WNIOSKÓW

18

W dniu 18 października 2021 r. wystartował pilotaż modułu składania ofert i wniosków. To kolejny ważny dzień w procesie elektronizacji zamówień publicznych. W pilotażu udział wezmą wykonawcy oraz grupa stu zamawiających. Pilotaż będzie polegał na faktycznym prowadzeniu na Platformie e-Zamówienia postępowań jako na stronie postępowania, z wykorzystaniem dedykowanego do tego modułu składania ofert i wniosków. Dzięki MOW możliwe jest prowadzenie elektronicznej komunikacji z wykonawcami, którzy mogą za pośrednictwem tego modułu składać oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub prace konkursowe. Pilotaż pozwoli na zweryfikowanie działania narzędzia pod względem funkcjonalnym i ergonomicznym, a wnioski z pilotażu posłużą do jego udoskonalenia przed udostępnieniem dla wszystkich zamawiających. Przeprowadzenie postępowania z wykorzystaniem funkcjonalności Platformy będzie działaniem pociągającym za sobą wszelkie skutki wynikające z przepisów Prawa zamówień publicznych. Warto podkreślić, że data 18 października to symboliczny moment dla procesu elektronizacji zamówień publicznych – dokładnie 3 lata temu, 18 października 2018 r. wszedł w życie obowiązek prowadzenia elektronicznej komunikacji w postępowaniach o wartości powyżej progów unijnych. W tym celu Urząd wymyślił i przygotował miniPortal, za pośrednictwem którego nadal prowadzona jest połowa wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej progów unijnych.

 

źródło: www.uzp.gov.pl