Współpraca czy konflikt

Inteligentny kupiec zobowiązany jest dogłębnie zweryfikować wiarygodność wykonawców, aby nie dopuścić do uzyskania zamówienia…

Warunki nadmierne

Studium przypadku Zamawiający, formułując warunki, jakie spełniać muszą wykonawcy ubiegający się o zamówienie…

Umowa o podwykonawstwo

Zgodnie z podstawową zasadą zamówień publicznych, funkcjonującą od początku istnienia polskiego systemu zamówień publicznych,…