przeglądanie Kategoria

Archiwum

OBOWIĄZEK e-FAKTUR

W dniu 18 kwietnia 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach…

MAŁE FIRMY WIELKIE ZMIANY

Urząd Zamówień Publicznych po raz kolejny aktywnie uczestniczy w konferencjach  „Prawo do przedsiębiorczości – małe firmy, wielkie…

Odwołanie

Wnosząc odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej wykonawca powinien dysponować niezbędną wiedzą dotyczącą zasad funkcjonowania…

Kary umowne

Jednym z istotnych ryzyk w umowach w sprawie zamówień publicznych, które mają albo co najmniej powinny mieć swoje odzwierciedlenie…

Kolejne podejście

W pierwszych dniach kwietnia na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji zamieszczony został kolejny projekt nowego Prawa…

Odwołanie

Część pierwsza   W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zdarzają się sytuacje, w których dochodzi do sporu…