Polskie zamówienia na europejskim rynku zamówień publicznych w roku 2018

73

Od początku 2018 roku do końca listopada w bazie TED opublikowano ogółem 200.720 ogłoszeń o przetargach. Z tego 146.666 (73,07%) przetargów ogłosiły „stare” kraje członkowskie UE, 54.054 (26,93%) przetargi ogłosiły „nowe” kraje członkowskie UE.

Polscy zamawiający opublikowali 23.333 (w roku 2017 – 20.824) ogłoszenia o przetargu i konkursie (około 11,62% przetargów ogłoszonych przez wszystkie kraje UE), a także 5 ogłoszeń dotyczących koncesji na roboty budowlane oraz 160 ogłoszeń dotyczących zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.

W stosunku do liczby przetargów ogłoszonych przez „nowe” kraje członkowskie, zamówienia z Polski stanowiły około 43,17%.

Większość postępowań „ogłoszeniowych” wszczynanych było w trybie przetargu nieograniczonego – 98,56%. Pozostałe stosowane procedury: przetarg ograniczony – 0,92%, negocjacje z ogłoszeniem – 0,17%, dialog konkurencyjny – 0,21%, partnerstwo innowacyjne – 0,02%, konkurs – 0,12%.

Najwięcej zamówień dotyczyło dostaw – 51,83%. Usługi stanowiły – 38,59%, a roboty budowlane – 9,58% ogółu zamówień. Polscy zamawiający opublikowali także 18.467 (w roku 2017 – 15.230) ogłoszeń dotyczących dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowań oraz 649 (w roku 2017 – 715) ogłoszeń informacyjnych o planowanych zamówieniach. Opublikowano także 788 ogłoszenia o dobrowolnej przejrzystości ex ante (w roku 2017 – 621).

Od początku 2018 roku polscy zamawiający opublikowali 24.694 (w roku 2017 – 20.097) ogłoszenia o udzieleniu zamówienia oraz wynikach konkursu. Ponadto opublikowano 192 ogłoszenia dotyczące udzielonych zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.

Większość zamówień udzielonych było w trybie przetargu nieograniczonego – 89,84%. Pozostałe stosowane procedury: negocjacje bez ogłoszenia (w tym wolna ręka) – 6,19%, negocjacje z ogłoszeniem – 0,81%, przetarg ograniczony – 2,21%, dialog konkurencyjny – 0,10%, partnerstwo innowacyjne – 0,02%, wyniki konkursu – 0,84%.

W 712 przypadkach (2,88% wszystkich zamówień) kontrakty przyznano wykonawcom zagranicznym, natomiast polscy przedsiębiorcy uzyskali 74 kontrakty na realizacje zamówień publicznych na rynkach zagranicznych. Uzyskały je między innymi następujące firmy:

  •  WAWRZASZEK ISS sp. z o.o. sp. kom. Bielsko-Biała
  • SOLARIS Bus & Coach S.A.Bolechowo
  • SANDVIK Polska Sp. z o.o. Tychy
  • Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Otwock
  • HAPAM Poland sp. z o.o. Łódź
  • GREENTECH Polska sp. z o. o. Kraków
  • POINT sp. z o.o. Luboń
  • UNGAREX sp. kom. Katowice
  • Instytut Geodezji i Kartografii Warszawa

Opr. na podst.
Informacji UZP
www.uzp.gov.pl