Nowelizacja Pzp

55

W dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie nowelizacja Prawa zamówień publicznych dokonana art. 120 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215). Zmiany dotyczą art. 4 pkt. 4 oraz art. 142 ust. 5. Piszemy o tym na str. 33 obecnego numeru Doradcy.

Inf. własna