http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Elektroniczna komunikacja

71

W dniu 18 października 2018 r. w dużych postępowaniach o zamówienie publiczne skończyła się era papieru, a rozpoczęła era elektronicznej komunikacji. Długo oczekiwana przez większość zamawiających i wykonawców z nadzieją na ułatwienie i odformalizowanie postępowania oraz zmniejszenia obciążeń. Nadchodzący czas pokaże, czy cele zostaną osiągnięte, a nadzieje zaspokojone.

Począwszy od dnia 18 października 2018 r. w postępowaniach w wartości równej oraz powyżej progów unijnych komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się przy użyciu środków elektronicznych.

Obowiązek prowadzenia postępowania w formie elektronicznej spowodował konieczność zmiany kilku aktów wykonawczych do Prawa zamówień publicznych. Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmienione zostało rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia („rwsrd”). Zmianie uległy zasady oraz sposób przekazywania dokumentów w postępowaniu.

Uchylenie § 14 ust. 1 rwsrd zniosło podział na dokumenty dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące podwykonawców, które dotychczas musiały być składane w oryginale oraz na dokumenty inne niż oświadczenia dotyczące wykonawców i podwykonawców, które mogły być składane w oryginale lub…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu.
Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx