http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych – część trzecia

61

PRAKTYCZNE PROBLEMY APLIKACYJNE

Instrument w postaci zamówień zastrzeżonych

Jednym z pierwszych problemów związanych z zastosowaniem instrumentu jakim są przewidziane w art. 22 ust. 2 Pzp „zamówienia zastrzeżone” była wątpliwość dotycząca udziału konsorcjum w tego typu postępowaniu.

Co do zasady konsorcja są powoływane w sytuacji gdy jeden podmiot nie jest w stanie spełnić warunków udziału w postępowaniu określonych przez zamawiającego. Instrument w postaci tzw. „zamówień zastrzeżonych” polega na możliwości ograniczenia przez zamawiającego kręgu wykonawców mogących ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego do takich które zatrudniają określony procent osób należących do grup społecznie marginalizowanych.

Pierwsza wątpliwość dotycząca praktycznego stosowania tego instrumentu prawnego związana była z zasadami udziału konsorcjów w tego typu postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Kiedy warunek wynikający z art. 22 ust 2 Pzp może być uznany za spełniony w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie? Już w 2012 r. KIO rozstrzygnęło w jaki sposób należy interpretować ten wymóg, a więc czy może on zostać spełniony przez konsorcjum łącznie, czy wystarczy jego spełnienie…

Urszula Sochacka

Zapraszamy do prenumeraty magazynu.
Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx