http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Kolejna nowelizacja Prawa zamówień publicznych

60

W dniu 1 stycznia 2019 r. wejdą w życie zmiany w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych, wprowadzone ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215).

Zmiany, które wprowadza art. 120 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych dotyczą następujących przepisów Prawa zamówień publicznych:

Art. 4 pkt. 4)

Zmiana przepisu polega na uzupełnieniu jego brzmienia o sformułowanie: „umowy o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi”. W związku z powyższym przepis ten otrzymał następujące brzmienie:

„4) umów z zakresu prawa pracy, w tym umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215);”.

Art. 142 ust. 5

Zmiana tego przepisu polega na dodaniu w ust. 5 punktu 4 w następującym brzmieniu:

„4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych”.

Dodanie tego przepisu spowoduje…

Opr. red. na podst. inf. UZP
www.uzp.gov.pl

Zapraszamy do prenumeraty magazynu.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx