O potrzebie zmian kompleksowych w prawie zamówień publicznych

25

 

Część druga

dr hab. prof. UEK  Ryszard  Szostak

Przygotowanie udzielenia zamówienia

Powiązane artykuły

 

Z reprezentacją zamawiającego łączy się legitymacja do występowania w stosunkach zewnętrznych, w tym do zorganizowania przetargu bądź innej procedury w zastępstwie zamawiającego, co należy konsekwentnie odgraniczać od nadzoru organu zarządzającego nad udzielaniem każdego zamówienia. Przy zastępstwie, zarówno w zakresie pierwszej, jak i drugiej roli, operować trzeba raczej „powierzeniem czynności”, o skutkach…

 

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis