przeglądanie Kategoria

Bez kategorii

Cena rażąca

Przy zamówieniach publicznych, podobnie jak przy każdej umowie kupna – sprzedaży, zasadnicze, a najczęściej przesądzające…

Nowelizacja prawa wodnego

Prezydent podpisał nowelizację Prawa wodnego. Nowe przepisy mają ograniczyć biurokrację związaną z udzielaniem zgód i przyrzeczeń…

Droga ekspresowa S7

W Krakowie podpisano umowę na wybudowanie odcinka drogi ekspresowej S7 we wschodniej części Krakowa (węzeł Rybitwy - węzeł…

Przetargi UNIDO

Na stronie internetowej Stałego Przedstawicielstwa RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych i organizacjach międzynarodowych z…

Wywiad Prezesa KIO

Chcielibyśmy, aby relacje między UZP a KIO miały charakter partnerski. Jeśli te dwie instytucje będą ze sobą współpracowały,…

Zakazana karta

Zakaz korzystania ze służbowych kart płatniczych przez funkcjonariuszy publicznych – zakłada projekt ustawy, który wpłynął do…

Wygrana Polskiej Grupy Pocztowej

Sąd Okręgowy w Krakowie oddalił skargi na korzystne dla Polskiej Grupy Pocztowej orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie…

NA MARGINESIE – LIPEC 2014

Miało być inaczej Dzisiaj wypada chyba zacząć od przeprosin, bowiem zapowiedź tematu obecnego numeru była inna niż temat,…

CBA ujawnia statystyki

Jak wynika z corocznego raportu w 2013 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadziło 469 postępowań przygotowawczych. Najwięcej…

RYNEK: Odwołania w 2013 roku

Na portalu Urzędu Zamówień Publicznych opublikowana została Informacja Krajowej Izby Odwoławczej o działalności w 2013 roku.…

Dwie kolejne zmiany

W lipcu weszły w życie dwie kolejne nowelizacje przepisów Prawa zamówień publicznych. Pierwsza, dokonana ustawą z dnia 9 maja…

KONSULTACJE KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska rozpoczęła otwarte konsultacje dotyczące zawartości nowego przewodnika w zakresie możliwości i sposobów…

NOWY PODRĘCZNIK

Urząd Zamówień Publicznych w ramach realizacji projektu „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji”,…

ZIELONE ZAMÓWIENIA

W dniu 7 grudnia 2017 r. w Warszawie odbyła się XI konferencja dotycząca zielonych zamówień, zorganizowana przez Urząd Zamówień…